Moderátor:

Už jsme to říkali. Praha kritizuje nový stavební zákon. Podle vedení hlavního města zruší den po zveřejnění ve sbírce zákonů všechny stavební uzávěry. Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová v reakci na kritiku pražského magistrátu uvedla, že zákon zruší pouze uzávěry starší patnácti let. Uzávěra nemá podle ní být trvalým řešením. A s názorem Dostálové souhlasí i Asociace developerů. A my jsme teď ve spojení s Petrem Hlaváčkem, náměstkem pražského primátora pro oblast územního rozvoje a územního plánu. Zdravím vás, pane náměstku. Dobré odpoledne.

Petr Hlaváček, náměstek primátora pro oblast územního rozvoje a plánu (TOP 09):

Dobré odpoledne.

Moderátor:

Dočkali jsme se tedy upřesnění ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové, že stavební zákon v té lhůtě zruší pouze uzávěry starší patnácti let. Mění se tím něco pro Prahu?

Petr Hlaváček, náměstek primátora pro oblast územního rozvoje a plánu (TOP 09):

Tak v územním plánování a v rozvoji města je patnáct let jako strašně krátká doba. To je v podstatě jak ve vašem životě. Takže nevím, jestli je to úplně dostačující argument. K tomu se jedná o takové stavby, jako třeba 511, to je ta známá komunikace mezi Říčanami a Černým Mostem nebo dokonce metro D, nejenom brownfieldy jako Bubny nebo nákladové nádraží. A u těch brownfieldů je třeba říct, že město vykonává vlastně obrovsky jako náročnou a drahou práci s tím, že právě dohaduje tu dohodu v území s investory, s občanskou společností a s dalšími vlastníky a stojí to obrovské náklady právě proto, aby se ta stavební uzávěra mohla zrušit. Čili tomu rozumíme, že nemají bejt trvale. Ale takhle z toho vznikne opravdu chaos a anarchie.

Moderátor:

Dobrá. Z hlediska územního plánování může být patnáct let krátká doba, z hlediska vlastníka pozemku, kterého se to týká, to může být nekonečně dlouhá doba. Tak není skutečně stavební uzávěra takto dlouhá z hlediska vlastnického práva naprostý exces?

Petr Hlaváček, náměstek primátora pro oblast územního rozvoje a plánu (TOP 09):

No, ale uvědomte si, že to město to před těmi patnácti lety zavedlo nějakým způsobem důvodně, od té doby činí spoustu práce pro to, aby tam třeba byla infrastruktura nebo dopravní napojení a výstavba města. To není jenom o právech ale i povinnostech. To prostě jsou vyvážené vztahy. Čili mnohem důležitější je ta vzájemná dohoda a následné zrušení té stavební uzávěry než zrušení stavební uzávěry, který vyvolá jednoznačně v důvodných případech nové stavební uzávěry.

Moderátor:

Máte teď nějakou možnost, jak na to zrušení stavebních uzávěr starších patnácti let reagovat? Jak jednoduše zabránit nějakými kroky tomu, co jste naznačoval, tedy problémů s budoucností brownfieldů a tak dále?

Petr Hlaváček, náměstek primátora pro oblast územního rozvoje a plánu (TOP 09):

Jednoznačně město bude muset udělat velmi rychle, a už na tom pracujeme, strategie, kde je třeba urychleně znova ty uzávěry vyhlásit. Budeme to dělat skutečně jenom v důvodných případech. A tam, kde už jsou dohody nějakým způsobem ukončeny, tak předpokládáme, že i kolegové, vlastníci a investoři budou respektovat.

Moderátor:

O těch důvodných případech, to jsou ty případy, o kterých jste mluvil? Třeba Bubny?

Petr Hlaváček, náměstek primátora pro oblast územního rozvoje a plánu (TOP 09):

Ano. Přesně tak. Tam, kde vlastně není ta dohoda uzavřená, kde nejsou ty vztahy zkoordinovány a kde třeba chybí významná infrastruktura.

Moderátor:

Jak si vysvětlujete, že ten problém během sněmovní debaty ani během senátní debaty jaksi nevyplaval na povrch nebo nikdo na něj nijak výrazně neupozorňoval? Probírala se jiná témata, jako je změna ve struktuře stavebních úřadů a tak dále a tak dále. Jak to vysvětlit?

Petr Hlaváček, náměstek primátora pro oblast územního rozvoje a plánu (TOP 09):

My jsme se teda velmi věnovali části územního plánování, to nadále kritizujeme. Říkáme hodně zjednodušeně, že zákon přinesl pouze půlku mostu a todle je vlastně technikálie, která je v části jako přechodných ustanovení, které se prostě nikdo nevěnoval a cejtím teda velkou zodpovědnost toho týmu, který to na ministerstvu zpracovával, že tohle opatření měl projednat se samosprávami.

