redaktor 
Na konci loňského roku se v médiích objevily o dosud utajeném zdroji vody na pražském Smíchově pod pozemky mezi Nádražní ulicí a ulicí Strakonickou. Součástí vodního zdroje má být i podzemní vodní dílo ze studní, šachet a gravitačního přivaděče, jenže v místě přímo nad vodním zdrojem chce postavit společnost CWI Smíchov komplex kanceláří a bytů. Hrozí tak, že vodní zdroj by mohl být nenávratně poškozen. 

redaktor 
O jak velké zásoby jde v tom vodním zdroji na Smíchově? 

Ing. Petr HLUBUČEK, radní pro životní prostředí hl. m. Prahy /TOP 09 a STAN - Spojené síly pro Prahu/ 
Ten zdroj byl vybudován 8 poměrně významnými vrty, které mají mocnost až 70 litrů za vteřinu. V podstatě byl ten zdroj vybudován v rámci systému, ochranného systému metra a tak, aby mohl dočasně zásobovat až 600 tisíc obyvatel, které by se v tom metru mohli ukrývat. Ten systém plně funkční, byl zkolaudován v roce 95 a je v podstatě okamžitě možno ten systém kdykoliv uvést do provozu. Každý zdroj vody na území města Prahy je významný. Tento zdroj, který je na Smíchově, skutečně významný je, o to více, že se teda jedná o samostatný zdroj vody, to znamená, nejsou to nějaké akumulační nádrže, kde jsou, které jsou napájeny ze Želivky nebo /nesrozumitelné/ jako zásobník pro nějakou dobu, kdyby byla nějaká krizová situace. 

redaktor 
Investor, který chce na pozemcích nad vodních zdrojem postavit komplex kanceláří a bytů, ovšem význam vodního zdroje zpochybňuje a tvrdí, že vše je zanedbané a ve špatném technickém stavu. Vypravili jsme se proto na místo vodního díla, o jehož existenci vědělo dosud jen několik málo lidí, abychom se přesvědčili na vlastní oči. 

osoba 
Tak lezeme? 

Ing. Petr WITOWSKI, generální ředitel, Dopravní podnik hl. m. Prahy 
Teďka jsme u studny onoho gravitačního přivaděče. Je to vlastně koncový bod toho gravitačního přivaděče a zároveň je to nejhlubší místo, které gravitační přivaděč má. Ještě vlastně jedna důležitá informace, že ta voda, že ta voda, která tím přivaděčem teče, takže má kvalitu, která je blízká kvalitě pitné vody. My děláme několikrát ročně rozbory, takže ani není pravda, jak se objevují některé spekulace, že ta voda, že je to voda z Vltavy, že je nekvalitní, ale skutečně prostě existují rozbory, které potvrzují kvalitu vody blízkou pitné vodě a ta úprava na pitnou vodu tak, aby byl i hygienik spokojený, není vůbec náročná. Podle toho, co víme, tak technický stav toho vodního díla je vlastně perfektní, to dílo je funkční a jako nemáme vůbec žádné pochybnosti o tom stavu, v jakém se nachází. 

Ing. Petr KYSILKO, vedoucí služby Technologická zařízení a OSM, Dopravní podnik hl. m. Prahy
Takže mám tady v ruce technickou správu, kterou jsme, kterou nám zpracovala firma na zakázku a tady je konstatováno, že při průzkumu v chodbě nebyla nalezena žádná poškození konstrukce, na dně se nachází nepatrná vrstva jemného sedimentu, jinak je to dno čisté. Jinými slovy celej gravitační přivaděč aspoň v té míře, ve které ti potápěči se mohli pohybovat, jsme mohli konstatovat, že je v pořádku a že nám nehrozí žádná havárie ve smyslu toho, že by ten gravitační přivaděč nebyl nijak udržován v dobrém technickém stavu. 

redaktor 
Společnost CWI Smíchov také zpochybňuje možnost použití vodního zdroje a vodního díla pro zásobování pitnou vodou. 

Ing. Petr KYSILKO, vedoucí služby Technologická zařízení a OSM, Dopravní podnik hl. m. Prahy
Samotnej gravitační přivaděč se skládá jednak z těch jímacích vrtů, který jsou umístěný někde u blízkosti ulice Strakonická z jímací studny, která je na tomtéž místě a potom z 1200 metrů dlouhé štoly vlastního přivaděče, kterým se ta voda přivádí pod technické centrum, ve kterém se nacházíme a z hluboké studny, kterou jsme viděli, se ta voda čerpá do rozvodného systému metra. Pro případ míru používáme tuto vodu výhradně pro technické účely například na chlazení dieselagregátů a pro případ nějaké krize, kdyby byl nedostatek vody, tak v takovém případě bysme mohli tuto vodu distribuovat přímo do stanic metra a samozřejmě bysme museli aktivovat i úpravnu vody, ve které se teďko nacházíme. 

redaktor 
I když se jedná o takto významný zdroj vody, nemá dosud stanovené žádné ochranné pásmo. Jak je to možné? 

