Moderátor:

Dost bylo plastu a Naše náplavka. To jsou kampaně, které spustí pilotní projekt testovánívratných kelímků. Od této soboty tak neuvidíme na farmářských trzích na Náplavce žádné plastové jednorázové kelímky na studené nápoje.

Adriana Krnáčová, primátorka hl. m. Prahy, hnutí ANO:

To znamená, že když si koupíte nějaký nápoj, tak v tom zaplatíte i cenu kelímku, a buď ho potom vrátíte, nebo si ho můžete vzít domů jako suvenýr. Jsou hezké a zatím se připojilo jen několik provozovatelů. Mezi nimi největší provozovatel Farmářské tržiště. Doufáme, že postupně se budou připojovat i další provozovatelé.

Moderátor:

Na sobotní akci se můžeme nechat inspirovat i dalšími variantami znovupoužitelných obalů, jako jsou sáčky na ovoce, zeleninu či svačiny.