Moderátor:

Praha bude mít na jednom z břehů Vltavy novou koncertní halu světové úrovně, která má vrátit hlavní město na kulturní mapu Evropy.

Moderátorka:

Do soutěže o podobu Vltavské filharmonie se přihlásilo 115 týmů z 25 zemí a jejich vize byly velkolepé. Včera večer byl vyhlášen vítězný návrh, který vytvořilo dánské studio. A také si tedy představíme, jak to všechno bude vypadat.

Moderátorka:

Ano. A více o novém projektu nám teď Novém dni řekne první náměstek primátora Hlavního města Prahy Petr Hlaváček. Vítejte, dobré ráno.

Petr Hlaváček, 1. náměstek primátora hl. m. Prahy (Spojené síly pro Prahu):

Dobré brzké ráno.

Moderátorka:

pojďte nám tedy ten vítězný návrh představit. V čem zaujal porotu?

Petr Hlaváček, 1. náměstek primátora hl. m. Prahy (Spojené síly pro Prahu):

Tak potřeba říct, že v té návrhem měl i velmi kladné hodnocení expertů, kteří byli mimo tu porotu, ale součástí vlastně toho rozhodování. A v každém tom aspektu, které jsme očekávali od vynikajícího návrhu sálu, až po vlastně městský prostor, vztah k řece a řešení třeba vlastně těch dispozičních vztahů, tak patřil k těm nejlepším. V každém tom ohledu.

Moderátor:

Jak tedy můžeme nebo s jakými můžeme počítat architektonickými prvky u této budovy?

Petr Hlaváček, 1. náměstek primátora hl. m. Prahy (Spojené síly pro Prahu):

Tak ta budova vlastně všechny oslovila určitou takovou demokratickou formou, protože je velmi jako prostupná. A v každém pohybu, jak po obvodu té budovy, tak uvnitř vlastně vnímáte město. Takže to je něco, co my úplně u těch pražských budov neznáme. A očekávám od toho docela významný efekt. Zároveň si myslím, že teď v tom zadání té navazující architektonické studie bude určitě práce ještě s těmi terasami, aby třeba přinesly nějaké prvky zeleně a podobně.

Moderátor:

A ostatně, pardon, ta vzdušnost a prostupnost, to je asi hit tedy dnešní novodobé doby.

Petr Hlaváček, 1. náměstek primátora hl. m. Prahy (Spojené síly pro Prahu):

Tak je to složitější v tom, že kdybychom obecně řekli, tak je konec takzvaných skleněných budov. Ale tohle je trošku jiný případ. Ty skleněné plochy jsou stíněné. Je to veřejná budova. Vy vlastně vidíte dovnitř, co se tam děje zvenku, vidíte to město. Je to, myslím, takový současný přístup pro ty veřejné budovy.

Moderátorka:

Ostatně je to taková perla holešovického brownfieldu, když se na to teď díváme. Jak náročné to bude zasadit to do tohoto industriálního prostředí?

Petr Hlaváček, 1. náměstek primátora hl. m. Prahy (Spojené síly pro Prahu):

Já vždycky, když tam vedu kamarády ze zahraničí, tak oni my vždycky říkají, Petře, jak se to sem vejde. Ale všechno máme prověřeno. Je to vlastně umožněno úpravou té dopravní situace, narovnání tramvaje, která jezdí dneska šikmo. A určitě se zítra můžete přijít podívat večer na vernisáž, včetně kulturního programu, kde to bude vidět přímo na místě.

Moderátorka:

No a proč zrovna tedy Holešovice? Protože samozřejmě těch míst po Praze, kde by mohla takto honosná budova stát, je několik. Ale proč tedy výsledná zastávka metra Vltavská?

Petr Hlaváček, 1. náměstek primátora hl. m. Prahy (Spojené síly pro Prahu):

Já jsem to říkal včera na té vernisáži. Ty úvahy o tom, kde by ta budova měla být, začala už za prezidenta Havla, kde vlastně ta společnost dostala obrovský impuls vlastně k novým věcem. A tenkrát začaly ty diskuse, kde to mít. Čili je to dlouhodobý, promyšlený proces. Na konci minulého volebního období vlastně se vybíralo mezi posledními dvěmi parcelami. Protože ono to není úplně jednoduché. Ta třeba filharmonie musí být dobře dopravně dostupná, aby nezahlcovala město jakou auty a musí být poblíž jako metra. Takže ta poslední parcela byla na konci Revoluční třídy u řeky. Ale tam je park a vlastně ta parcela není tak velká. A ta Vltavská, přestože je velmi komplikovaná, bude to stát i prostředky, tak vlastně přináší největší efekt v té změně. Je tam nejvyšší přidaná hodnota mezi tím dnešním stavem a tím novým. Kdežto třeba na místě těch bývalých Eliščiných lázní na konci Revoluční třídy by se vlastně jenom odstranil park. Čili by to z určitého pohledu nebo z určité části společnosti bylo spíš zhoršení situace.

