Jan BUMBA, moderátor:

Metr čtvereční bytu v novostavbě v Praze stojí už téměř 100 000 korun, poptávka přesto převyšuje nabídku. Zatímco ale někteří lidé kupují třetí, čtvrtý a další byt jako investici do budoucna, jiní nemají šanci s běžným příjmem zajistit bydlení ani sami sobě. Nové vedení hlavního města slibuje, že urychlí výstavbu a zkrátí povolovací řízení. Uvažuje, ale také o tom, že by byty stavělo i samo město. Jak by to mohlo fungovat? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.

Jan BUMBA, moderátor:

A hostem dnešního Interview je první náměstek pražského primátora - Petr Hlaváček, zvolený za Spojené síly pro Prahu. Dobrý den.

Petr HLAVÁČEK, 1. náměstek pražského primátora (Spojené síly pro Prahu):

Dobrý den.

Jan BUMBA, moderátor:

Myslíte, že situace s bydlením v Praze je tak neúnosná, že je potřeba něco zásadního s tím udělat? Nemůže jít prostě jenom o krátkodobý výkyv, který pomine, až splaskne bublina?

Petr HLAVÁČEK, 1. náměstek pražského primátora (Spojené síly pro Prahu):

Tak ty čísla, co máme a co nějakým způsobem dlouhodobě analyzuje Institut plánování a rozvoje, ukazují, že ta situace je vážná. A že je potřeba s ní něco dělat. To neznamená, že kdyby přišla nějaká radikální krize nebo nějaká změna chování obyvatel, že se třeba nemusí ty čísla nějak změnit, jo? Ale když bude ten průběh vlastně urbanizace a dalších vlivů pokračovat v tom stávajícím, v těch stávajících tendencích, tak těch bytů je jednoduše málo.

Jan BUMBA, moderátor:

Vy máte k dispozici vlastně už delší číselnou řadu, nemusíte vycházet jenom z těch čísel, která jsou k dispozici teď. Ale jak se tedy Praha, do tohoto stavu dostala?

Petr HLAVÁČEK, 1. náměstek pražského primátora (Spojené síly pro Prahu):

Tak, ona je to za prvý hodně obecně, když se sledují ty čísla už o druhý světový války, tak ten vývoj je značně nerovnoměrný. Ono to má určitý historický kořeny. Je dobrý si uvědomit třeba, že vlastně v podobném problému se ocitla celá Česká republika, Praha vlastně těsně před tou normalizací. A výstavba sídlišť byl vlastně jeden z důsledků nedostatku bytů v tehdejším komunistickém Československu. Jo? A teď je to vlastně důsledek kombinace vlivů krize, kdy vlastně se zastavila výstavba bytů. Administrativních, legislativních a vlastně jako politických problémů.

Jan BUMBA, moderátor:

Myslíte, že je něco na tom, co se jaksi říká mezi Pražany, omlouvám se, že to bude takhle opřeno jen jaksi o hlas lidu. Ale že problém může být i v tom, že v těch novostavbách, které se stavějí, často nakoupí spoustu bytů cizinci, kteří je drží třeba jako investici do budoucna.

Petr HLAVÁČEK, 1. náměstek pražského primátora (Spojené síly pro Prahu):

Ano, tak tenhle vliv tady určitě je. Stejně jako vliv třeba to Airbnb, ale neměl by se přeceňovat. Určitě, vlastně ty investiční byty tvoří významným způsobem ten trh s těmi nájemními byty. Protože těch skutečně úplně prázdných bytů, těch, co si koupí někdo prostě ze zahraničí a má ho skutečně prázdný pouze na investici, je poměrně málo. Určitě to není jako 100 % těch takzvaných investičních bytů, jo? Čili ten vliv je tady zřejmý, stejně jako to Airbnb. Ale neměl by se přeceňovat.

Jan BUMBA, moderátor:

Není žádný důvod k těm úvahám, že by se mohl i omezit prodej bytů cizincům. To jsou věci, které se dějí po světě. Je známý příklad z Nového Zélandu, kde k tomu došlo.

