Moderátorka:

A zmíněná severojižní magistrála v Praze jako aktuální téma. A jako tepna, která město protíná nebo spojuje? Nejen o tom se dnes diskutuje v Centru architektury a městského plánování CAMP. Zaměřuje se na jednotlivé lokality a chce poskytnout aktuální informace o možné budoucí proměně v kontextu právě severojižní magistrály. Jednání se zúčastní zástupci hlavního města Prahy, městských částí, klíčových institucí, významní (nesrozumitelné) v území a zvaní hosté z řad odborné veřejnosti. No a ve vysílání Plusu teď vítám jednoho z účastníků konference, Petra Hlaváčka z TOP 09, náměstka primátora hlavního města Prahy. Dobré odpoledne.

 

Petr Hlaváček, náměstek primátora hl. m. Prahy (TOP 09):

Dobré odpoledne. Zdravím.

 

Moderátorka:

Tak konference o magistrále se konala už loni, letos na ni navazujete. Kam jste se za ten rok posunuli?

 

Petr Hlaváček, náměstek primátora hl. m. Prahy (TOP 09):

Je to pokračování. Máme za sebou vlastně teď jako poměrně velký historický úvod, shrnutí všech možných koncepcí, které se v tomto prostoru probíhaly. A teď je shrnutí vlastně všech záměrů, které jsou připraveny k realizaci v okolí magistrály, buď v gesci hlavního města nebo městských částí nebo soukromých investorů.

 

Moderátorka:

Připomeňte prosím nebo přibližte ty hlavní problémy dnešní podoby magistrály. Co je zapotřebí změnit?

 

Petr Hlaváček, náměstek primátora hl. m. Prahy (TOP 09):

Tak je shoda v tom, že ta magistrála nemá město rozdělovat, ale spojovat. Je takové přirovnání, že nemá být silnicí ale ulicí. A debatuje se, co všechno může přispět k tomu, aby se to stalo.

 

Moderátorka:

No ale co to v praxi znamená? Třeba jste se zásadně přiblížili shodě o tom, že například pod Národním muzeem na Václavském náměstí má jít magistrála pod zem? Už ta debata vyústila v nějakou shodu na konkrétních změnách?

 

Petr Hlaváček, náměstek primátora hl. m. Prahy (TOP 09):

Řekl bych, že ty projekty mají různé měřítka. Od úplně malých, jako je třeba teď úplně čerstvě realizovaný přechod za muzeem, což byla dlouhodobá koncepce Institutu plánování. Potom takový jako střednědobý jako příprava, která už v dokumentaci pro územní řízení tramvaje mezi Václavákem a Vinohradskou. A potom ty úplně dlouhodobé, které hodně leží na srdci Prahy 2, což je třeba ten tunel. Ale to je ještě dlouhá budoucnost.

 

Moderátorka:

Ano. Ale toto rozčlenění na nejbližší, střednědobé a dlouhodobé plány v tomto směru jsme už slyšeli v minulosti. Jak tedy jste pokročili? Kolik projektů třeba teď nebo verzí existuje a která má největší šanci na realizaci?

 

Petr Hlaváček, náměstek primátora hl. m. Prahy (TOP 09):

Tak ty úplně jako realistické, jako je ta tramvaj mezi Vinohradskou a Václavákem, se projektujou a město má vůli je zrealizovat. Potom další, což je tramvaj mezi Vinohradskou a Hlavním nádražím, to je taky v realistické přípravě. A například na filharmonii, která má vlastně na kultivaci tý magistrály taky vliv, na to je vypsaná soutěž. Čili těch projektů běží vlastně poměrně hodně. Zároveň dneska paralelně byla porota na projekt přestavby té oblasti autobusového nádraží a výsledky té soutěže budou zhruba za dva měsíce.

 

Moderátorka:

Takt o se budeme těšit. Jsou nějaké překážky, které stojí těmto změnám v cestě a považujete za vhodné je zmínit?

 

Petr Hlaváček, náměstek primátora hl. m. Prahy (TOP 09):

Tak my asi všichni víme, že je poměrně složitý legislativní proces v projednání a schválení těch staveb. Ale vzhledem k tomu, že většina těch akcí má velkou podporu města, tak myslím, že se všichni snaží, abychom ty překážky eliminovali.

 

Moderátorka:

Často se v našem vysílání zmiňuje slovo vize. Jaká tedy je vlastně dnes ta vize, pokud už se dá mluvit o nějaké konsensuální vizi? Má pražská magistrála být nějakou nápodobou Champs-Élysées nebo jak vlastně má vypadat?

 

Petr Hlaváček, náměstek primátora hl. m. Prahy (TOP 09):

Je to určitě postupná přeměna na víc jako obytný prostor. Do budoucna s otázkou, která by znamenala jiné řešení Masarykova nádraží, umístění té magistrály na zemi. a proměny vlastně v třídu.

 

Moderátorka:

Říká Petr Hlaváček z TOP 09, náměstek primátora hlavního města Prahy. Děkujeme za váš čas a za vysvětlení. Na slyšenou.

 

Petr Hlaváček, náměstek primátora hl. m. Prahy (TOP 09):

Mějte se hezky. Na shledanou.