Kde jsem se nakazil, jsme zatím s hygienou nedostopovali, říká ve Výzvě pražský náměstek primátora pro bezpečnost Petr Hlubuček ze STAN, který je pozitivní a nemoc covid-19. V karanténě skončilo vedení města i někteří poslanci.

Jak se cítíte?
Mám takové příznaky, jako kdybych měl chřipku, jak to známe, bolest hlavy, mírná teplota, únava, ale myslím si, že to dám.


Kdy jste začal pociťovat první příznaky?
V pondělí odpoledne.


Víte už, kde jste se mohl nakazit, už jste to s hygienou dostopovali?
To bohužel se nám nepodařilo, takže sledujeme dvě věci. Zaprvé, kde jsem se mohl nakazit a kdy, ale to bohužel skutečně je těžké říci. A druhá věc je, odkdy jsem mohl být infekční, to znamená odkdy osoby, které se se mnou setkaly, se případně mohly nakazit a to tedy bylo stanoveno na sobotu. To znamená ti, s kterými jsem se sešel v sobotu, v neděli a v pondělí. Takže chci jenom uklidnit taky všechny, kteří se se mnou sešli za posledních 14 dní, že skutečně toto jsou dvě rozdílné situace. Od koho jsem se mohl nakazit a koho jsem případně mohl nakazit. To znamená, že všichni, s kterými jsem se sešel tedy v minulém a předminulém týdnu, by mohli být v klidu v tomto případě.


Víte už, kolik lidí je na seznamu potenciálně ohrožených? Protože rada města musí do karantény, také dva poslanci, ještě někdo další z politiků nebo někdo další, se kterými jste se setkal, musí do karantény?
Těch lidí bude určitě pár desítek, ale je to skutečně spíše na rozhodnutí krajské hygienické stanice, která musí zvážit, zda ten kontakt bude rizikový. A tím pádem zda bude nařízeno těm lidem 14denní karanténa.


Víte už o někom, kdo má pozitivní test na koronavirus a s kým jste se také setkal, s kým jste přišel do kontaktu?
Vím, ale je to osobní údaj, takže nezlobte se, nebudu to sdělovat.


Rozumím, dodržel jste, pane náměstku všechna opatření a hygienická doporučení, která jsme celou dobu slýchali?
Tak celé tři měsíce jsme ta opatření dodržovali velmi důsledně. Myslím, že jsme skutečně byli u všeho, co se v Praze dělo, proto o to více mě samozřejmě to překvapilo nyní, na druhou stranu je potřeba říci, že stále nemáme ještě v Praze dobu pokoronavirovou, ale máme v Praze stále několik ohnisek, která nám i stále vznikají. Takže skutečně je potřeba být obezřetní a tu situaci vnímat jako vážnou.


Pražský primátor Zdeněk Hřib mluvil o tom, že jednání rady mělo být raději online, ale koaliční partner to nechtěl. Proč jste to nepodpořili, nebylo by to bezpečnější?
Víte, my jsme se samozřejmě řídili nařízeními ministerstva, všemi opatřeními hygienické stanice. A ve chvíli rozvolňování tak samozřejmě jsme přistoupili zpět k svolávání rady tak, jak jsme byli zvyklí. To znamená prezenčně. Ono když si dokážete představit, že 40 lidí je online, tak ta technika vám různě selhává, někteří se neslyší, je tam hlasování, ten efekt řekněme, že je poloviční. Takže samozřejmě ve chvíli, kdy to bylo možné a to riziko nebylo tak vysoké, tak proto jsme se vrátili k prezenčnímu zasedání rady. To, že se toto stalo, bych opravdu nepřikládal takovým těm větám jako kdyby. Myslím, že vše bylo dodrženo, ale prostě se to stalo a musíme vycházet ze situace, která je.


Vy říkáte, že vše bylo dodrženo, měl jste během toho sedmihodinového jednání po celou dobu roušku?
Tak to jsem neměl samozřejmě sedm hodin, takže si to dokážete představit, že tam člověk pije, jí. Ale ta rada je poměrně veliká, to znamená, určitě jsme měli od sebe poměrně významné rozestupy. Ale když si vezmete, že jste v uzavřené místnosti poměrně dlouho, tak ta expozice tam je dlouhá. A samozřejmě i kdybychom ty roušky měli, tak je to riziko prostě veliké.

Rychlotest vyšel negativní, chod úřadu má nepřítomnost neohrozí

Nevyhodnocoval jste to už jako riziko, když jste na té radě byl? Protože jste mluvil o tom, že už během pondělí vám nebylo příliš dobře.
To je spekulace, kterou úplně vylučuji. Já jsem ve chvíli, kdy jsem přišel v pondělí domů a zjistil jsem, že mám zvýšenou teplotu, okamžitě kontaktoval laboratoř a zůstal jsem v úterý ráno doma. Zajistil jsem, aby mě přišli hned otestovat, ještě to bylo tak, že mě přišli otestovat rychlotestem, který neprokázal protilátky. To znamená, řekli mi, že můžu být v klidu, přesto jsem požadoval ještě ten PCR test, odběr z nosní dutiny, a do večera jsem měl výsledky, kde pak se teprve prokázalo, že jsem na covid pozitivní. Myslím si, že jsem opravdu jednal tak, jak nám postupy říkají.


Vy jste byl o víkendu také na akci na Sněžce, na sociálních sítích se objevily fotografie vaše i dalších účastníků. Pak ale zmizely. Víte o tom? Víte proč ty fotografie byly staženy?
Můžu se akorát vyjádřit k tomu, že jsem byl skutečně na Sněžce. Řekl jsem to i hygienické stanici, jelikož musím uvést všechny kontakty, se kterými jsem se od soboty sešel, tak abych samozřejmě neohrozil další lidi a aby ti lidé neohrozili své další kontakty.


Kdo byl s vámi na té akci, můžete říci?
Byla to taková skupina lidí, byl to výstup na Sněžku, každoročně se tato akce koná, bylo tam více lidí a jak jsem řekl, kontakty jsem dále předal krajské hygienické stanici, která je dále řeší.


Ještě jedna věc, pane náměstku, jak teď budou fungovat odbory, které řídíte a které pod vás spadají? Všichni jdou do karantény, budou pracovat z home office, nebo jak je to zařízené?
Ne. Znovu opakuji, že ta infekčnost bude považována od soboty. To znamená, s lidmi, s kterými jsem se setkal pracovně v pondělí. Ti, se kterými jsme se setkal, půjdou do karantény, ostatní budou normálně pracovat. Já, pokud i to samozřejmě můj zdravotní stav dovolí, budu pracovat z domova, jak jsme v posledních měsících i byli zvyklí na home office. A předpokládám, že to nebude mít vliv na kterýkoliv z projektů, které mám pod sebou, ani na žádnou gesci. A budeme normálně pracovat dále pro Pražany tak, jako jsme pracovali doposud. A předpokládám, že za dva týdny bude vše v pořádku a já se normálně vrátím do zaměstnání.