Petr HLAVÁČEK, 1. náměstek pražského primátora (Spojené síly pro Prahu):

Ano, v Evropské unii, vím o podobném případu v trošku jiným na Jutlandu. Kde vlastně si nemovitosti tam nemohou kupovat, jako cizí státní příslušníci. Ale to má vlastně nějaký ekologický důvody. Dokonce používání těch místních domů, je třeba časově omezeno i pro dánské občany. Ale nedovedu si představit nějaký takový nařízení. Dovedu si představit nějakou širší debatu o nějakých fiskálních nástrojích. Například nějaký progresivní daně z nemovitosti. Ale je to politicky velmi choulostivé a nikdo k tomu vlastně nemá moc odvahu. Třeba daň z nemovitosti má nějaký koeficienty. A ten, který je v rukou samosprávy se velmi málo využívá.

Jan BUMBA, moderátor:

Když jste říkal, že vliv takových těch služeb, jako Airbnb je nějaký, ale není rozhodující. Tak máte to zmapováno, jaký vlastně je?

Petr HLAVÁČEK, 1. náměstek pražského primátora (Spojené síly pro Prahu):

Ano, já teď nemám v hlavě ty čísla. Co můžu jako říct jednoznačně, že to má určitý lokální význam, že se jedná především o byty v centru. Čili když si uvědomíme, jak velká je Praha, tak se to týká určitého segmentu. A z těch čísel je zřejmé, že vlastně, protože ta věc znamená určitou energii, určitou práci, má být řádně zdaněná. Ty čísla nerostou směrem nahoru.

Jan BUMBA, moderátor:

Potřebujete v tomto případě nebo v těchto případech, ať už by šlo o daň z nemovitosti nebo třeba nějakou regulaci těch sdílených služeb zásah státu? Nebo to je věc, kterou by mohla rozhodnout Praha sama?

Petr HLAVÁČEK, 1. náměstek pražského primátora (Spojené síly pro Prahu):

No, část těch věcí může Praha rozhodovat sama. Ale co se týče toho Airbnb nebo prostě nějakého úplně jiného systému fiskálního, u té daně z nemovitosti je to jednoznačně na státu. My vlastně chystáme nějaká vlastně data směrem ke státu ke schůzce s premiérem. A určitě o tom budeme nějakým způsobem debatovat.

Jan BUMBA, moderátor:

Hostem dnešního Interview je 1. náměstek pražského primátora - Petr Hlaváček, zvolený za Spojené síly pro Prahu.

Jan BUMBA, moderátor:

Vy jste zveřejnil několik bodů, které by mohly zlepšit současnou situaci a my si je postupně probereme. Ale prosím, začněme tím institutem městského developera. Napsal jste, že to funguje dobře třeba v Mnichově. Jak si to představujete v Praze?

Petr HLAVÁČEK, 1. náměstek pražského primátora (Spojené síly pro Prahu):

Hele, je potřeba říct na úvod, že my tuhle tu věc nemáme v programovém prohlášení. Je to něco, co sleduju osobně a o čem jsem přesvědčený. Že to do budoucna je jedna z cest, jak se vlastně z té problematiky vysekat. A nejenom, co se týče bytů, ale i rozumného a racionálního stavění třeba školek nebo prosté dalších zařízení, jo? A ta inspirace z Mnichova je proto, že to je vlastně v mnohém velmi podobné město, jo? Včetně určitých kulturních návyků, třeba obyvatel. A Mnichov má prostě necelých milion a půl, Praha má 1 200 000 a něco a určitě má ambice být třeba za 20 let takhle veliký město, jo? Zajímavý na tom mnichovským příběhu je, že oni toho developera koupili na začátku 20. století. A vlastně tahle instituce přežila všechny ty neuvěřitelný příběh, že jo, který známe. Je to, není to jenom profitní organizace. Ale je to vlastně firma, která nemusí vykazovat zisk. Staví sociální bydlení, školky, dalších zařízení. A v tuhle chvíli vlastní zhruba 8 % bytového fondu, jo? Čili je to kombinace vlastně městský a soukromý firmy. Má to určitý jako specifika, což bych třeba, na to bych upozornil, že my přece jenom žijeme v období, kdy je oprávněný a správný jako protikorupční tlak, jo? Ale ten například v té investiční činnosti, jako ochromuje ty samosprávy, jo? Je to vlastně velmi těžký rozhodovat o těch investicích, jo?