Moderátor:

Petr Hlaváček, 1. náměstek primátora hl. m. Prahy (Spojené síly pro Prahu):

Do jaké míry ten výběr souvisel s nároky památkářů? Protože mně přijde, že stále v Praze platí to, že je strach, aby to nepřekáželo těm historickým budovám. Kdežto v jiném městě, v metropoli to tak není.

Petr Hlaváček, 1. náměstek primátora hl. m. Prahy (Spojené síly pro Prahu):

Je to důležitý aspekt. Já to vnímám jako velmi důležitý. Sám jsem byl členem týmu, který vyjednával s UNESCO vlastně určitá teze o ohrožení účasti Prahy v UNESCO. Všechno vlastně dopadlo dobře. Ale tahle parcela je právě na okraji té památkové rezervace, ale přesto byli experti, ne v porotě, ale v tom expertním týmu, z oblasti památkové péče. A ti vlastně tenhle projekt hodnotili vlastně taky jako nejlépe z těch, které se vybíraly.

Moderátorka:

Pojďme projít ještě takové ty praktické aspekty. Kdy se kopne do země, kdy se nová budova pražské filharmonie otevře návštěvníkům a hlavně kolik to celé bude stát?

Petr Hlaváček, 1. náměstek primátora hl. m. Prahy (Spojené síly pro Prahu):

Tak to je důležité říct, protože samozřejmě když jsme připravovali tu soutěž, tak jsme ještě byli na začátku Covidu, neměli jsme válku, svět byl jiný. A my si to velmi dobře uvědomujeme. A teď ten proces je takový, že někdy v roce 25 by mělo být dokončeno to projektování, měla by být získány všechny povolení. Potom předpokládáme nějaký rok až dvouletý proces výběru dodavatele. Což u takové budovy je poměrně náročné. A předpokládáme v roce 27 zahájení stavby. S tím, že na zahajovací koncert vás pozveme nebo budoucí pražští reprezentanti v roce 32. A teď k těm prostředkům. My jsme předpokládali vlastně i s těmi takzvanými soft (nesrozumitelné), což jsou ty projektové práce a podobně, náklady něco přes šest miliard. A teď je zřejmé, že tou inflací náklady stavebních prací to bude někde přes devět miliard. Zároveň je potřeba si ale uvědomit, že to není jenom vklad a investice do města a jeho kultury, ale že to je objekt, který jak při té stavbě, tak i při provozu přináší práci obrovskému množství lidí. A že to přináší efekt i ekonomice toho města. A to je doloženo na mnoha příklad z různých měst. A nejenom západoevropských, ale třeba i z polských.

Moderátorka:

Pojďme teď odbočit ještě od pražského filharmonie, protože ambicí Prahy je nejen prosazovat město památek, ale i vlastně jako centrum inspirativní živé kultury. Já teď narážím na ten nepodařený návrh Kaplického Národní knihovny, který se tedy nepodařilo uvést v život, když to tak nazveme. Tak mrzí vás to jakožto zastupitele Prahy, ale i z toho pohledu architekta?

Petr Hlaváček, 1. náměstek primátora hl. m. Prahy (Spojené síly pro Prahu):

Takhle. Já si myslím, že Praha a říkal to včera i vítěz, Praha je ojedinělé město. A je zřejmé, že v té části vlastně současného života, současné kultury, současné architektury máme co dohánět. Ale to neznamená, že by to byla nějaká vada. Je to spíš potřeba všechno dobře připravit. Proto vlastně s tou filharmonií jsme zahájili, jsme zahájili ty práce hned na začátku volebního období. A to čtyřletý volební období, to je strašně krutý. Takže samozřejmě současná architektura je v Praze v tuto chvíli Popelkou a toto může být určitý průlom. Ale zároveň si myslím, že máme být všichni jako empatičtí, citliví, přátelští a neprosazovat věci jenom kvůli tomu, že jsou moderní.

Moderátor:

Hostem Nového dne byl náměstek primátora Hlavního města Prahy Petr Hlaváček. Díky a na shledanou.

Petr Hlaváček, 1. náměstek primátora hl. m. Prahy (Spojené síly pro Prahu):

Hezký den.