Moderátor:

V Praze se v podvečer sejdou zástupci uskupení Spolu, Pirátů a STAN. Jednání o možné koalici v hlavním městě minulý týden odblokoval návrh Spolu. To nabídlo Pirátům a hnutí STAN dohromady šest míst v jedenáctičlenné městské radě. Vyjednávání o novém vedení hlavního města trvá skoro čtyři měsíce, a je tak nejdelší od vzniku Česka. Téma pro Studio ČT24 a teď také pro prvního náměstka primátora hlavního města Prahy Petra Hlaváčka. Pane náměstku, dobrý den.

Petr Hlaváček, 1. náměstek primátora hl. m. Prahy, zastupitel hl. m. Prahy (nestr. za STAN):

Dobrý den.

Moderátor:

Pane náměstku, necítíte se po těch čtyřech měsících jako politická reprezentace hlavního města trochu trapně, že nejste schopni za takovou dobu dojednat novou vládu v metropoli?

Petr Hlaváček, 1. náměstek primátora hl. m. Prahy, zastupitel hl. m. Prahy (nestr. za STAN):

Tak my konkrétně za STAN jsme žádné blokační mechanismy nikdy nenastavili. Takže celou dobu jsme aktivně vlastně nabízeli různá řešení. A samozřejmě jako za celek je mně to moc líto a mrzí mě to, ale konkrétně ta naše uskupení máme úplně čisté svědomí.

Moderátor:

A na čem to vázne?

Petr Hlaváček, 1. náměstek primátora hl. m. Prahy, zastupitel hl. m. Prahy (nestr. za STAN):

Tak myslím, že teď je významný posun, protože kolegové ze Spolu ustoupili na ten magický počet pět, včetně primátora. Což zhruba odpovídá těm volebním výsledkům na mandáty i na získaná procenta. Protože Soplu a Piráti a STAN dohromady mají zhruba stejný počet procenty mandátů. Myslím, že to jednání právě bylo teď velmi jako nastartováno. Celý víkend pracovali všichni v pěti pracovních skupinách, které se týkaly například gescí nebo koaličních mechanismů nebo počtu výborů. A dneska si myslí, že bysme večer měli udělat nějaký významný posun.

Moderátor:

No, dobře, já jsem se ale ptal, na čem to vázne?

Petr Hlaváček, 1. náměstek primátora hl. m. Prahy, zastupitel hl. m. Prahy (nestr. za STAN):

No tak v tuhle chvíli to nevázne na ničem, protože…

Moderátor:

No tak to se uvidí večer, jestli to nevázne na ničem. Víte co, vy říkáte zhruba stejný počet mandátů, tak proč pět pro Spolu a šest pro Piráty a STAN je správně a obráceně to není správně? To jsou pořád plus mínus stejná čísla přece.

Petr Hlaváček, 1. náměstek primátora hl. m. Prahy, zastupitel hl. m. Prahy (nestr. za STAN):

No musíte vzít v potaz i vlastně pozici primátora, který bezesporu sice v tom našem systému je první mezi rovnými, ale zároveň je to určitá symbolická postava, která třeba může vetovat rozhodnutí rady. Čili je to jako silnější člen té rady. Proto je dobré, když ty politické síly jsou vyrovnané.

Moderátor:

Piráti se uzavřeli, řekněme, do té Aliance stability s Prahou sobě a zatím tedy, pokud se něco nezměnilo, z ní nehodlají vystoupit ani po tom vstřícném kroku koalice Spolu. Jak jste říkal, že tedy ustoupila na tu magickou hranici pět. Je třeba, aby Piráti Alianci stability opustili?

Petr Hlaváček, 1. náměstek primátora hl. m. Prahy, zastupitel hl. m. Prahy (nestr. za STAN):

Tak já si myslím, že Aliance stability je nějaké povolební uskupení a záleží teď skutečně na Pirátech, jak se k tomu postaví.

Moderátor:

Ano, to na nich záleží. Já se ptám na váš postoj. Je třeba, aby Piráti opustili Alianci stability?

Petr Hlaváček, 1. náměstek primátora hl. m. Prahy, zastupitel hl. m. Prahy (nestr. za STAN):

Tak je potřeba, aby dohodli koaliční smlouvu, která bude akceptovatelná pro všechny partnery. To je velmi důležité. Čili ten dnešní večer jasně řekne, jestli směřujeme k tomu, že uzavřeme koaliční smlouvu na všech těch parametrech, které se probíraly o tom víkendu, anebo neuzavřeme. A já si myslím, že uzavřeme.

Moderátorka:

Takže Piráti odejdou z Aliance stability? Protože to je dost ostrá podmínka koalice Spolu. A teď ustoupila koalice Spolu.

