Moderátor: Pouze 15 % pražských starostů a 37 % magistrátních úředníků věří, že se stihne dokončit Metropolitní plán do zákonného termínu v r. 2022. Průzkum vypracovala právní kancelář Vilímková, Dudák & Partners ve spolupráci s časopisem Euro. Je taková skepse na místě? Co to pro Prahu znamená? Na lince je nyní primátorka Adriana Krnáčová z hnutí ANO. – Paní primátorko, jak daleko je k dokončení Metropolitního plánu?

Adriana Krnáčová, primátorka hl. m. Prahy, hnutí ANO: Máme termín do r. 2022 a 27. 6. jde tento plán do veřejného projednávání. Budeme mít tedy několik let na to, abychom všechny připomínky vypořádali.

Moderátor: Metropolitní plán připravil městský Institut plánování a rozvoje, nedávno předal jeho návrh magistrátu. Jak jste spokojena s prací IPR?

Adriana Krnáčová, primátorka hl. m. Prahy, hnutí ANO: Jsem velice spokojena s prací IPR, protože navzdory všem skeptikům, které jste citoval na začátku tohoto vstupu, si myslím, že přes to všechno se termín odevzdal. Institut se snažil několikrát vysvětlit podstatu toho plánu, dokonce čtyřikrát, a to všem městským částem (tj. 57 MČ) a úředníkům, kteří jsou do toho zapojeni. Takže doufám, že to všechno bude mít hladký průběh.

Moderátor: Berete to tedy tak, že zatím, co se Metropolitního plánu týká, všechno běží, tak jak má, a pokud se něco zadrhne, tak to bude až v období těch připomínek, případně v tom dalším projednávání?

Adriana Krnáčová, primátorka hl. m. Prahy, hnutí ANO: Zcela jistě. Určitě bude hodně připomínek, protože je to jeden z nejprojednávanějších plánů vůbec, které Praha má. V průběhu té přípravy se již vedly konzultace a naději, že se všechno vypořádalo, nemůžeme mít, protože tam pochopitelně budou sporné otázky. Nicméně pevně věřím, že pakliže zástupci městských částí a úředníci chtějí mít plán (a pevně věřím, že ano), tak udělají maximum pro to, aby se všechny připomínky vypořádaly řádně.

Moderátor: Vy sama z pozice primátorky jste měla zájem nějakým způsobem Metropolitní plán ovlivňovat? Je tam třeba pro vás nějaká priorita, kterou jste chtěla zásadně prosadit?

Adriana Krnáčová, primátorka hl. m. Prahy, hnutí ANO: Já jsem v první řadě chtěla, aby se ten plán dokončil, proto jsem i zřídila komisi pro dokončení územního plánu, protože jsem chtěla ze začátku, ještě v přípravách, vyloučit nějaké zásadní nedostatky toho plánu, tj. aby už byl v souladu se ZÚR, případně připomínky, co se týče kapacity, anebo další, co tam zaznívaly velice často z úst kritiků. Takže v této komisi byli jak oponenti, tak proponenti a že v tomto okamžiku, i díky té komisi, kde všichni spolupracovali, máme ten plán odevzdaný. To, že budou samozřejmě kritické hlasy, nepopírám... Je to jeden z nejdůležitějších, ne-li nejdůležitější, strategických dokumentů tohoto města, takže očekávám, že budou právě i kritické připomínky.

Moderátor: Průzkum, který jsem citoval na začátku, se také vyjadřoval k tomu, že ti dotázaní vyjádřili názor, že komplikované povolování staveb je důvodem, proč v Praze nejsou dostupné byty, třeba pro mladé rodiny. Souhlasíte s tím?

Adriana Krnáčová, primátorka hl. m. Prahy, hnutí ANO: S tímto názorem se naprosto ztotožňuji. Představte si, že každý stavitel si musí obstarat nějakých až 56 vyjádření dotčených orgánů, přičemž ačkoliv jsou ze zákona lhůty, tyto orgány tyto lhůty nesplňují. To znamená, že velice často se může stát, že to, aby se některé stavby začaly realizovat, trvá osm až deset let.

Moderátor: Mohla jste z pozice primátorky udělat něco pro zjednodušení toho stavebního povolování?

Adriana Krnáčová, primátorka hl. m. Prahy, hnutí ANO: Já bohužel ne, protože je to všechno v rukou přenesené působnosti, nikoliv samosprávy. To znamená, že jediný dokument, který může urychlit stavební povolení, to znamená, aby se začalo v Praze znovu stavět, je stavební zákon. A ten stavební zákon je v rukou státu, potažmo Ministerstva pro místní rozvoj. Nicméně vzhledem k tomu, že se v této věci nic nehýbe, anebo velice málo, tak jsem se rozhodla ustanovit komisi a připravit věcný návrh stavebního zákona, a to takový, který by umožnil velkým městům stavět a plánovat lépe než dosud. Stavební zákon v této formě, kterou máme, spíš brzdí, nikoliv pomůže.

Moderátor: Jeden velký stavební zásah možná hlavní město Prahu čeká. Dnes by mělo být jasněji o budoucnosti pražského Libeňského mostu, náměstek Petr Dolínek z ČSSD chce předložit plán zbourání a výstavby nového mostu. Jste pro rekonstrukci, nebo zbourání?

Adriana Krnáčová, primátorka hl. m. Prahy, hnutí ANO: My jsme se tou otázkou zabývali několik let. Ačkoliv už bylo jasné, že to není kulturní památka, přes to všechno jsme čekali dva roky na to, aby Ministerstvo kultury potvrdilo tuto domněnku, že se opravdu nejedná o kulturní památku. A já se na to dívám ani politicky, ani emocionálně, ale racionálně. Představte si, že tady máme most, který je pomalu v havarijním stavu, a my budeme v podstatě opravovat most, kdy bychom museli vynaložit stejné náklady na opravu jako na stavbu nového mostu. Ty mosty se stavějí na sto let, to znamená, že kdybychom ten most opravili, tak bychom neustále museli o něj pečovat, protože to není most nový.

Moderátor: Jste tedy pro to, aby se Libeňský most zboural a stavěl se nový?

Adriana Krnáčová, primátorka hl. m. Prahy, hnutí ANO: Určitě ano, protože z ekonomického hlediska by to bylo pro město a jeho dopravní obslužnost pochopitelně výhodnější.