Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
Snaha o regulaci krátkodobého ubytování. Pražští radní včera schválili návrh čtyř opatření, chtějí je předložit Ministerstvu pro místní rozvoj a usilovat o změnu zákonů. Největší shoda je na povinnosti služby Airbnb a dalších platforem poskytovat obcím informace o počtu pronajímaných bytů a jejich využívání.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
A toto téma rozebereme s našimi dalšími hosty. Hana Kordová Marvanová, radní hlavního města Prahy pro oblast legislativy, veřejné správy a podpory bydlení, dobrý večer.

Hana KORDOVÁ MARVANOVÁ, radní hl. m. Prahy /nestr. za STAN/
Dobrý večer.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
Adam Zábranský, radní hlavního města Prahy pro oblast bydlení a transparentnosti, dobrý večer.

Adam ZÁBRANSKÝ, radní hl. m. Prahy pro oblast bydlení a transparentnosti /Piráti/
Dobrý večer.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
A vítám tu i Vojtěcha Munzara, člena podvýboru pro bytovou politiku Poslanecké sněmovny, dobrý večer.

Vojtěch MUNZAR, člen podvýboru pro bytovou politiku, PS /ODS/
Dobrý večer vám i divákům.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
Dáma promine, začnu u pana Zábranského. Poslanci už 2× podobné snahy o regulaci krátkodobého ubytování přes digitální platformy typu Airbnb zamítli. Proč si myslíte, že teď to bude jinak?

Adam ZÁBRANSKÝ, radní hl. m. Prahy pro oblast bydlení a transparentnosti /Piráti/
Myslím si, že jeden z těch důvodů je, že ty návrhy, které předtím na půdě Poslanecké sněmovny byly, tak byly vlastně iniciativou hlavního města Prahy. A jak je známo, tak Sněmovna není vůči hlavnímu městu Praze a vůči jeho iniciativám příliš vstřícná. Nyní my doufáme v to, že i pro Ministerstvo pro místní rozvoj a další členy vlády je problematika Airbnb důležitá. A že sami mají snahu to nějakým způsobem regulovat.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
chcete říct, že pokud by ty návrhy nebyly dostatečně dobré, že by opravdu bylo jenom to, že je navrhuje hlavní město Praha, důvodem pro jejich zamítnutí?

Adam ZÁBRANSKÝ, radní hl. m. Prahy pro oblast bydlení a transparentnosti /Piráti/
Myslím si, že určitě lepší cesta, jak dosáhnout schválení ve Sněmovně, je projednávat to s vládou. A snažit se i na úrovni Poslanecké sněmovny najít všeobecnou shodu na nějakém návrhu. Než jít cestou nějaké konkrétní iniciativy ze strany hlavního města Prahy.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
Paní Marvanová, podle primátora hlavního města Zdeňka Hřiba nejsou některé poslanecké kluby změnám v zákonech nakloněny. Jmenoval například KSČM. Jak budete přesvědčovat, jaké argumenty pro ně přinesete?

Hana KORDOVÁ MARVANOVÁ, radní hl. m. Prahy /nestr. za STAN/
Ve sněmovně v prosinci proběhla poslední debata na toto téma a opravdu debata to byla bouřlivá, bylo to nad novelou živnostenského zákona a snažili jsme se prosadit zmocnění pro obce, aby mohly regulovat sdílené ubytování. A poslanci drtivou většinou to odmítli, padaly argumenty, ale různé. Padaly ty argumenty, že tací, kteří nechtěli a říkali, že nejsme v Severní Koreji, abychom regulovali, ale byli tací, kteří říkali: je to problém. Ale musí se na tom spolupracovat s vládou. A není možné to zpracovat, to byl totiž konkrétní poslanecký návrh, který po dohodě s Prahou byl přednesen panem poslancem Patrikem Nacherem, ten poslední. Takže vyústění té debaty sice bylo negativní pro návrh, který jsme chtěli, aby Sněmovna přijala. Na druhou stranu pozitivní bylo to, že všichni říkali: musí se už to řešit. A na základě toho ministryně pro místní rozvoj, která v té debatě k tomu byla vyzývána, tak svolala i na naši žádost pracovní skupinu. Ta se sešla minulý týden. Kulatý stůl, kde byli zástupci jak Sněmovny, tak ministerstev, tak dalších obcí...