Ing. Petr HLUBUČEK, radní pro životní prostředí hl. m. Prahy /TOP 09 a STAN - Spojené síly pro Prahu/ 
V roce 95, to bylo takové to přechodové období, kdy ty kryty civilní obrany se už možná natolik nesledovaly jako dříve, tak a bylo to taky předmětem nějakého utajení, tak nebyl zanesen nebo tato stavba nebyla zanesená do plánu hlavního města, a tím pádem tam nevznikla ochrana vodního zdroje, což je jako nejvyšší stupeň ochrany. Byli bychom rádi, kdyby ta ochrana vodního zdroje tam stanovena byla, ale nejprve je potřeba vyjasnit vlastnictví toho zdroje. 

redaktor 
Společnost CWI Smíchov trvá na tom, že je vlastníkem vodního zdroje pod pozemky, na kterých chce postavit komplex bytů a kanceláří. Tyto pozemky převedl dopravní podnik do dceřiné společnosti IDS, kterou následně zprivatizoval. Už soukromá firma IDS pak v roce 2015 prodala pozemky společnosti CWI TAU, která se následně přejmenovala na společnost CWI Smíchov. 

MUDr. Zdeněk HŘIB, primátor hlavního města Prahy /Piráti/ 
Z pohledu města je tato otázka jednoduchá, vlastníkem toho vodního díla je a vždycky byl dopravní podnik a vůbec neuvažujeme o možné diskusi na toto téma. 

redaktor 
Na základě čeho vy si myslíte, že to vodní dílo vlastně je vaše? 

Ing. Petr WITOWSKI, generální ředitel, Dopravní podnik hl. m. Prahy 
No, to, protože to vodní dílo bylo budováno jako součást trasy B metra. Vždycky tak bylo koncipováno a my nemáme jakoby jediný důvod si myslet, že by to naše nebylo. 

redaktor 
A ten prodej prodej pozemků, kdy vlastně dopravní podnik se zbavil těch pozemků, prodal je? 

Ing. Petr WITOWSKI, generální ředitel, Dopravní podnik hl. m. Prahy 
Z mýho pohledu je ten prodej pozemků jakoby složitější, protože tím, že ta stavba toho vodního díla byla v jakémsi režimu utajení, tak nebyla jakoby plně zdokumentována a vlastně to, že se, nebo že investor kupoval pozemky, tak pravděpodobně asi sám nějakou chvíli netušil, že pod nimi se takové vodní dílo nachází. 

redaktor 
Podle informací Lidových novin se kupní smlouva k pozemkům mezi společností IDS a společností CWI TAU, dnešní CWI Smíchov o vodním díle nezmiňuje. Investor zpochybňuje i to, že by vodní dílo bylo v minulosti utajené. 

Ing. Petr KYSILKO, vedoucí služby Technologická zařízení a OSM, Dopravní podnik hl. m. Prahy
Vidíte tady dokument, který je dokumentem Magistrátu hlavního města Prahy, jedná se o kolaudační rozhodnutí, ve kterém se uvádí, že se jedná, že vydává kolaudační rozhodnutí pro stavbu Technickém centrum 3 a provozní soubory ochranného systému metra trasy III.B. Tento gravitační přivaděč byl nebo je součástí výstavby trasy III.B. Čili jednoznačně se tím dokazuje to, že gravitační přivaděč patří dopravnímu podniku, byl vystavěn v rámci výstavby metra III.B a pokud se týká toho utajení, tak tady můžete i přímo vidět, že svého času ta dokumentace byla utajována v režimu tajné po vzniku, nebo přijetí nového zákona 412 z roku 2005 se tato dokumentace převedla do režimu vyhrazené podle norem tedy toho nového zákona a někdy v roce 2012 jsem dostal pokyn z magistrátu, že se ruší stupeň utajení pro tuto dokumentace a teprve od roku 2012 mohu konstatovat, že tato dokumentace už nemá charakter utajení. 

redaktor 
Jak je možné, že se dopravní podnik zbavil pozemků nad vodním zdrojem. Pozemky byly převedeny dopravním podnikem do společnosti IDS a následně v roce 2001 rozhodla Rada hlavního města Prahy jakožto valné hromada dopravního podniku o privatizaci třetiny akcií IDS a o rok později o privatizaci druhé třetiny akcií, tím ztratila Praha nad společností kontrolu a o pozemky přišla. 

