Moderátor:

Pražský magistrát chystá na jaro poslední veřejné projednání připravovaného metropolitního plánu. Ten má nahradit současný územní plán a zjednodušeně řečeno určuje, co, jak a kde je možné v hlavním městě stavět. Urbanisté chtějí veřejnosti představit jeho aktualizovanou verzi včetně zapracovaných připomínek ministerstev a městských částí. Dokončení metropolitního plánu je pro magistrát jednou z priorit. Jak vysvětluje náměstek pro územní rozvoj Petr Hlaváček ze Spojených sil pro Prahu.

Petr Hlaváček, náměstek pro územní rozvoj (Spojené síly pro Prahu):

V novém stavebním zákoně je termín platnosti těch stávajících plánů posunut na 28, ale zároveň se od roku 23 velmi komplikuje metodika změn územního plánu. Bude velký tlak, aby ten metropolitní plán platil někdy kolem toho roku 23.