Markéta POSPÍŠILOVÁ, moderátorka 
Městský developer, to je nové oddělení, které chce Praha zřídit v rámci Institutu plánování a rozvoje. Na starosti bude mít přípravu stavebních projektů města a koordinaci staveb soukromých investorů, které mají vyrůst na městských pozemcích. Víc už prozradí naše první reportáž. 

Natálie FORSTEROVÁ, redaktorka 
V pražském Institutu plánování a rozvoje má vzniknout nové oddělení pod názvem Městský developer. Praha se podle náměstka primátora Petra Hlaváčka inspirovala například v Mnichově, kde podobný koncept již funguje. 

Petr HLAVÁČEK, náměstek primátora hl. m. Prahy 
Tak je to část toho institutu, která by měla pomáhat s rozvojem jednotlivých území, v koordinaci v tom území a přípravě těch záměrů, z trošku ještě jako bohatšího pohledu než jenom územního plánování. Společně vlastně s ekonomikou, s přípravou toho území, jednoduše tak, jak pracují developeři, kteří vyvíjejí to území, akorát v tričku města. 

Natálie FORSTEROVÁ, redaktorka 
Městský developer by měl tady na Institutu plánování a rozvoje vzniknout zhruba do konce dubna. Zpočátku půjde o tříčlenný tým odborníků, ten by se měl ale později rozšířit na více členů.

Petr HLAVÁČEK, náměstek primátora hl. m. Prahy 
Tak my si myslíme, že do budoucna, když se to osvědčí a ten tým jako dokáže ten smysl ve fungování Prahy, že by z toho měla vzniknout třeba nějaká akciová společnost, tak jak je to zahraničních městech. A měla by do budoucna třeba i stavět, ale to jsme jako na začátku toho procesu. 

Natálie FORSTEROVÁ, redaktorka 
Kromě přípravy stavebních projektů Prahy by měl mít nový tým na starosti také koordinaci se soukromými investory pro stavby na městských pozemcích. 

Ivo MRAVINAC, tiskový mluvčí skupiny Penta 
Nechci mluvit úplně za všechny developery, ale v každém případě jakákoliv nová aktivita, která povede ke stavbě nových bytů v Praze, je prostě výborná a to, že to bude zastřešovat IPR, je prostě jenom dobrá zpráva. Nicméně si myslíme, že by se toto nové oddělení IPRu nemělo věnovat pouze pozemkům, na kterých se bude stavět, ale také prázdným zchátralým budovám hlavního města, kterých je opravdu dost a které se dají pro byty využít. 

Natálie FORSTEROVÁ, redaktorka 
Pražané se v posledních letech potýkají s bytovou krizí, která se pojí především s vysokými cenami bydlení. A stávající koalice si řešení právě tohoto problému určila mezi své priority.