Moderátor:

Má nový stavební zákon ještě nějaké další nášlapné miny, o kterých dosud nebyla řeč? Myslím nášlapné miny, které by mohly vybouchnout nikoliv v polovině roku 2023 ale v řádu týdnů?

Petr Hlaváček, náměstek primátora pro oblast územního rozvoje a plánu (TOP 09):

No, tak opozice významným způsobem upozorňuje na problematiku toho centrálního stavebního úřadu. To nebude trvat týdny, to bude trvat roky, jestli se ověří vlastně schopnost toho systému fungovat. A my dlouhodobě upozorňujeme na nedostatky i v územním plánování, které vlastně nevedou k tomu, že se udělá ta dohoda, na které navazuje potom rychlé povolování, které taky chceme. Je zřejmé, že v tomto máme shodu.

Moderátor:

Vy jste znovu použil ten příměr k té polovině mostu, tedy že ten nový zákon řeší, řekněme, tu otázku struktury stavebních úřadů, snaží se, alespoň formálně, zrychlit stavební řízení, vůbec neřeší nebo málo řeší to územní, tu otázku územních plánů. Stále trváte na tom, že výsledek může být, že všichni spadneme do vody? Tedy že se nezrychlí stavební řízení, protože se narazí na problémy v územních plánech?

Petr Hlaváček, náměstek primátora pro oblast územního rozvoje a plánu (TOP 09):

No, je to něco, co mě právě u kolegů z Asociace developerů trošku překvapuje, že vlastně v této věci nám nerozumí, protože dobře ví, že každé povolování, které nestojí jako pevně na dohodě, která vyrovná ty vztahy v tom území, vede do prostě obrovského množství jako odvolání, žalob a ten prostor v našem právním řádu je obrovský. Takže myslím, že bysme si všichni měli vážit jako prostoru, který může město moderovat, na jehož konci může být dohoda a smlouva a která narovnává jednotlivé vztahy a staví prostě obytné, krásné město, které lidi chtějí a nestojí prostě při interpelacích na zastupitelstvu a jsou nespokojeni. To prostě není situace, kterou chceme dopustit a která prospěje společnosti.

Moderátor:

Když jsme u té podoby toho, jak se budou obce a města vyvíjet, tak podle ředitele Institutu plánování a rozvoje hlavního města Ondřeje Boháček hrozí, že tím, že to územní plánování nebude v gesci samospráv, ale stále tam bude zásadní ta státní složka, že poroste tlak na výstavbu na zelené louce a rozšiřování měst směrem do volné krajiny. Tak dá se tomu z pozice samospráv přeci jenom nějak zabránit?

Petr Hlaváček, náměstek primátora pro oblast územního rozvoje a plánu (TOP 09):

No, to je hrozně důležité téma. Zaprvé celá západní Evropa funguje tak, že je to v gesci samospráv, čili my jsme v tomhle výjimka a nesledujeme vlastně ty principy v kulturní Evropě. A druhé ty prostory, které jsou třeba ve Středočeském kraji v územním plánu vytipovány a zakotveny v územních plánech na bydlení, jsou obrovské, jsou tam obrovské rezervy. Je tam mnohem snadnější stavět rodinné domky. U každého rodinného domku jsou dva až tři automobily a stoupá prostě dopravní náročnost regionu. Myto komunikujeme s kolegy ze současné koalice ve Středočeském kraji a hledáme cesty, jak prostě stavět infrastrukturu, stavět park & ridy, ale to jsou procesy, které jsou dlouhodobé a stavba toho rodinného domku ve Středočeském kraji je násobně jednodušší než výstavba bytu v Praze. A to je špatně.

Moderátor:

Jinými slovy cesta, ale může vést v té komunikace a myšlení přes hranici z jedné strany hlavního města, z druhé strany především Středočeského kraje, to je ta cesta?

Petr Hlaváček, náměstek primátora pro oblast územního rozvoje a plánu (TOP 09):

Ano. Vnímat prostě to město a Středočeský kraj jako region, spolupracovat. O to se teď velmi snažíme. A máme od kolegů v koalici středočeské v tom velké porozumění.

Moderátor:

Petr Hlaváček. Pane náměstku. Děkuju mějte se hezky.

Petr Hlaváček, náměstek primátora pro oblast územního rozvoje a plánu (TOP 09):

Mějte se moc hezky. Na shledanou.