Na šéfa Pražské developerské společnosti vypíše magistrát výběrové řízení. „V průběhu září už by měla mít svého ředitele,“ říká radní pro územní rozvoj Petr Hlaváček (TOP 09).

* Co přesně bude městský developer dělat? Přímo stavět by neměl…

Pražská developerská společnost (PDS) bude fungovat podobně jako komerční developerské společnosti. Bude připravovat a koordinovat realizaci svých záměrů na pozemcích města, zejména tedy rezidenční výstavby. Hlavním cílem pro příští měsíce je připravit projekty tak, aby mohly být projednány v rámci územního nebo stavebního řízení a zároveň reflektovaly aktuální požadavky města a současně splňovaly adekvátní požadavky na ekonomičnost a funkčnost. Samotná výstavba, poté co bude projekt doveden do určitého stadia schvalování, pak může být realizována různými způsoby včetně spolupráce se soukromým sektorem.

* Jaký má PDS rozpočet?

V prvních letech jen mezi 10 až 15 miliony korun ročně, a to primárně na zajištění běžného provozu. Předpokládáme, že do konce letošního roku by ve společnosti mohlo pracovat 10 až 12 lidí, v horizontu dvou let kolem dvacítky. PDS je příspěvkovou organizací hlavního města, a je tak financována přímo z jejího rozpočtu. Každý větší výdaj, například na rozsáhlejší projektové práce, budou samostatně schvalovat orgány města.

* Kdo ji bude řídit?

Dočasně ji povede architekt Tomáš Veselý, který je na pražském magistrátu pověřen řízením sekce rozhodování o území. V následujících měsících bude vypsáno výběrové řízení. V průběhu září už by měla mít svého ředitele. Organizačně to bude standardní struktura senior manažerů projektů s malými týmy plus standardní zajištění z hlediska právního, organizačního nebo účetního.

* Dokážete odhadnout, kdy bude stát první nový dům s městskými byty?

Přesně to není v tuto chvíli možné říct, vše záleží na rychlosti schvalovacího procesu. Pokud vše půjde dobře, příští rok bychom mohli mít stavební povolení na dva až tři projekty. Založení PDS je první krok k tomu, abychom za pár let bytové projekty měli.

* Jakým dalším činnostem se bude PDS věnovat?

Kromě přípravy vlastních rezidenčních komplexů může pomoci projektům, kde je například nutná intenzivní komunikace a spolupráce mezi městem a soukromým investorem, kdy je třeba vyřešit nějaká kolizní místa z hlediska infrastruktury nebo majetku. V tom může být PDS kontaktním místem, kde bude možné takové reálné problémy rozklíčovat a předat potom třeba dalším odborům nebo institucím ve městě s jasným zadáním k rychlému dořešení.

* Přípravný tým městského developera dosud fungoval v rámci pražského Institutu plánování a rozvoje (IPR), který je také příspěvkovou organizací hlavního města. Proč to tak nemohlo zůstat?

Každá z institucí má vlastní odbornou agendu. V případě PDS je to správa městských nemovitostních aktiv a jejich zhodnocení ve veřejném zájmu, zejména rezidenční výstavbou nájemního bydlení. IPR je odbornou institucí, která se zabývá městským plánováním a záměry ve městě posuzuje a případně koriguje. Může se tedy stát, že PDS bude muset záměry podle stanovisek IPR upravovat a z tohoto hlediska bude ve vztahu k IPR ve stejné pozici jako soukromý developer. Především však PDS bude moci zadávat a objednávat dokumentaci ke konkrétním projektům, což nemá IPR úplně v popisu své činnosti. PDS bude na úrovni města intenzivně spolupracovat se všemi odbory, které mají vztah k její činnosti, kromě IPR také s odborem majetku, odborem investic, technickou správou komunikací, Dopravním podnikem hlavního města Prahy a se všemi správci a provozovateli infrastruktury ve městě. Samozřejmě klíčová bude také intenzivní spolupráce a koordinace s městskými částmi, na jejichž území budou projekty připravovány.