Martina Mašková, moderátorka:

Náměstek pražského primátora Petr Hlaváček z TOP 09 varoval, že nový stavební zákon zruší den po zveřejnění ve Sbírce zákonů všechny stavební uzávěry. Majitele pozemků by tak bez ohledu na město mohli zažádat o územní rozhodnutí pro stavby, pokud jejich záměr neodporuje územnímu plánu. A to může podle Prahy ohrozit budoucí rozvoj tzv. brownfieldů nebo i velké dopravní stavby. Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová z hnutí ANO uvedla, že zákon zruší pouze uzávěry starší 15 let. Zákon nabude účinnosti v půlce roku 2023, ale některé změny začnou platit už od 1. ledna příštího roku. Našimi hosty ve vysílání Plusu je právě náměstek primátora Prahy pro územní rozvoj a územní plán Petr Hlaváček. Dobré jitro.

Petr Hlaváček, náměstek primátora Prahy pro územní rozvoj a územní plán:

Dobré ráno.

Martina Mašková, moderátorka:

A také Jiří Nouza, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví. Dobrý den i vám.

Jiří Nouza, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví:

Dobré ráno.

Martina Mašková, moderátorka:

Pane náměstku Hlaváčku, kolik asi tak je v hlavním městě aktuálně stavebních uzávěr, či jak by se to na nich mohlo promítnout?

Petr Hlaváček, náměstek primátora Prahy pro územní rozvoj a územní plán:

Tak ono jich je zhruba asi 11 těchto, o kterých se jedná, těch starších. A mezi nimi je například i metro D nebo 511, to je ta známá komunikace od Říčan k Černému Mostu. Takže nejsou to jenom brownfieldy, jsou to i dopravní stavby.

Martina Mašková, moderátorka:

A to mluvíte tedy o uzávěrách, které jsou starší patnácti let?

Petr Hlaváček, náměstek primátora Prahy pro územní rozvoj a územní plán:

Ano. Na základě toho původního zákona 50. A ty brownfieldy, o které se jedná, tak to jsou třeba Bubny nebo nákladové nádraží Žižkov.

Martina Mašková, moderátorka:

Takže z vašeho pohledu ten problém opravdu může nastat.

Petr Hlaváček, náměstek primátora Prahy pro územní rozvoj a územní plán:

No, je to prostě o tom, že to město to tehdy udělalo důvodně, protože prostě vnímalo ty území, že jsou poměrně velké, že nejsou zkoordinované a je potřeba si uvědomit, že jako patnáct let v územním plánování a v životě města je jako, já nevím, třeba týden nebo měsíc ve vašem životě. Ty procesy jsou složitý a u všech těch brownfieldů jako město i v minulých obdobích jako provedlo spoustu práce a teď se třeba blíží dohodě, která říká nebo tomu říkáme pracovně dohoda v území, která říká, kde co bude, kdo co zaplatí a jakým způsobem se to území bude koordinovat. Čili jako město nesedí a nečeká, až se to vyřeší samo. Provádí spoustu práce. Ty vlastníci, investoři, občanská společnost jsou toho účastni, někdy je to náročný. A vlastně v tuhle chvíli dojde k takovýmu jako spíš zmatku, protože teoreticky budou moct ti investoři žádat o to územní rozhodnutí, ale budou jako v situaci, kdy všichni budou proti, protože ty věci nebudou dohodnutý. Takže to vlastně vůbec nikou nepomůže. S tou obecnou tezí, že ty uzávěry být nemají dlouhodobé, samozřejmě souhlasíme, ale ta věc se musí dohodnout.