Moderátor:

Praha má novou čističku odpadních vod. Postarat se má o lepší kvalitu vody vypouštěné do Vltavy a také menší zápach. Jedná se o největší vodohospodářskou stavbu v Čechách za posledních třicet let a současně největší investici, jakou Praha za poslední roky podpořila. Více už radní hlavního města Jana Plamínková.

Jana Plamínková, radní hl. m. Prahy, STAN:

Jednalo se o investici asi 6,5 miliardy korun, kterou musela bohužel Praha zaplatit z vlastních zdrojů, ačkoliv v přístupových dohodách k EU se zavázal stát, že budeme čistit na deset miligramů dusíku, nikoliv Praha. A abychom to splnili, tak to musela celé zaplatit Praha.

Moderátor:

Linka, která teď plní nejpřísnější evropské směrnice, bude ve zkušebním provozu do prosince 2019.