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
Takže teď věříte, že situace bude průchozí?

Hana KORDOVÁ MARVANOVÁ, radní hl. m. Prahy /nestr. za STAN/
Takhle, myslím, že některé změny se prosazují těžko, a dokud tedy opravdu se o tom nepíše a nemluví znovu a znovu, tak je spousta lidí i v té Sněmovně třeba mimopražští, kteří nevědí, že to je velký problém, a že to nepociťují tak, jako to pociťuje Praha.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
Pane Munzare, vy jste nesouhlasil, alespoň podle výrazu ve vaší tváři. To znamená, že ODS nechápe Airbnb jako naléhavý problém?

Vojtěch MUNZAR, člen podvýboru pro bytovou politiku, PS /ODS/
Tak my to chápeme, že to je problém skutečně v centrální části Prahy, možná Českého Krumlova. Problém ale...

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
I Karlových Varů?

Vojtěch MUNZAR, člen podvýboru pro bytovou politiku, PS /ODS/
Možná i Karlových Varů, ale já bych chtěl zareagovat na pana kolegu Zábranského, ono to skutečně není tak, že by Praha měla zavřené dveře ve Sněmovně se svými návrhy. Ten problém byl jiný, ten problém byl, že ten konkrétní návrh byl skutečně napsán tak, že v rámci celé České republiky by mohlo dojít k jeho negativním důsledkům, protože ten návrh obsahoval, že rada obce, jakákoliv rada obce České republiky, může nařídit zákaz po určité období ubytovacích služeb, a nejenom krátkodobých pronájmů, ale i v rodinných domech a podobně. Takže si můžete všichni představit, co by to znamenalo například pro rodinnou rekreaci v horských střediscích a podobně. A proto...

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
Pojďme prosím k tomu, co si myslí ODS o tomto problému, jakým způsobem byste ho řešili vy?

Vojtěch MUNZAR, člen podvýboru pro bytovou politiku, PS /ODS/
Tak za prvé, musí dojít, a s tím my souhlasíme, k informační povinnosti, protože pro nás je to největší problém. A vůbec začátek je, že 70 % zhruba těch krátkodobých pronájmů je v šedé zóně. Ty lidé nedodržují stávající zákonné podmínky, mnozí z nich neplatí daně, a to je ten základní problém, a když chcete začít stanovat nějaká pravidla hry i pro ty krátkodobé pronájmy, tak musíte nejdříve udělat takové kroky, abyste přesunuli tyto pronájmy ze šedé zóny do legální pozice. A to je práce...

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
ke konkrétním opatřením ještě určitě dostaneme. Teď jsme ve spojení s Davidem Burešem, předsedou České asociace pronajímatelů ČAPUS. Dobrý večer vám přeju.

David BUREŠ, předseda Asociace ČAPUS
Dobrý večer.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
Jak vy hodnotíte snahu pražských radních regulovat krátkodobé ubytování? Mají podle vás daná opatření šanci na úspěch? Už jsme tady zmínili to jedno pravidlo informovat minimálně o tom, kde se odehrávají tyto krátkodobé pronájmy.