Jan BUMBA, moderátor:

No a tady v českých podmínkách by ten institut nebo ta firma, předpokládám, že by vznikla tedy samostatná městská firma?

Petr HLAVÁČEK, 1. náměstek pražského primátora (Spojené síly pro Prahu):

Musela by to být asi nějaká akciová společnost.

Jan BUMBA, moderátor:

Jak by to mohlo tedy fungovat?

Petr HLAVÁČEK, 1. náměstek pražského primátora (Spojené síly pro Prahu):

To právě musíme nachystat. Musíme o tom přesvědčit koaliční partnery, že to je dobrý nápad, jo? A v mezičase budeme používat další nástroje, na které se určitě budete ptát z toho našeho volebního programu.

Jan BUMBA, moderátor:

To, to se budu. Ale ještě prosím, když zůstaneme u toho výhledu, že by existovala nějaká taková městská firma, která by stavěla školky a zároveň nějaké byty. Našly by se pozemky pro výstavbu nových bytů?

Petr HLAVÁČEK, 1. náměstek pražského primátora (Spojené síly pro Prahu):

Ještě se jenom vrátím k pozemkům, pozemky je úplně správná otázka. Našly by se a město taky musí být aktivní a musí je kupovat, jo? Ale je potřeba říct, že město má dneska odbor strategických investic. Což je velmi jako profesionální odbor, který vlastně organizuje tu výstavbu. Rozdíl je v tom, že vlastně myšlení toho developera, jako vyvíječe je velmi aktivní, jo? On vlastně nepřistupuje k nějakému úkolu z rady - postav školku, zařiď projekt, vyber dodavatele. Ale vlastně přichází do té problematiky invenčně. A hledá třeba překvapivý řešení. Postaví u té školky třeba i nějaké byty nebo hledá…

Jan BUMBA, moderátor:

Že by to vycházelo z té firmy samotné, že by to nebylo, jako zadání od města.

Petr HLAVÁČEK, 1. náměstek pražského primátora (Spojené síly pro Prahu):

Je to nějaká kombinace, město chce prostě dodat nějakou službu, komunikuje s tím developerem. A další jako silná stránka, vlastně takový organizace, že komunikuje s tím soukromým sektorem. A hledá ty nejsprávnější řešení. Konkrétně v Mnichově je to, my hodně zjednodušeně říkáme, že jsme si všimli, že ty udržitelné systémy v přírodě, jsou mnoho druhové. Čili bychom chtěli mít vlastně mnoho, mnoho druhový přístup k bydlení. Měli bychom prostě aktivní, kvalitní soukromí developery, chtěli bychom družstevní bydlení, chtěli bychom malé investory. A chtěli bychom městského developera, který by třeba v tom segmentu sociálního bydlení byl aktivní.

Jan BUMBA, moderátor:

Tak a teď si představme, ale tu hypotetickou situaci, že ten městský developer by rád někde něco postavil. Ale pozemků je omezené množství a o ty stejné pozemky budou mít zájem i soukromí developeři.

Petr HLAVÁČEK, 1. náměstek pražského primátora (Spojené síly pro Prahu):

Ano.

Jan BUMBA, moderátor:

To by byla prostě normálně soutěž o cenu, nebo by ten městský byl zvýhodněný, protože je městský?

