Moderátor: Starostové v okolí Prahy se bouří proti lodím na Berounce. Jde o parníky, protože řeka je vedená v tzv. generelu pro splavnění. Jenže k tomu je podle radní Jany Plamínkové, která proti plánu také vystupuje, potřeba výrazně prohloubit koryto Berounky.

Jana Plamínková, radní Prahy pro oblast životního prostředí, STAN: A to změní kompletně charakter té řeky, změní to ekosystémy, které jsou na tu řeku navázané, a způsobí to nevratné poškození té řeky.

Moderátor: Současně by parníky měly proplouvat kanálem skrz meandry, čímž by podle radní Jany Plamínkové zanikly záplavové louky.