Věra Štechrová, moderátor:

- Co dělá z města město, kam se chce každý podívat? Historické památky samy o sobě nestačí, pokud všechny obchody a kavárny zavřou v sedm a neexistuje další kulturní nabídka. Že noční život významně ovlivňuje kvalitu života ve městech a významně přispívá i do jejich ekonomiky, si všímá čím dál víc světových metropolí. V deseti velkoměstech – Od Londýna přes Tokio a Sydney – už působí tzv. noční starosta nebo starostka. Jako první tuto funkci zavedli v Amsterodamu. Historicky prvním nočním starostou je Mirik Milan. (...) Kde má Praha v noční politice největší mezery a mohl by je pomoci vyřešit třeba takzvaný noční starosta? O tom teď budu mluvit s náměstkyní pražské primátorky a zastupitelkou za Trojkoalici Petrou Kolínskou. Kde je podle vás největší problém noční Prahy?

Petra Kolínská, náměstkyně pražské primátorky, SZ/Trojkoalice:

- Ten problém je dvojí. Jednak v některých zónách a ulicích lidé nemohou spát a stěhují se pryč, protože tam nefunguje noční klid, a zároveň máme zkušenost s tím, že nejen po dvanácté, ale třeba i po desáté hodině večer máte problém se v Praze dobře najíst nebo najít otevřenou toaletu. Takže na jednu stranu je to nedostatek nočního života, na druhou stranu je to, řekněme, nedostatek nočního klidu.

Věra Štechrová, moderátor:

- Mohl by to pomoci řešit třeba zmiňovaný noční starosta?

Petra Kolínská, náměstkyně pražské primátorky, SZ/Trojkoalice:

- Já jsem měla možnost vidět pana Mirika přímo na reSITu. Myslím, že ten jeho koncept je velmi zajímavý a určitě i využitelný pro Prahu, ale jak jsem z té jeho pozice ve městě pochopila, tak vznikla zezdola, resp. z noční scény, to znamená, radnice má být tomuto konceptu otevřená, ale nemůže sama najít úředníka, který by se té funkce chopil. Musí přijít ta, řekněme, kreativní noční scéna a chtít spolupracovat s městem, ale neumím si úplně představit, že bychom seshora takového koordinátora nočního života dosadili.

Věra Štechrová, moderátor:

- To znamená, že stejně jako v Amsterdamu by mohl vzniknout institut nočního starosty, řekněme, z neziskového sektoru? Bylo by to možné?

Petra Kolínská, náměstkyně pražské primátorky, SZ/Trojkoalice:

- Ano, myslím, že kdyby neziskový sektor nebo kreativní průmysl o takovou funkci měl zájem, tak město by tomu mohlo být otevřené. Ostatně zkušenost s tlumením nočního klidu, kdy represe a policejní zátahy se ukazují, že nefungují, tak to by mohl být dobrý začátek toho, jak si třeba i získat důvěru místních občanů.

Věra Štechrová, moderátor:

- Vy víte, jak to chodí na pražském magistrátu. Byl by takový, řekněme, noční starosta brán magistrátem a městskými částmi vážně?

Petra Kolínská, náměstkyně pražské primátorky, SZ/Trojkoalice:

- My jsme v rámci otevírání radničních domů zřídili kreativní centrum Praha, kde sami nabízíme prostory start-upům a různým netradičním aktivitám v kulturní branži, takže myslím, že v tom by úplně problém nebyl. Myslím, že tady ten prostor pro novou platformu a pro dialog existuje, a ta věc by mohla mít výhody pro všechny Pražany, například právě ten přístup k nočním toaletám by, myslím, pomohl úplně všem.

Věra Štechrová, moderátor:

- Proč se zrovna tento problém, ale i ty další, o kterých jste mluvila, nedaří vyřešit samotnému magistrátu, potažmo městským částem?

Petra Kolínská, náměstkyně pražské primátorky, SZ/Trojkoalice:

- Myslím, že to hodně souvisí s tím, že žijeme ve městě, které je dlouhodobě naučené, že v deset hodin veškerý život končí, restaurace, zahrádky jsou nucené zavírat, noční klid je od desíti hodin do šesti do rána, a už jenom toto nařízení, které jsme zdědili z Rakouska-Uherska, tu noční scénu poměrně zásadním způsobem tlumí. Ale umím si představit, že když otevřeme knihovny nebo budeme dělat akce, jako jsou Noc muzeí, častěji, tak že se naučíme to město používat udržitelněji právě i v nočních hodinách.

Věra Štechrová, moderátor:

- Vy jste mluvila o těch toaletách, tak já u nich ještě chvíli zůstanu. Proč je třeba problém, aby byly toalety v metru zavřené už v 8 hodin, jak to bývá? Proč nemohou být otevřené déle?

Petra Kolínská, náměstkyně pražské primátorky, SZ/Trojkoalice:

- To je určitě dobrý podnět. Problém je, že celé metro se zavírá kolem půlnoci.

Věra Štechrová, moderátor:

- Tak aspoň do té půlnoci...

Petra Kolínská, náměstkyně pražské primátorky, SZ/Trojkoalice:

- Řekněme, že do těch jedenácti jsou třeba otevřené restaurace, pak je ta situace ještě horší, ale určitě je to věc, nad kterou by se dopravní podnik mohl zamyslet a zkusit zpřístupnit toalety do konce provozní doby metra.

Věra Štechrová, moderátor:

- Jak dobře nebo méně dobře se magistrátu najít hranici mezi tím, aby nedusila ten noční život, který tvoří, řekněme, ten esprit toho města, a z druhé strany, aby nebyli trápeni obyvatelé třeba hlavně toho centra, kteří potom nemůžou spát třeba i ve dvě hodiny ráno?

Petra Kolínská, náměstkyně pražské primátorky, SZ/Trojkoalice:

- Já myslím, že ta cesta přes to, ulehčit Praze 1 a tu zábavu směřovat do jiných částí města. My jsme teď například svědky toho, že si hudební kluby a scény hledají prostory tam, kde nikdo nebydlí a zároveň jsou ta místa dobře dosažitelná MHD. Takže vznikla nová scéna na Vltavě loď Altenburg v blízkosti holešovického nádraží, a to myslím, že je právě ten způsob, jak nabídnout zábavu v noci a zároveň být ohleduplný k rezidentům.