Petr HLAVÁČEK, 1. náměstek pražského primátora (Spojené síly pro Prahu):

Tak městský nemusí mít, no, zřetelně, jo, ta teorie je jasná. A funguje ve všech vlastně řádných demokraciích kapitalistických. Říká, že město staví město. Město prostě připravuje to území, hledá vlastně tu hranici mezi veřejným soukromým, vlastně krájí to území do toho hlavního, ty hlavní porce. A pak do něj vstupuje soukromý kapitál. Je to cesta, která je vlastně dynamická, efektivní a zajišťuje vlastně ochranu toho veřejného zájmu. Jo? je to vlastně, je to proporční systém, který je jako rozpracovaný. A my se ho teprve učíme, jo? Proto si myslím, že taky ten výsledek voleb je takový, že vlastně lidi vnímají, že se má hledat rozumný, rozumné nástroje, jak ochránit ten veřejný zájem.

Jan BUMBA, moderátor:

No a v tomhle konkrétním hypotetickém příkladu, kdy je jeden pozemek.

Petr HLAVÁČEK, 1. náměstek pražského primátora (Spojené síly pro Prahu):

Ano.

Jan BUMBA, moderátor:

Na kterém chce stavět pět developerů.

Petr HLAVÁČEK, 1. náměstek pražského primátora (Spojené síly pro Prahu):

Ano.

Jan BUMBA, moderátor:

A jeden z nich je ten městský. Jaká bitva by se o něj strhla?

Petr HLAVÁČEK, 1. náměstek pražského primátora (Spojené síly pro Prahu):

Není žádná povinnost, takhle otázka v tomto případě má jednoznačně město jako první nárok, jako vlastník, jo? Může vzniknout spor, v okamžiku, kdy by město chtělo preferovat nějakého jiného družstevního nebo soukromého investora a prodat ten pozemek. Pak by vznikla otázka, proč někdo jiný, jo? V tom Mnichově konkrétně vlastně je soutěž, a ty pravidla jsou nastavený tak, že ten pozemek získá ten, kdo přijde s nějakou přidanou hodnotou, jo? Nabídne třeba nějaké byty městu nebo nabídne systém elektro mobility pro město nebo prostě nějaký specifický způsob v bydlení nebo školky, jo? Čili to město velmi intenzivně spolupracuje s tím soukromým sektorem, s developery nějak je neomezuje. Ale určitý procento nabízí těm družstvům a chce od nich nějakou nadstandardní službu. Ty příklady jsou hrozně zajímavý.

Jan BUMBA, moderátor:

Já jsem si všiml, že vy rozlišujete mezi pojmy sociální bydlení a dostupné bydlení.

Petr HLAVÁČEK, 1. náměstek pražského primátora (Spojené síly pro Prahu):

Ano.

Jan BUMBA, moderátor:

Jak bychom poznali dům, který je sociální a který je dostupný?

Petr HLAVÁČEK, 1. náměstek pražského primátora (Spojené síly pro Prahu):

No tak, když to bude udělaný úplně nejlépe, tak byste to neměl poznat. Protože prostě je samozřejmě nějaký problém s nějakým stigmatem a s obavou těch obyvatel. A to vlastně znamená, když se tohle dostane do té diskuze, že něco není v pořádku, jo? Protože jsou lidi, kteří vlastně potřebují pomoc, aniž by to třeba byla nějaká jejich vina, jo? Takže v ideálním světě, v kterém nežijeme vlastně nepoznáte ten rozdíl. Hodně takový jako známý příklady je v Hamburg, v tom HafenCity, kde jsou vedle sebe bytový domy soukromý, drahý, sociální i dostupný, třeba nějaký družstevní. A ten rozdíl je velmi malý. A ty lidi sdílejí ten veřejný prostor společně, chodí do stejné samoobsluhy a stejného kafe.

Jan BUMBA, moderátor:

Ano, mimochodem i mnoho staveb vyhrává různé soutěže, protože je to špičková architektura.

Petr HLAVÁČEK, 1. náměstek pražského primátora (Spojené síly pro Prahu):

Je to prosté špičková věc dlouhodobě připravovaná velmi intenzivně. A přesně tam ten příklad je toho, že město staví město, že připraví ten plán. A pak do toho vstupují ti další aktéři.

Jan BUMBA, moderátor:

A zpátky k těm bytům ale. Kdo by v těch dostupných bytech bydlel? Kdo by na to měl nárok?

