Redaktor:

Ačkoliv se spor mezi Pankráckou společností, místními obyvateli a magistrátem momentálně odehrává hlavně kvůli kácení stromů, celý problém má hlubší kořeny. Místní se třeba obávají, že ačkoliv město slibuje výsadbu náhradní zeleně, ta nebude vysázená přímo v okolí stanice. Řadu pozemků totiž město převedlo pod příspěvkovou organizaci Pražská developerská společnost. Mezi pozemky je i ten s parcelním číslem 879/33, na kterém stojí dnes zmíněné stromy a je veden jako zeleň. V důvodové zprávě k usnesení rady hlavního města Prahy s 17. června letošního roku jsou ale pozemky převedené pod Pražskou developerskou společnost určené k výstavbě. A z toho místní usuzují, že místo náhradní zeleně vyroste kolem stanice developerský projekt. A tak to podle nich bude i s řadou dalších pozemků ve vlastnictví příspěvkové organizace. A lidé, kterým se na Olbrachtově líbí, že jde o klidné sídliště se spoustou stromů, budou za pár let bydlet v zahuštěné zástavbě bez zeleně. Že se kolem plánovaných stanic metra bude stavět, nám e-mailem potvrdil i první náměstek primátora pro oblast územního rozvoje a územního plánu Petr Hlaváček za Spojené síly pro Prahu.

Petr Hlaváček, první náměstek primátora pro oblast územního rozvoje a územního plánu (Spojené síly pro Prahu):

Linka D je velkou příležitostí pro celou oblast. Nicméně je třeba říct, že každá stanice má specifický příběh. Dnes se v místě nachází obvykle nevyužívané pláně, které zůstaly jako rezerva právě pro dokomponování místa při stavbě metra. Stanice metra je přirozenou centralitou dané čtvrti a je přirozené, pokud zde již není, zde tuto centrály tu dotvořit. Kde jinde než na stanici metra by se mělo stavět město. Cílem je, aby nedošlo k letňanskému scénáři, kdy bude metro jezdit do polí. Metro by se mělo stavět spolu s budovami nad ním, aby výlezy z metra nebyly na louce, ale v budově.

Redaktor:

O vyjádření k městské zeleni jsme požádali i náměstka Scheinherra. Ten ale do uzávěrky pořadu neodpověděl.