Moderátor:

Praha zvýší průtok Vltavy v oblasti Manin. Jde o součást revitalizace Rohanského ostrova. Společně s tím běží ještě další dva projekty. Podle radní Jany Plamínkové se budou věnovat několika oblastem.

Jana Plamínková, radní Prahy pro oblast životního prostředí, STAN:

Vzniku takových lagun, bude to i protipovodňové, bude to i součást nadregionálního územního systému ekologické stability krajiny, takže významné krajinářské opatření, a samozřejmě to bude i pro rekreaci.

Moderátor:

První práce na revitalizaci Rohanského ostrova a zvýšení průtoku na Maninách mají začít už během letošního podzimu.