Petr HLAVÁČEK, 1. náměstek pražského primátora (Spojené síly pro Prahu):

Takhle, dostupné bydlení je obecný pojem, který je o vás, o mě, prostě o každém, jo? To je vlastně nějaký jako standard, jak v tom městě může normální člověk pořídit byt. Jestli to město je vlastně dostupné, jo? To je ten problém, proč jako Praha, třeba může přestat být konkurenceschopná, protože při relativně, jako nižších příjmech, jsou tady vlastně téměř shodné ceny, jako třeba v zahraničí, jo? To je ten problém. Ale není to něco, že zajišťujete nějaké skupině bydlení, jo? Kdežto sociální bydlení si určíte standard, který může být různý, podle kultury, společnosti, systému. A kdo vlastně naplňuje vlastně nějako hranici, tak je mu ten byt za nějakých podmínek předělován.

Jan BUMBA, moderátor:

V těch bytech, které by postavil městský developer a drželo by je město, by bylo jaké nájemné?

Petr HLAVÁČEK, 1. náměstek pražského primátora (Spojené síly pro Prahu):

V první fázi by to určitě bylo to sociální bydlení. Protože vlastně to, že vlastně ten soukromý sektor není schopen jako doplňovat dostatečné množství toho dostupného bydlení je nějaká systémová chyba, jo? Kombinace toho po krizového období, urbanizace toho nimby, známého nimby efektu, určité politické odvahy třeba vysvětlit, že je potřeba v tom území stavět. A dohodnout vlastně přiměřenou míru těch parků, těch veřejných prostranství, moderovat tu situaci mezi vlastně občany a tím developerem, vlastně určitá, jako neschopnost politiků a zároveň neschopnost těch developerů vyjít vstříc v tom procesu, jo? To všechno dohromady, jako tvoří nějaký, jako problém, jo? Ale kdyby se podařilo jakoukoliv formou, buď formou toho městského developera nebo přes ten stávající odbor, stavět byty, tak by to v první chvíli byly určitě ty sociální byty, který by zajišťovaly buď na principu příjmů anebo potřebnosti pro to město.

Jan BUMBA, moderátor:

Máte spočítáno, kolik takových sociálních bytů by bylo potřeba, kolik nebo, nebo kolik lidí by podobné bydlení potřebovalo?

Petr HLAVÁČEK, 1. náměstek pražského primátora (Spojené síly pro Prahu):

Takhle, já myslím, že to dáme, tuhle tu věc má v gesci paní radní Milena Johnová, která je pro to velmi jako kvalifikovaná a komunikujeme to na společných schůzích. Zajímavý číslo z toho Mnichova je poměrně vysoké, jo? Na jedné straně ten městský developer vlastní asi osm % bytů. Čili to by se dále hledat třeba nějaká analogie, jo? Ale je to dlouhodobý proces. Řekl jsem, že ten developer vznikl někdy ve 20. letech, čili je to vlastně stoletý proces. A po těch 100 letech výstavby vlastní osm % bytů v Mnichově asi 800 000 bytů, jo? Tak si dovedete představit jakoby to číslo. Takže máme před sebou stoletý proces, abychom mohli mít osm procent bytů, jo? Ale zároveň…

Jan BUMBA, moderátor:

Takže za 100 let až se tady sejdeme, tak si řekneme…

Petr HLAVÁČEK, 1. náměstek pražského primátora (Spojené síly pro Prahu):

Jsem optimista, je potřeba si taky uvědomit, že my jsme vlastně v té sametové revoluci zdědili nebo my jsme k tomu přišli trošku překvapivě, protože to město bylo velmi, jako sociálně prostupné. Při zpracování strategického plánu asi před 8 lety to kolega, sociolog Gabal a pan kolega Perlín definovali vlastně, jako velkou kvalitu města, jo? A vlastně my o tu kvalitu bez té činnosti města můžeme přijít.