JUDr. Hana KORDOVÁ MARVANOVÁ, radní pro legislativu hl. m. Prahy /TOP 09 a STAN - Spojené síly pro Prahu/ 
Vidím tady jednoznačně odpovědnost minulých managementů dopravního podniku a minulého vedení hlavního města Prahy, že tuto situaci totálně podcenilo, že umožnilo minulé bývalé kdysi vedení dopravního podniku vyvedení těch pozemků mimo dosah hlavního města Prahy a než ten pozemek byl takhle převáděn nebo ty pozemky, tak mělo být samozřejmě přesně zmapováno, co na těch pozemcích leží, to znamená, tady je evidentní selhání, ale je to selhání jaksi před veřejností, jo, ta obecná odpovědnost, kterou nesou všichni, kteří za město jednají. Pokud jednají, nejednají s péčí řádného hospodáře. Tady teda dopravní podnik nejednal s péčí řádného hospodáře. Posléze to IDS převedlo na CWI a ani za této situace to hlavní města Praha, ani dopravní podnik neřešil i poté, co vlastně došlo k této transakci. Myslím si, že před několika lety měl dopravní podnik zjistit, že IDS, které vlastnilo ty pozemky, to převedlo na soukromou firmu a že ty pozemky, které jsou vlastně důležité i pro ten dopravní podnik a pro hlavní město Prahu, najednou vlastník soukromník. To dávno všichni měli zjistit a dávno měli konat. Takže toto selhání je. A nemůže se nikdo vymlouvat, že to nevěděli. Měli, pokud na to existují projekty, jako, že na to existují projekty, tak to samozřejmě je nepochopitelné, že se nikdo na ty projekty nepodíval nebo nikdo se nepodíval na to místo samé a nezjistil to. 

redaktor 
Pochybení na straně Prahy je zjevně víc. Od roku 99 v okolí Nádražní ulice platí stavební uzávěra, která chrání rozvojové území této části Smíchova. V září 2017 požádal ředitel odboru strategických investic magistrátu o udělení výjimky ze stavební uzávěry pro rekonstrukci části ulice Nádražní. Tato žádost ale zahrnovala i pozemky, na kterých chce společnost CWI stavět a pod kterými se nachází vodní zdroj. 

redaktor 
Mě zajímá, co říkáte vysloveně na ten úřední postup toho úředníka, který vlastně žádá za developera tu výjimku vlastně i pro jeho projekt? 

JUDr. Hana KORDOVÁ MARVANOVÁ, radní pro legislativu hl. m. Prahy /TOP 09 a STAN - Spojené síly pro Prahu/ 
No, on to neříká za developera, že jo, je to tak? 

redaktor 
Ano, ale vyplývá to potom z té dokumentace? 

JUDr. Hana KORDOVÁ MARVANOVÁ, radní pro legislativu hl. m. Prahy /TOP 09 a STAN - Spojené síly pro Prahu/ 
Ano, vyplývá to z toho, že vlastně se to týká těch jeho pozemků a té stavby, no, ano, máte pravdu. To prostě já bych řekla, že pan Prajer by toto měl vysvětlit. V rámci toho právního posouzení, které bylo zadáno, prověříme i okolnosti, za kterých bylo požádáno o udělení výjimky, za kterých ti úředníci vlastně tento proces iniciovali, tím já bych řekla, že ti úředníci tím postupem, kdyby to na radě bylo schváleno, tak přímo mohli přispět k tomu, že například byla ohrožena ochrana toho vodního zdroje. Budeme to prověřovat a pokud se zjistí, že došlo k selhání, tak z toho budou muset být vyvozeny závěry. Takovýto postup úřad prostě není možný, protože vlastně tady byl opomenut důležitý veřejný zájem. 

MUDr. Zdeněk HŘIB, primátor hlavního města Prahy /Piráti/ 
Ta výjimka ze žádosti o stavební uzávěru byla podána ředitelem odboru OSI tady na magistrátu a bylo to na příkaz pana náměstka Dolínka. Já bohužel musím říct, že podobně jako v některých jiných aktivit pana bývalého náměstka, ani u této si nejsem zcela jistý, jestli k tomu byl nějakým způsobem naveden, nebo jestli jenom nevěděl, o čem rozhoduje. Ta žádost bude stažena, to znamená, že už nebude dále projednávána, ale ona ani kdyby stažena nebyla, tak by rada samozřejmě neschválila. 

redaktor 
Společnost CWI si dále stěžuje, že zde probíhá změna územního plánu, která má zahrnout i další pozemky směrem k Vltavě včetně smíchovského přístavu. V rámci této změny ochrana vodního zdroje přitom řešena není, to považuje za diskriminační. 

