Moderátorka:

Rohanský ostrov, území o 56 hektarech, čeká v následujících letech postupná proměna. Vznikne tam přírodní park na řece, který propojí město a člověka s vodou, ale zároveň bude chránit Pražany před povodněmi. Víc k tomu říká náměstek primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček.

Petr Hlaváček, náměstek pražského primátora pro územní rozvoj:

Je tam ten prvek povodňového parku. Má význam v tom, že tam dojde k významnému snížení nivelety tak, aby ten park vlastně významně zasáhl do průtoku vody v případě povodně. A počítá se, ten návrh počítá s tím, že po té povodni ta úprava toho parku bude relativně snadná.

Moderátorka:

Dnes odpoledne proběhne akce archy hrátky Divočina na Rohanském ostrově. Začíná se ve 14 hodin. A detaily najdeme na webu Praha.camp.