Jan BUMBA, moderátor:

Hostem dnešního Interview je první náměstek pražského primátora - Petr Hlaváček. Mezi těmi body, které jste zmiňoval nebo sepisoval, že by mohly zlepšit současnou situaci je urychlení bytové výstavby, zkrácení povolovacího řízení.

Petr HLAVÁČEK, 1. náměstek pražského primátora (Spojené síly pro Prahu):

Ano.

Jan BUMBA, moderátor:

To už se děje, nebo co je potřeba pro to udělat?

Petr HLAVÁČEK, 1. náměstek pražského primátora (Spojené síly pro Prahu):

Takhle, v čem jednáme velmi, jako rychle a konkrétně, že se snažíme posílit ten magistrátní odbor stavební, i ten odbor územního rozvoje, což jsou oba odbory, které nějakým způsobem v tom procesu fungují, jo? To je rychlé opatření, který stejně v té mašinerii toho města trvá třeba několik měsíců, jo? Taky víte, že je nejnižší nezaměstnanost. A není snadné kvalifikované lidi najít, jo? Zároveň rozpracováváme tezi toho jednoho stavebního úřadu. Nemáme v tom v koalici úplnou jednotu, nějakým způsobem na tom pracujeme. Vidím analogie v zahraničí. Myslím, že to je jako velmi rozumný postup, jo? A zároveň se já osobně snažím tam, kde je to možné, moderovat ten proces v těch jednotlivých územích, jak jsem popisoval, aby došlo k dohodě mezi vlastně tou občanskou společností a tím developerem.

Jan BUMBA, moderátor:

Oproti současnému stavu, jak by se mělo zkrátit povolovací řízení?

Petr HLAVÁČEK, 1. náměstek pražského primátora (Spojené síly pro Prahu):

Je potřeba říct a úplně na rovinu, že my samozřejmě máme dlouhý ten proces. Ale není úplně fér porovnávat různé systémy. Když se podíváte třeba na ten Mnichov, tak tam je ten systém, v uvozovkách, takový dvoustupňový. Připravuje se vlastně takový jakoby lokální plán. Ten trvá třeba čtyři, pět let. A potom je relativně rychlé stavební povolení. Ale ten plán, když si představíte, ten určuje právě už ty ulice, ty budovy, ty výšky. Čili je tam vlastně už udělaná ta společenská dohoda. A to stavební povolení je vlastně takový, jako stavebně technický projednání, který říká, že to navrhl někdo normální, kdo má razítko, že to nespadne, a že tam lidi neuhoří, jo? Ale to, co vlastně zajímá tu občanskou společnost, jak to bude vypadat, jak to bude vysoké, kam až to půjde, to je vlastně dohodnuto. Čili tento systém nemůžeme úplně porovnávat s tím naším, jo? My jsme na nějakém, podle různých statistik, 156. až 160. místě. V Mnichově prostě asi na nějakém 45., jo? Takže trvá to tedy dlouho, ale to největší prodloužení je, když se dostanete do sporu a ta věc se soudí, jo? Je nějaká žaloba, probíhá nějaký soud. To vás dostane vlastně jako do úplně katastrofálních mnohaletých procesů, jo?

A to začíná nějakou nedohodou.

Jan BUMBA, moderátor:

Ale jak tohle může Praha změnit?

Petr HLAVÁČEK, 1. náměstek pražského primátora (Spojené síly pro Prahu):

Takhle, to nemůže změnit Praha, to může změnit nějaká legislativa a je potřeba si uvědomit, že nejde pouze o rychlost, ale taky o kvalitu. Jde prostě o to, aby vlastně došlo k nějaké dohodě v tom území, aby se k té věci mohli lidi vyjádřit. Případně v jasných termínech k tomu říct svůj názor. Ale do budoucna není možné, aby vlastně v dalších možných řízeních vlastně se třeba ta věc mohla znova a znova napadat. A znova a znova žalovat a nedocházelo se prostě k nějaké dohodě. To si myslím, že je stěžejní problém a tady je to na nás, abychom komunikovali se státem a našli společné řešení.