Petr Hlaváček, 1. náměstek primátora hl. m. Prahy, zastupitel hl. m. Prahy (nestr. za STAN):

No, tak je to nějaké povolební uskupení, které má nějaké pravidla, které já úplně neznám. Je to v kompetenci kolegů Pirátů. Musíte se na to zeptat Zdeňka Hřiba. My jsme za STAN jasně řekli, že vnímáme ten ústupek ze strany Spolu jako významný, že ta nabídka se týká Pirátů a STANu a v tomto smyslu vlastně v tom jednáme dál.

Moderátorka:

S dovolením, pane náměstku, na vaše názory se nebudu ptát Zdeňka Hřiba. Jeho se budu ptát na jeho názory. Já jsem se ptal na to, jestli Piráti mají z té Aliance odejít. A dobře, já to ještě do konkretizuji. Vyzvete Piráty k tomu, aby opustili Alianci stability?

Petr Hlaváček, 1. náměstek primátora hl. m. Prahy, zastupitel hl. m. Prahy (nestr. za STAN):

Tak my jsme jasně řekli už vlastně v pátek, že tu nabídku vnímáme, že je určená pro Piráty a STAN, a tak s tím pracujeme a tak to respektujeme. Takže to je docela jasné. A nemusíte se mě ptát na názory Zdeňka Hřiba, ale jeho se musíte zeptat, jestli tu alianci opustí.

Moderátor:

Já se ptám na vaše názory. Vy jste říkal, ať se zeptám pana Hřiba na to, co si myslíte o tom. Ne, vás se budu ptát na to, co si myslíte vy a Zdeňka Hřiba se budu ptát na to, co si myslí Zdeněk Hřib, až s ním zase někdy budu mluvit. Zpátky k politickým vyjednáváním o té městské radě v Praze. Ono se mluví o tom, že jde o konkrétní osoby a jejich posty v radě města, a to dokonce stávající osoby v radě města. Je tohle ten problém?

Petr Hlaváček, 1. náměstek primátora hl. m. Prahy, zastupitel hl. m. Prahy (nestr. za STAN):

Tak já myslíte teď ze strany Aliance nebo…?

Moderátor:

Ano.

Petr Hlaváček, 1. náměstek primátora hl. m. Prahy, zastupitel hl. m. Prahy (nestr. za STAN):

Tak určitě je poměrně velká animozita v oblasti dopravy mezi Spolu a stávajícím náměstkem Adamem Scheinherrem. Já osobně si myslím, že Adam provedl spoustu pozitivní práce. Ale je to politika v tomto smyslu tu animozitu vnímám. Naopak si myslím, že u kolegy Pavla Vyhnánka, který měl na starosti rozpočet, je všeobecná shoda, že je to, že to je velmi kvalifikovaný náměstek. Takže je to trošku složitější, než by se dalo říct.

Moderátor:

Takže když si teď uvědomím ta slova z minulých dnů, kdy se mluví o investičním náměstkovi respektive investičním gubernátorovi, jak si tato slova oblíbil Zdeněk Hřib, tak zjednodušeně řečeno, vy se teď perete o to, kdo bude mít vliv na peníze u významných městských investic?

Petr Hlaváček, 1. náměstek primátora hl. m. Prahy, zastupitel hl. m. Prahy (nestr. za STAN):

Musím říct, že kolegové ze Spolu ustoupili z té ideje investičního náměstka. A ta debata, u které já jsem třeba byl v sobotu a další kolegové v neděli, byla o tom, jak se ty významné investice rozloží do těch jednotlivých gescí. Takže kolegové ze Spolu opustili tu myšlenku investičního náměstka, teď naopak v té pracovní rovině pracujeme, jednoduše se řadí ty jednotlivé složitější, náročnější akce do těch gescí, kam patří. Tedy ten investiční náměstek už není taky téma.

Moderátor:

Poslední věc. Jak daleko jste od spolupráce, případné spolupráce s hnutím ANO a je to cesta, kterou by se hnutí STAN dokázalo ubírat na pražské radnici?

Petr Hlaváček, 1. náměstek primátora hl. m. Prahy, zastupitel hl. m. Prahy (nestr. za STAN):

My jsme v této věci postupovali velmi demokraticky. Probírali jsme to od toho nejmenšího týmu v zastupitelstvu, krajském výboru a potom vlastně v celém tom výboru hlasováním. A ten názor byl jednoznačný, nespolupracovat s hnutím ANO. A tímto jsme i vyslali jasný signál. A myslím si, že současné události nám daly zapravdu.

Moderátor:

Pane náměstku, děkuju vám za rozhovor. Na shledanou.

Petr Hlaváček, 1. náměstek primátora hl. m. Prahy, zastupitel hl. m. Prahy (nestr. za STAN):

Mějte se hezky.