Město akutně potřebuje dotáhnout rozpočet, aby nedošlo k zablokování některých projektů

Hlavní město zítra vstoupí do nového roku, ale se starou radou ve svém vedení. Ani víc než čtvrt roku po komunálních volbách se totiž nepodařilo sestavit novou koalici a dosluhující členy rady nahradit novými.

Na své poslední schůzi 15. prosince zastupitelé přerušili jednání na celé dva měsíce – až do 16. února. Někteří radní, kteří už začali vyklízet své kanceláře, tak museli znovu vybalit krabice a zamyslet se nad tím, co v následujících dvou měsících nesnese odkladu a musí se urychleně řešit.

Navíc jsou mezi nimi i tací, kteří už ani nejsou zastupiteli hlavního města, a některým z nich se dokonce postupně rozutíkává personál, který jim má při řízení města pomáhat.

 

Anketa: Co je v rámci vaší gesce v následujících dvou měsících potřeba řešit?

 

Zdeněk Hřib (Piráti) primátor

Momentálně je potřeba řešit hlavně sestavení nové rady. Už tři měsíce čekám, abych mohl důstojně předat vedení vítězi voleb. Přál bych si, aby nové vedení Prahy, ať už bude jakékoliv, navázalo na bezprecedentní stavební boom, který se podařilo nastartovat v uplynulých čtyřech letech a udrželo rekordní investiční tempo. Je nutné pokračovat ve stavbě klíčových dopravních staveb, jako je například metro D nebo nové tramvajové trati propojené tramvajovým okruhem, na které jsem vyjednal miliardy korun z EU. Je také nutné zajistit, aby ministerstvo financí už dále neblokovalo naplánované majetkové směny mezi Prahou a státem.

Petr Hlaváček (STAN) náměstek pro územní rozvoj

Doufám, že brzy usedneme zpátky k jednacímu stolu v rámci povolebního jednání. Pro nás je prioritou sestavení koalice na vládním půdorysu. V rámci situace pokračujeme v rozjetých projektech, podporujeme Pražskou developerskou společnost a pokračování projektů městského dostupného bydlení a také moderujeme dohodu k nákladovému nádraží Žižkov. Je potřeba odpovědně procesovat změny územního plánu, ač jsme ve složitější situaci, jelikož gesce je nyní fakticky rozdělena mezi tři strany. Pevně věřím, že se nám podaří dohodnout funkční mechanismus, abychom nebrzdili městské ani soukromé projekty.

Adam Scheinherr (Praha sobě) náměstek pro dopravu

Aktuálně řešíme koordinaci veškerých rekonstrukcí a stavebních akcí na rok 2023. Taktéž je třeba pracovat na tom, aby strategické stavby a opravy, které běží teď přes zimu, měly hladký průběh. Jedná se Dvorecký most, metro D, Štvanickou lávku nebo rekonstrukci Libeňského mostu. Současně také intenzivně pracujeme na přípravě druhé etapy rekonstrukce Barrandovského mostu. Dále připravujeme zahájení stavby tramvajové trati do Slivence a trolejbusové trati z Veleslavína na letiště Václava Havla. Aktuálně jsme získali pravomocné stavební povolení na tramvajovou trať na Václavském náměstí a právě probíhá výběr jejího zhotovitele.

Jana Plamínková (STAN) náměstkyně pro životní prostředí

Velmi nutně bychom potřebovali mít schválený rozpočet kapitálových výdajů, protože na investičním odboru i na odboru ochrany životního prostředí je potřeba schvalovat investiční akce, a to bez schváleného rozpočtu kapitálových výdajů prostě nejde. Jinak se všechny důležité věci jako vodné a stočné, odpady či elektřinu podařilo do konce roku vyřešit, byť někdy za cenu neúměrného úsilí všech zúčastněných. A potřebovali bychom už stabilní vedení města. Současná nejistota vede k rozpadu týmů vysoce kvalifikovaných lidí na sekretariátech jednotlivých radních, kteří umějí pracovat se složitými systémy města.

Pavel Vyhnánek (Praha sobě) náměstek pro finance

Musíme co nejdříve začít připravovat investiční rozpočet pro rok 2023. Provozní výdaje má již Praha řádně schválené, o investičních výdajích však měla rozhodovat až nová rada, která nebyla dosud zvolena. Řada investic má začít již zkraje nového roku. Pokud se mají skutečně rozběhnout, nezbývá než připravit rozpočet pro investice už teď. Současně je třeba také připravovat jednotlivé úpravy již schváleného rozpočtu. Rozpočet je jako obvykle nutné na základě reálných potřeb a možností čerpání průběžně upravovat, takže nás čeká i příprava a procesování těchto jednotlivých změn na základě požadavků odborů a organizací města.

