Jiří VÁCLAVEK, moderátor
A teď míříme za představiteli samospráv tří největších měst v tuzemsku, tedy Prahy, a Brna Ostravy. Z karantény se hlásí Petr Hlaváček, náměstek pražského primátora pro územní rozvoj, zdravím taky Filipa Chvátala, radního města Brna pro územní rozvoj.A dáma promine, že ji představuju teprve potřetí, Zuzana Bajgerová, náměstkyně primátora Ostravy. Bude i v Praze trvat stavební řízení ten ambiciózní 1 rok, až bude účinný nový stavební zákon?

Petr HLAVÁČEK, náměstek primátora hl. m. Prahy /Spojené síly pro Prahu/
Já musím říct popravdě a očekávám, že podobné věci budou říkat i kolegové, že nás ve velkém městě trápí víc vlastně ta územní plánování a stavební povolování navazuje až na to územní plánování. A v tom máme myslím největší ideový spor s ministerstvem, protože máme za to, že vlastně územní plánování patří do sféry samosprávy, tak jako v ostatních středoevropských zemích.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
Když se ale kdykoliv po nástupu vašeho vedení Prahy do čela města mluvilo o tom, jak řešit situaci s nedostatkem bydlení v Praze, tak jako první krok k tomu zlepšování se vždy zmiňovalo zrychlení stavebního řízení, například v podobě zřízení centrálního Stavebního úřadu, tak se ptám, bude to trvat rok a pomůže to?

Petr HLAVÁČEK, náměstek primátora hl. m. Prahy /Spojené síly pro Prahu/
Takhle my se shodujeme, jenom upozorňuju na to, že ten zákon má 2 části, jednak územní plánování, ať je to povolování staveb a všechny ty debaty a otázky se týkají především toho povolování staveb, což je až vlastně jako technický proces potom, než uděláte tu dohodu s územím, a to je vlastně velmi vážná otázka, které je potřeba se věnovat. A my se domníváme velmi obdobně i s ostatními kolegy z Ostravy, z Brna nebo Plzně, že se tomu věnuje malá pozornost a že je potřeba se soustředit právě na to územní plánování, na ty dohody o území a domníváme, že je musí stejně tak jako třeba v Německu vytvářet a dělat samospráva a ne přenesená působnost státní správy.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
Rozumem a určitě otevřeme toto téma v nějakém dalším vydání devadesátky.Vidíte to tedy podobně, je spíše větším problémem otázka územní plánování, abych byl úplně přesný, nikoliv délka povolování staveb. A věříte tomu, že to i v Ostravě bude trvat rok?

Zuzana BAJGAROVÁ, náměstkyně primátora města Ostravy /ANO/
Já bych neříkala, že je to větší problém územní plánování v této chvíli než délka povolování staveb. Ono to má ve výsledku v podstatě úplně stejný problém. Problémy jsou v podstatě na obou stranách. Já myslím, že pan kolega Hlaváček hovořil o tom, že my máme větší problém s tou navrhovanou změnou stavebního zákona v té části územního plánování, nikoliv to, že bysme dneska říkali, že není problém s délkou povolování staveb. To určitě problém je, protože ten systém je skutečně velmi složitý, dopracovat se k vyjádření všech dotčených orgánů a dopracovat se skutečně té dokumentace tak, aby všichni byli spokojeni a my jsme vůbec byli schopni předložit řádně k tomu povolování, je prakticky nepřekonatelný proces, jak pro samosprávu, tak pro v podstatě soukromé investory, především u těch složitějších věcí, ale ono prostě to územní plánování nelze pominout, protože i ty obavy z řad veřejnosti a spolků v podstatě už jsou věci, které se dají komunikovat a řešit a při té dohodě v území. My proto tak jako opakovaně vlastně na to apelujeme, že by se i o této problematice mělo hovořit.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
Já děkuju, že jste zdvihli to téma. Pana Chvátale, jsou v tom návrhu dostatečné garance z vašeho pohledu proto, aby povolovací proces trval 1 rok?

