Praha je hlavní město republiky a přes všechny turbulence v minulosti vždy probíhala intenzivní spolupráce státu a města. Osobně se domnívám, že tomu nemůže být jinak ani dnes. Praha má před sebou realizaci dvou investic celoměstského a dovolím si říct regionálního významu – městský okruh a trasu D metra. Obě investice v součtu za 80 miliard korun. Není v silách Prahy, byť s velmi odpovědnou radou, tyto investice realizovat.

Z tohoto úhlu pohledu se dívám na otázku řešení tolik diskutovaných Letňan. Ano, je to významné rozvojové území, kde musíme společně rozmyslet, jak území urbanisticky připravit s ohledem na všechna řešení veřejné a automobilové dopravy a dalších priorit hlavního města.

Přestože jsme přišli podle mého soudu s dobrou ideou takzvané severní nemocnice (měla by vyrůst právě na pozemcích v Letňanech – pozn. red.), musíme realistickou vizi dále diskutovat a například formou urbanistické studie nebo soutěže další rozvoj celé lokality prověřit.

Autor: Petr Hlaváček (Spojené síly pro Prahu/TOP 09) náměstek primátora Prahy pro územní rozvoj