Natálie FORSTEROVÁ, redaktorka 
Jeden z největších sportovních stadionů na světě, to je Strahovský stadion. Jedná se o kulturní památku, která pomalu, ale jistě chátrá a využívaná je pouze částečně. Podle vedení města bude v budoucnu potřeba investovat do oprav objektu nemalé peníze. 

Natálie FORSTEROVÁ, redaktorka 
Strahovský stadion, postaven byl kvůli konání všesokolských sletů a poprvé se otevřel před více než 90 lety. Za komunismu se tady pořádaly spartakiády a za druhé světové války byl zase stadion využíván nacisty při odsunu Židů, kteří tu byli shromážděni před transportem. Dnes tuto stavbu, která se řadí k největším svého druhu na světě, využívá fotbalová Sparta, která zde má tréninkové centrum. 

Jan CHABR, radní hl. m. Prahy 
Sparta má pronajatou tu hlavní část toho stadionu, tu travnatou plochu uvnitř, nicméně ten stadion tvoří primárně tribuny, ty jsou zchátralé, tam začíná být problém se statikou a v horizontu příštích, dejme tomu, 10 let to bude muset řešit tak, aby ta statika nebyla narušena už jakoby do závažnější podoby. V rámci těch útrob jsou drobní desítky pronajímatelů, ať už jsou to sklady, či kanceláře, či další zázemí. 

Jakub STÁREK, místostarosta MČ Praha 6 
Ten Masarykův stadium je nemovitá kulturní památka, o kterou se vlastně nikdo desítky let nestará. V tuto chvíli já jsem několikrát vstoupil na ten Strahovský stadion a ten strahovský stadion se rozpadá. To znamená, že musí tady přijít zásadní rozhodnutí toho, zdali se s ním má počítat nebo ne. Já si umím představit obě dvě varianty, ale musí na nich být shoda. 

Natálie FORSTEROVÁ, redaktorka 
Nový Metropolitní plán počítá se zachováním stadionu. Nevylučuje ale ani vznik studie, která by umožnila na území stavět. 

Petr HLAVÁČEK, náměstek primátora hl. m. Prahy 
Dneska jsou to sportovní plochy a v Metropolitním plánu je to 1 lokalita od Ladronky až po ty vysokoškolské koleje s rekreačním využitím, čili s velmi jakoby podobným. Vlastně ten Metropolitní plán vychází z toho, že v případě, že by byla potřeba nějaká změna toho plánu, až by platil, tak že se na to území musí zpracovat nějaká koncepční studie a pak pokračovat v nějaký změně. Čili v tuhle chvíli Metropolitní plán počítá se stabilizací té funkce. 

Natálie FORSTEROVÁ, redaktorka 
Strahovský stadion je výjimečným architektonickým počinem řady předních českých architektů, od roku 2003 je tak kulturní památkou. 

Petr HLAVÁČEK, náměstek primátora hl. m. Prahy 
Já trošku osobně, ale teď to není názor na náměstka pro rozvoj, si myslím, kdyby jednou byla olympiáda, která už pravděpodobně nikdy nebude jenom v Praze, ale třeba olympiáda na trase rychlodráhy Drážďany - Praha - Linz, tak by tam skutečně mohl být ten velký stadion. 

Natálie FORSTEROVÁ, redaktorka 
Celková plocha Strahovského stadionu je 63 000 m2, pro představu jde přibližně o velikost devíti fotbalových hřišť. Autorem původního projektu je Arch. Alois Dryák. Stadion byl ale na několikrát dostavován, v letech 1932 až 38 tak byla například podle architektů Karla Koppa a Ferdinanda Balcárka vybudovaná celá západní tribuna.