Rubrika: PRIMÁTORŮV NÁMĚSTEK PETR HLAVÁČEK (ZA TOP 09) ŘEKL PRÁVU:

■ Zhruba před deseti lety zazněla myšlenka, že se Praha nemá rozšiřovat do krajiny. Od té doby nabobtnaly okolní obce, město obklíčily haly. Kde myslíte, že je chyba?

Je to realita. Ve čtvrtek jsme měli schůzku se Středočeským krajem, spolupracuje se s ním výrazně lépe a máme stejný názor na význam regionu. Nesměřuje to k územněsprávní reformě, všichni v Evropě už pochopili, že se musejí hledat jiné nástroje než pořád předělávat kraje. Středočeský kraj a Praha se rozvíjely nezávisle, myslím si, že teď je historická šance nastavit spolupráci. Co se staví teď, se plánovalo před 15 lety a povolovalo před pěti. Procesy jsou pomalé a nelze je jen tak změnit. Hal je moc a souvisejí s vládní politikou montoven, nejde jen o územní plány.

■ Není trochu příčinou politika Prahy soustředit se jen na své území?

To není politika Prahy. Architekt Roman Koucký jako jeden z prvních říkal, že je třeba vztahy chápat a kreslit dynamicky. Po mnoha letech se o tom se Středočeským krajem bavíme. Ministerstvo pro místní rozvoj má od roku 2008 úkol zpracovat studii, teď se domlouváme o zadání první etapy o infrastruktuře. Druhé je bydlení a urbánní struktury. Budeme také mít vlastní strategii, anonymizovaná data mobilních operátorů jako jeden z podkladů ukážou, jak je organismus dynamický. Po Praze se denně pohybuje 1,5 milionu lidí.

■ Pomalý je také metropolitní plán. Dlouho jste řešili připomínky ministerstva kultury. S jakým výsledkem?

Mezi historickou Prahou a modernistickým městem je napětí a vzájemný protiklad. Ministerstvo kultury má pochopitelně tendenci petrifikovat současný stav. Dohodli jsme se ale, hodně jsme ustoupili, něco jsme vysvětlili. U výškové regulace, která se ministerstvu původně moc nezdála, pochopili, že přináší určité výhody. Zároveň jsme se dohodli na územních studiích pro památkovou rezervaci. Návrh metropolitního plánu se předloží do veřejného projednání, až se vypořádají všechny připomínky. Chceme to udělat na konci roku.