Filip CHVÁTAL, radní města Brna /KDU-ČSL/
Já se domnívám, že tyto garance tam nejsou, ale skutečně musíme sdílet i ty názory kolegů. My jsme skoro třičtvrtě roku strávili v intenzivní debatě na bázi velkých měst ohledně také těch pasáží ohledně toho územního plánování, protože, jak město Praha, tak město Brno jsou před schválením nového územního plánu, což je úplně zásadní věc právě pro to povolání staveb a pokud se nám tam objeví ty nové pasáže, které se tam teď objevily, tak si vůbec nejsem jistý, jestli město Praha a město Brno budou schopni dokončit ten územní plán tak, jak nám ministerstvo nařizuje.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
Co by tedy z hlediska územního plánování mělo být v tom návrhu zákona jinak? Co byste si představovali tak, aby to bylo z hlediska velkých měst opravdu funkční a aby celý ten proces povolování následně neztroskotal právě na problémech v této oblasti.

Petr HLAVÁČEK, náměstek primátora hl. m. Prahy /Spojené síly pro Prahu/
Tak ta principiální otázka je taková, jestli 30 let po revoluci, kdy vlastně samosprávy dokázaly svoji schopnost existovat, svoji schopnost velmi účinně investovat, dělat ty dohody s investory, jestli není čas na zásadní změnu a aby územní plánování bylo zcela v rukou samospráv bez vlastně toho paternalistického dohledu, té přenesené působnosti. To jsou osvědčené modely v západní Evropě a vnímám teda velkou snahu ministerstva se o těch věcech bavit. Vnímám taky ty obavy, že se to bude dotýkat mnoha dalších zákonů, ale myslím si, jak jsem řekl, těch 30 let po revoluci, že je čas na nějakou principiální změnu. Vnímáme, že vlastně poté sametovce samosprávy měly velmi jako nízkou autoritu, protože celý dlouhý roky byly vlastně jenom přenesenou státní mocí, ale ta situace se zásadně změnila a myslím, že respekt těch samospráv je nyní jako na velmi vysoké úrovně, čili vnímám, co vy říkáte, že to je trošku na samostatný pořad, protože hodně ta debata je o tom stavebním zákoně, se věnuje tomu povolování, ale to povolování se dělá na platformě toho územního plánu, na platformě té dohody o údržbu.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
Dobrá, jestli dovolíte, ale opusťme tady to téma toho územního plánování, které je zásadní. Budeme se mu pak zcela určitě věnovat. Pojďme, prosím, ke stavebním úřadům. Paní náměstkyně, co bude pro Ostravu konkrétně znamenat ten plán vytvořit státní krajské stavební úřady?

Zuzana BAJGAROVÁ, náměstkyně primátora města Ostravy /ANO/
No bude to konkrétně znamenat to, že se skutečně přenese rozhodování o povolování staveb z řady dílčích úřadů na jednotlivých vlastně městských obvodech a na samotném vlastně statutárním městě na ten úřad. Bude to samozřejmě fakticky přesně podle toho finálního rozdělení, kdo co bude povolovat jako takové. A toto já za problém až takový jakoby nepovažuju. Považuju za důležité, nepovažuji za problém v tuto chvíli, kdy se skutečně povede to, co bylo na začátku deklarováno a tedy v rámci toho povolování skutečně proběhne 1 komplexní dialog o vyřešení těch požadavků a podmínek a těch dotčených orgánů, a tak dále, abysme skutečně byli schopni se dopracovat k nějakému rozumnému výsledku v rozumném čase, protože, pokud se toto nestane a bude se to neustále tříštit a rozdělovat a každý bude mít možnost ten proces zastavovat, tak k tomu zrychlení nedojde bez ohledu na to, kdo finálně na to to razítko dá.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
Povede to zřízení krajského Stavebního úřadu k tomu, že v Brně budou rychleji vznikat stavby, které jsou z pohledu vás radních v Brně zásadní?

Filip CHVÁTAL, radní města Brna /KDU-ČSL/
Já mohu říci, že ve městě Brně jsme vedli už dlouhodobě debatu o redukci počtu stavebních úřadů. Byla to jedna z hlavních debat, jak vedle územního plánu na začátku tohoto volebního období. To znamená, rekodifikace stavebního práva, která vlastně přinesla na obec s rozšířenou působností, což je město Brno, nějakou zodpovědnost. Počet těch detašovaných pracovišť nám v zásadě nevadí. My jsme schopni na základě toho nějakým způsobem zredukovat ten počet stavebních úřadů, protože máme skutečně městské části, kde je třeba 1, 2 pracovníci stavebních úřadů a pokud se tam objeví nějaká velká komplikovaná stavba, tak to často paralyzuje ten celý Stavební úřad. To znamená, v zásadě toto pro nás je spíše pozitivní zpráva.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
Co říkají pražské městské části tomu, že už nebudou rozhodovat v určité míře o stavbách, o kterých dosud rozhodovaly. Jenom připomínám, když v Praze jste přišli s tématem centrálního Stavebního úřadu, tak jste naráželi na odpor pražských městských částí, tak jaká je nálada na městských částech, jak to vnímáte?