Jan BUMBA, moderátor:

Vy jste jako další z těch bodů, o kterých hovoříme, zmínil konec rozprodávání městského bytového fondu. Dostal jste hodně rozezlených reakcí od občanů? Že přece oni chtějí mít vlastnické bydlení?

Petr HLAVÁČEK, 1. náměstek pražského primátora (Spojené síly pro Prahu):

Takhle, tuhle věc má konkrétně na starosti Adam Zábranský. V tuhle chvíli dělá analýzu té věci. V těch koaličních jednáních z naší strany jasně padlo, že to, co se předjednalo nebo je v nějaké fázi, fázi jednání, že se má dokončit, aby prostě nedošlo vlastně k podvodu, jako na lidech…

Jan BUMBA, moderátor:

Ale ten záměr tedy takový je celkově, že už by se městské byty neměly prodávat.

Petr HLAVÁČEK, 1. náměstek pražského primátora (Spojené síly pro Prahu):

Je potřeba si uvědomit, že ta privatizace běží, jako velmi dlouho. Že je svým způsobem jako u konce a že je rozumné tu věc nějakým způsobem ukončit. A férově říct, že se prostě skončí, jo? Protože město potřebuje mít nějaký jako množství těch městských bytů pro to, aby mohla pracovat vlastně s těmi buď potřebnými pro město, nebo sociálně potřebnými.

Jan BUMBA, moderátor:

Ještě se vás musím zeptat na jednu věc, jako urbanisty, nejen jako náměstka primátora. Když by v Praze vyrostly třeba desetitisíce nových bytů, co by to s tím městem udělalo? Já mám na mysli to, že už teď některé městské části, jsou vysloveně přelidněné. Nestíhá MHD, nestíhají školy, nestíhá pošta a tak dále. A teď si představím, že tam vyrostou další byty, to by situaci přece zhoršilo?

Petr HLAVÁČEK, 1. náměstek pražského primátora (Spojené síly pro Prahu):

Takhle, není možný, stavět pouze byty, jo? v naší koalici klademe důraz na prostě ty dopravní stavby, na infrastruktury. To je komplexní proces. To je jako kdybyste jenom si přistavoval k bytu nebo k domku místnost a vykašlal byste se na elektriku a na kanalizace. A to je úplně vlastně stejný. Čili je to složitý komplexní proces a není možné stavět pouze byty. A samozřejmě ta situace je komplikovaná. Čili zvlášť v té infrastruktuře je město, jako významným způsobem, jako podfinancované, jo? Čili vždycky v těch debatách, když je nějaká hádka, jestli se v Praze ušetřilo tolik peněz, a jak je zadlužená. Tak to je vždycky velmi komplikované. Protože ten vnitřní dluh na té infrastruktuře, na těch dopravních stavbách, na té údržbě je dlouhodobě velký. A nemůže za to jenom nějaká jako minulá reprezentace. To je prostě dlouhodobý proces.

Jan BUMBA, moderátor:

Prosím už jenom velmi krátce k tomu, jak to vypadá politicky. Vy teď máte za sebou tedy první zkušenosti se spoluprací s ostatními partnery.

Petr HLAVÁČEK, 1. náměstek pražského primátora (Spojené síly pro Prahu):

Ano.

Jan BUMBA, moderátor:

Shodujete se obecně v tom, jak by měla tedy probíhat výstavba čehokoliv v Praze?

Petr HLAVÁČEK, 1. náměstek pražského primátora (Spojené síly pro Prahu):

Tak musím říct, že mě to vlastně docela, jako baví. Protože my vedeme docela jako věcnou debatu, nebojíme se prostě říci třeba, jako nějaký jako extrémnější názory a hledáme jako ve všem konsensus, jo?

Jan BUMBA, moderátor:

Náměstek pražského primátora - Petr Hlaváček, zvolený za Spojené síly pro Prahu. Já děkuji za rozhovor, děkuji, že jste přišel. Na shledanou.

Petr HLAVÁČEK, 1. náměstek pražského primátora (Spojené síly pro Prahu):

Děkuji za pozvání a těším se příště.