Ve středečním vydání Pražského deníku vyšel článek „Stála u zrodu Metropolitního plánu, teď ho zpochybňuje“, založený na tvrzení, že jsem „byla u zrodu“ Metropolitního plánu a že nyní „rozkládám jeho základní teze“. Je v něm řada věcně nesprávných informací, které považuji za důležité uvést na pravou míru.

Rozhodnutí o přípravě nového územního plánu, včetně zadání a výběru týmu, který návrh připraví, byla učiněna v letech 2012 až 2013. Tedy v době, kdy Zelení, a tedy ani já, nebyli v zastupitelstvu hlavního města. Nemohla jsem tedy stát u zrodu současného návrhu a ovlivnit způsob, jakým se dokument připravoval první tři roky. Radní pro územní rozvoj jsem se stala v dubnu 2016. A již v červnu 2016 jsem iniciovala ustavení odborné skupiny, která dala tvůrcům návrhu odbornou zpětnou vazbu. Dále jsem opakovaně upozorňovala, že tým pana architekta Kouckého doporučení zapracoval nedostatečně. Můj spor o pojetí Metropolitního plánu je mimo jiné zachycen v obsáhlé reportáži České televize vysílané v říjnu 2016 (lze vidět v archivu pořadu Reportéři).

Územní plán je společenská dohoda o využití území, a stavební zákon ukládá objednateli územního plánu nechat jej připomínkovat ve dvou kolech. Kvalitu ne/zapracování připomínek lze pak přezkoumat u soudu.

Moje připomínky k návrhu MPP, jak jsem je představila minulé pondělí, se opírají o analýzu univerzitní katedry a konfrontaci se zadáním, které schválilo zastupitelstvo v minulém volebním období. Připomínky mají pomoci dopracovat návrh tak, aby se stal skutečnou dohodou, nikoli jen originální vizí malého týmu odborníků.

Ze své funkce jsem Pražanům odpovědná za to, že budu dbát na udržitelný rozvoj města, že budou plněna usnesení zastupitelstva a že hodnoty, jako je Pražská památková rezervace nebo přírodně cenná území, předáme dalším generacím v dobrém stavu. K tomu směřují i moje připomínky k návrhu metropolitního plánu.


Petra Kolínská,
radní hl. m. Prahy pro územní rozvoj a územní plán