Petr HLAVÁČEK, náměstek primátora hl. m. Prahy /Spojené síly pro Prahu/
My měli docela bohatou komunikaci s kolegy z městských částí. Musím říct, že tento druh změn se provádí v městském organismu velice těžce. Já osobně si myslím, že jako určitá racionalizace a koncentrace toho řízení je, jak z personálních důvodů, tak organizačních důvodů jako digitalizace, potřebná, ale je to velmi složité. Pravda je, že v Praze vlastně takové koncentrované řízení v devadesátých letech na přelomu tisíciletí bylo. Územní rozhodnutí se vydávaly na jednom místě. A zkušenosti z toho období jsou spíše pozitivní. Ale zase musím zmínit, že je strašně důležité, kdo to vlastně je, jestli je to kraj jako samospráva v čele kraje, druh samosprávy, anebo jestli je to vlastně zase přenesená působnost.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
Je to jako státní správa. Je to státní správa, specializovaný Stavební úřad. Čistě státní správa.

Petr HLAVÁČEK, náměstek primátora hl. m. Prahy /Spojené síly pro Prahu/
Tak buď to bude fungovat a na principu nějaké velké profesionality, to, jak jste zmiňoval na začátku, to slovo profesionální, to sice není jako správně jako systémově, ale vystihuje toto očekávání, co by od toho mělo být, anebo to povede vlastně k poměrně jako velkému byrokratickém výkonu, který nebude mít tendenci udělat tu dohodu mezi těmi aktéry a. Ten problém, ty 2 největší problémy v tom povolování, je vazba na tu dohodu zemí a potom dohoda v tom stavebním řízení mezi těmi jednotlivými aktéry, a to musí někdo moderovat s nějakou autoritou profesionální a musí tomu věnovat obrovské množství energie.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
Ten návrh stavebního zákona, pane radní, počítá s tím, že v případě, že Stavební úřad v tom prvním stupni, což tedy u těch jednoduchých staveb budou stále obce přenesené působnosti, nerozhodne ve stanovené lhůtě, tak to automaticky přejde v rozhodování vyššímu stupni, v tomto případě tedy tomu krajskému stavebnímu úřadu. Opravdu to zrychlí celé to řízení, nebude se stávat pouze to, že ty kauzy, respektive to povolování, zůstane uvízlé někde jinde než na prvním stupni?

Filip CHVÁTAL, radní města Brna /KDU-ČSL/
Tuto debatu jsme zatím ještě úplně dopodrobna nevedli. Já osobně můžu v současné době říci, že si to nemyslím, že by to tomu nějak zásadně pomohlo. Spíše si myslím, že skutečně ta profesionalizace těch stavebních úřadů to bude ta reálná pomoc a potom samozřejmě redukce těch stavebních úřadů tak, aby tam byl nějaký dostatečný počet odborníků, jak už jsem zmiňoval, některé ty malé městské části skutečně tuto podmínku úplně nesplňují, ale ten odvolací orgán, myslím, že toto v zásadě nevyřeší.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
Jak to vidíte vy paní náměstkyně? Bude to zrychlení, anebo ne? Když po uplynutí lhůty, aniž by si toho povolování všiml ten konkrétní Stavební úřad, to postoupí automaticky o stupeň výš?

Zuzana BAJGAROVÁ, náměstkyně primátora města Ostravy /ANO/
Pokud bude rychlen ten dialog a získání těch vyjádření těch jednotlivých skutečně dotčených orgánů v rámci jednoho povolení, tak i přesto to v podstatě zrychlení může být. Nicméně buďme realisti. Já mám za to, že skutečně to musíme vnímat tak, že my se budeme dostávat do úplně nového režimu. To bude prostě otočení o 360 stupňů a realisticky si myslím, že minimálně na začátku, než si ten systém sedne a než se otestuje, tak se narazí. Takže za sebe bych skutečně doporučila, aby tam byl určitý prostor pro stabilizaci celého toho řešení a naučení se v rámci nového stavebního zákona ty jednotlivé orgány fungovat a vyjádřovat se tak, jak mají, protože jinak nám to může na celou dlouhou dobu celé havarovat a můžeme být ještě v horším stavu, než jsme nyní.