Jan VARGA, redaktor
Vedení Prahy už se připravuje na klimatickou konferenci, která se bude v Praze konat letošní září. Zástupcům dalších evropských měst Praha představí své plány a strategie, kterými chce dostát klimatickému závazku. Ten schválili loni v červnu pražští zastupitelé.

Petr HLUBUČEK, náměstek primátora hl. m. Prahy /STAN/
My jsme se zavázali, že do roku 2030 snížíme produkci CO2 v Praze o 45 % a dekarbonizujeme Prahu do roku 2050 a to ve čtyřech oblastech. A to oblast elektromobility, udržitelné energetiky, cirkulární energetiky nebo i oběhového hospodářství s odpady a adaptaci Prahy na změnu klimatu.

Jan VARGA, redaktor
Na změnu klimatu Praha reaguje například výsadbou zeleně a revitalizací vodních toků nebo výkupem a odbahňováním rybníků, aby došlo k zadržení vody v krajině. Připravuje plán výstavby sítě elektrodobíjecích stanic, která má podpořit elektromobilitu ve městě. A dalším úkolem je pak snížení produkce odpadů, jeho separace a následné znovu použití.

Petr HLUBUČEK, náměstek primátora hl. m. Prahy /STAN/
V současné době probíhá ten projekt na sběr bioodpadu, kdy víme, že v té černé popelnici máme až 40 % biosložky. My když dokážeme tu biosložku z toho dostat pryč, tak se nám sníží množství toho odpadu směsného v té tříděné popelnici, který nám končí v Praze spalovně a ten bioodpad naopak můžeme odvézt na naši kompostárnu, kde z něho vytvoříme kompost a Pražané můžou si kompost odvézt na své zahrádky.

Jan VARGA, redaktor
Na zářijovou klimatickou konferenci Praha pozvala zástupce z Berlína, Londýna a Kodaně. S těmito městy pak vedení metropole uzavře klimatické partnerství.