MUDr. Zdeněk HŘIB, primátor hlavního města Prahy /Piráti/ 
Ta změna územního plánu primárně je o tom, že se tam snižují koeficienty toho, té podlažnosti, to znamená, jinými slovy na místo asi 12 nebo 14 patrových domů tam bude moct postavit developer pouze 8patrové domy. Ta změna územního plánu je momentálně ve stádiu takzvaného veřejného projednání, to v praxi znamená, že tam můžou ti, kteří mají zájem uplatnit nějaké námitky nebo připomínky, předpokládáme, že ten developer se pravděpodobně ohradí proti tomuto způsobu změny toho územního plánu. K té změně územního plánu proběhlo 25. 2. v pondělí takzvané veřejné projednání a ty připomínky je možné podávat do 4. 3. 2019 a právě pomocí té připomínky bude uplatněn ten požadavek, aby tam byl doplněn, doplněna ta ochrana vodního zdroje. 

redaktor 
Spor o vodní zdroj a jeho ochranu by mohla vyřešit třístranná dohoda investora, dopravního podniku a Prahy, tomu ovšem brání nejenom spor o vlastnictví, ale také nejasná majetková struktura společnosti CWI Smíchov. Podle tvrzení společnosti je majitelem pan Radek Menšík, který ovšem jako majitel ve veřejně dostupných rejstřících nefiguruje. 

MUDr. Zdeněk HŘIB, primátor hlavního města Prahy /Piráti/ 
Já mám zatím ty informace, které jsou dostupné z veřejně dostupných rejstříků, to znamená, to, co je dostupné v obchodním rejstříku, nicméně platí to, co jsem říkal, pokud by město uzavíralo nějakou dohodu s firmou CWI, tak já budu vyžadovat před jejím podpisem, aby byla známá celková vlastnická struktura této firmy. Já mám za to, že určitým vlastníkem u části akcií je tam zahraniční společnost, u které nejde momentálně vidět ty skutečné vlastníky, o to se nám ale jedná, o skutečné vlastníky té společnosti. 

redaktor 
Obrátili jsme se se žádostí o rozhovor na zástupce společnosti CWI Smíchov. Bylo nám sděleno, že rozhovor na kameru neposkytují, ale že nám odpoví na písemné otázky. Na místo přislíbené odpovědi na zaslané otázky k vlastnictví společnosti, vodnímu dílu, plánované výstavbě a jednání s městem jsme se dozvěděli, že už naše otázky svědčí o neseriózním předpojatém a účelovém přístupu, a proto považují za bezpředmětné na ně odpovídat. 

MUDr. Zdeněk HŘIB, primátor hlavního města Prahy /Piráti/ 
Momentálně čekáme na to, jakým způsobem vodoprávní úřad vydefinuje ty ochranná pásma toho vodního zdroje a také čekáme, jak se postaví dopravní podnik k té otázce, jakým způsobem vlastně je možné citlivě stavět v tom území tak, aby nebyl poškozen ten vodní zdroj. Jakmile budeme mít tyhle dva výstupy, tak je možné se znovu sejít k dalšímu jednání. 

JUDr. Hana KORDOVÁ MARVANOVÁ, radní pro legislativu hl. m. Prahy /TOP 09 a STAN - Spojené síly pro Prahu/ 
Já to budu zkoumat toho pohledu právního, právník se k tomu vyjádří. Navrhli jsme i postup. Myslím si, že to východisko má. Samozřejmě vyžaduje to jednání i s tou firmou CWI, ale za mě mohu říct, že my nemůžeme povolit stavbu v tom území, to znamená, zrušení stavební uzávěry nebo povolení výjimky, pokud nedojde k ochraně toho vodního zdroje, to je prostě vyloučeno, takže na to určitě dohlédnu nebo dohlédneme. 

redaktor 
A je dobrý nápad postavit nad tímto vodním zdrojem zástavbu? 

Ing. Petr HLUBUČEK, radní pro životní prostředí hl. m. Prahy /TOP 09 a STAN - Spojené síly pro Prahu/ 
Samozřejmě není to úplně dobrý nápad, proto v každém případě nejprve musí být stanoveno to ochranné pásmo vodního zdroje a které nám vlastně dá nějakou regulaci možnou toho, co se v okolí toho vodního zdroje může dít, to znamená, pokud nám to ochranné pásmo říká, že tam není možné buď stavět žádnou stavbu nebo stavbu zakládat třeba na pilotech, které nemohou jít tak hluboko, tak tomu se samozřejmě ta stavba potom musí podřídit.