Hana Třeštíková (Praha sobě) radní pro kulturu

V rámci mé gesce je v současné chvíli potřeba schválit kulturní granty, zajistit financování Integračního centra Praha a Domu národnostních menšin či uvést do funkce Ivo Macka – nového ředitele Muzea města Prahy, které nyní prochází rekonstrukcí. Dlouhodobějším projektem je také rekonstrukce Kreativního centra Švandova divadla v Preslově ulici, který je třeba posunout. Do majetku Galerie hlavního města Prahy chceme pořídit sochu Čtenáře od Jaroslava Róny nebo Alegorii vody od profesora Jana Hendrycha. Kromě toho nás pak ještě čekají drobné úpravy rozpočtu v případě divadel Minor a Palmovka.

Hana Kordová Marvanová (za ODS) radní pro legis.

Město musí pokračovat v projektu dostupného družstevního bydlení. Nadále je také nutné prosazovat větší kompetence pro města v oblasti Airbnb, aby Praha mohla regulovat využívání bytů na krátkodobé ubytování. Velmi důležité je dotáhnout zpracování auditů souvisejících s kauzou Dozimetr. V oblasti regulace hazardu se podařilo schválit vyhlášku, která zakazuje na území Prahy provozování automatů. Praha musí nadále podporovat tento přístup a také usilovat o úpravu zákona, který by umožnil lépe hazard regulovat. A v neposlední řadě se musí Praha aktivně zapojit do projednávání novely stavebního zákona.

Milena Johnová (Praha sobě) radní pro zdravotnictví a soc. oblast

V současné chvíli je potřeba řešit především dotace pro sociální a zdravotní služby. Dále také velmi palčivý problém, který nastane v novém roce v Praze 5, kde se v důsledku kroků minulého vedení radnice zavírá jedno z kontaktních center pro závislé, v důsledku čehož přijde denně o služby osmdesát až sto lidí závislých na drogách. Je potřeba jednat s městskými částmi o doplnění sítě adiktologické péče, která nestačí potřebám. Je potřeba také řešit nedostupnost primární péče a lékařské pohotovostní služby v Praze a zároveň vést jednání s poskytovateli sociálních služeb o rozvoji kapacit péče od 1. července.

Adam Zábranský (Piráti) radní pro bydlení a transparentnost

Rada hlavního města letos v září schválila novou protikorupční strategii. Ustavení nového politického vedení města je klíčové pro její efektivní naplňování. Další odklady rozhodně nesnese ani kontrola městských firem. Městské firmy, které dodávají klíčové služby občanům, potřebují novou vlastnickou politiku (od nastavení nových měřitelných cílů a projektového řízení), která bude schopna reagovat na současnou krizi v oblasti energetiky i dalších výpadků na trhu a podobně. V oblasti bydlení je potřeba spustit první projekty spolkového bydlení a současné zajistit financování nové městské bytové výstavby.

Jan Chabr (TOP 09) radní pro správu majetku

Je zapotřebí řešit tato témata: otázka, zda město má, či nemá usilovat o odkup Jindřišské věže, vyřešit otázku slev z nájmu pro podnikatele postižené covidem, vyřešit směny nemovitostí se státem – například schválit směnu Bulovky za Kasárna Karlín, směnu zámku Veleslavín za Faustův dům a pozemky u Homolky, rozhodnutí o postoji města k nákladovém nádraží Žižkov a spoluúčasti na revitalizaci, o stavbě heliportu pro VFN a o postoji města na projektu Invalidovna. Dále je třeba řešit energetickou krizi – žádosti do Modernizačního fondu ohledně veřejného osvětlení a tepelných čerpadel a rozhodnutí o směru pražského teplárenství.

Vít Šimral (Piráti) radní pro školství a sport

Co nejdříve by měla začít opět zasedat Komise pro školskou infrastrukturu a na základě dat prioritizovat investice do všech úrovní škol, od MŠ po SŠ. Také je potřeba co nejrychleji opět ustavit majetkovou komisi, abychom mohli zrealizovat předdomluvené převody majetku s jinými veřejnými a soukromými organizacemi. Typicky se jedná o budovy, které budou sloužit pro rozšíření kapacit stávajících škol, například budova Komerční banky na Arbesově náměstí pro Smíchovské gymnázium. Mnohé investice do škol, jež zřizujeme, jsou připravené, je ale třeba pro ně vytvořit rozpočtové položky, aby měly finanční krytí. Podobně je to se sportem.