Moderátor:

Hlavní město Praha vypíše mezinárodní architektonickou soutěž na dostavbu Vítězného náměstí. Vítěze by měl magistrát vybrat příští rok v létě. Na pozemcích mezi ulicemi Evropská a Jugoslávských partyzánů má vzniknout komerční zástavba, bytové domy a také nová budova VŠ chemicko-technologické. Návrhy mají vycházet z historických plánů náměstí z 20. let minulého století. Říká náměstek pro územní rozvoj Petr Hlaváček ze Spojených sil pro Prahu.

Petr Hlaváček, náměstek hl. m. Prahy pro územní rozvoj (Spojené síly pro Prahu):

Účastní se toho IPR, VŠCHT, Dopravní podnik. Městská část Praha 6 už to zadání schválila. Pro to zadání byly použity témata participace, která tam proběhla. A na radě jsme pouze běžně upravili parametry ulic Technická a Šolínova.