Lukáš KUBÁT, redaktor
Hlavní město chce inovovat zásobování v historickém centru. Nová studie city logistiky teď přináší doporučení, jak zásobování zefektivnit a zmírnit negativní dopady na město. Všechno by mělo začít pilotním projektem.

Petr HLAVÁČEK, náměstek primátora hl. m. Prahy /Spojené síly pro Prahu/
Který se soustředí vlastně na vytipování parkoviště v centru města. Zatím máme 2, buď U Bulhara nebo na Těšnově. A tam bysme zkusili vytvořit společně se soukromými partnery především zasilatelskými službami určité takové mikrodepo, kde by se překládalo zboží.

Lukáš KUBÁT, redaktor
Zboží by se překládalo například z malých nákladních automobilů nebo dodávek na nákladní elektrokola nebo jiné formy dopravy, které by tolik nezatěžovaly historické centrum.

Petr HLAVÁČEK, náměstek primátora hl. m. Prahy /Spojené síly pro Prahu/
V centru města tyto zasilatelské služby mají velké problémy, protože ty řidiči vlastně nechtějí do toho centra jezdit.

Lukáš KUBÁT, redaktor
To je ale jen začátek a další změny by měly následovat.

Petr HLAVÁČEK, náměstek primátora hl. m. Prahy /Spojené síly pro Prahu/
Zřídíme na Odboru dopravy specialistu koncepce nákladní dopravy, který by se této tématice měl věnovat a rozpracovávat další teze.

Lukáš KUBÁT, redaktor
Jednou z nich jsou například proměnlivé jízdní pruhy, ty by určitou část dne sloužily výhradně zásobování a v ostatních částech dne by tak byly vyhrazeny pro rezidenty. Zefektivnění by mohla přinést třeba i mobilní aplikace, ve které by si zásobovací vozy mohly vyhradit parkovací místa na určitý čas.