David BUREŠ, předseda Asociace ČAPUS
Já v tomhletom naprosto souhlasem s paní Marvanovou, že regulace je potřeba, a souhlasím s tím vzít to skrze komplexní legislativu, která má smysl a je prosaditelná. Protože ty předchozí kroky, který zabíraly pouze určité oblasti, z mého pohledu byly velmi krátkozraké a velmi jednoduše by ty osoby, na které to dopadá, přešli do šedé zóny nebo někam, kam nechceme.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
A když se podíváme na ta další opatření, posílit práva ostatních vlastníků bytu, zavést hotelové normy pro sdílené byty, povinnost pronajímat jen pokoje, ne celé byty. Na to se díváte jak?

David BUREŠ, předseda Asociace ČAPUS
Na to se díváme tak, že některé tyto klauzule smysl mají, některé nemají, protože je potřeba oddělit vůbec celkově, co je byznys a co je sdílené ubytování někoho, kdo má

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
být konkrétní, která opatření tedy mají smysl, a která z vašeho pohledu už jdou za hranici toho, co jste ochotni akceptovat?

David BUREŠ, předseda Asociace ČAPUS
No první věc, která určitě není reálná, tak je omezení na nějakých 60 nebo 90 dnů, protože vidíme, že v ostatních velkoměstech světa to prostě nefunguje. Že to přišlo do šedé zóny. Co má smysl, tak určitě má smysl začít primárně využívat toho, co tady dneska máme, to znamená zákony, které tady dneska jsou. A ty začít dodržovat, což se dneska v podstatě neděje. Ve velké míře se dostáváme do toho, že lidi vůbec nevědí, že mají některé věci řešit, a to teď mluvím jenom třeba o rekreačním poplatku, respektive poplatku z pobytu. Velká část lidí říká, že si nemůže nic stát, tak to neřeší. To samé s cizineckou policií a další. A tím, že žádné kontroly v praxi ve velkém neprobíhají, že se bavíme o desítkách stovkách kontrol, tak i ty úředníci jsou v podstatě ve velké nevýhodě, protože nemohou zakročit. Ono tady z tohohle toho pohledu i trošku chybí to PR ze strany státu, respektive ze strany města, protože hodně lidí, a teď mám na mysli těch ubytovatelů, kteří to v praxi dělají, tím, že hodně takových lidí znám z okolí v rámci asociace, tak tohleto téma hodně zlehčuje a mají pocit, že jsou skrytí, jsou v nějaké částečně nebo úplné šedé zóně. A nemůže to na ně dopadnout.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
Já vám děkuju za informace. Díky a přeju hezký večer. Na shledanou. A vás nechám ještě reagovat na to, co jsme slyšeli od pana Bureše. To znamená, omezení na 60 až 90 dnů je z jeho pohledu už za hranou, paní Marvanová.

Hana KORDOVÁ MARVANOVÁ, radní hl. m. Prahy /nestr. za STAN/
Já bych chtěla říct, která opatření jsou pro nás klíčová a která možná jsou diskutabilní. Klíčové je tedy poskytování informací, protože jedině...

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--- jestli jsem to správně...

Hana KORDOVÁ MARVANOVÁ, radní hl. m. Prahy /nestr. za STAN/
Ale chtěla jsem říct, protože to je základ pro řešení ostatních věcí, protože my chceme vymahatelnost dodržování stávajících povinností, které v zákonech jsou. Za druhé chceme posílit skutečně práva lidí, kteří v domech bydlí, kteří tam byty vlastní, kteří jsou nepřiměřeně zasažení ve svém vlastnickém právu. To je koncepce občanského zákoníku, myslím si, že to je velmi důležité, aby práva vlastníků bytů v domě byla vyvážena. Třetí opatření jsou ty stavební předpisy, když chce někdo provozovat hotel v domě, tak musí splnit náročné stavební předpisy, protipožární, bezpečnostní, ale když někdo takto dům rozdělí na byty a de facto je to hotel, tak nemusí nic z toho plnit. Problém je v nedostatečné legislativě stavební. Až poslední krok je tedy ta regulace, nařízením obce, kterou by obec byla zmocněna vydat na základě zákona. My jsme zatím usilovali o to, aby vůbec ten princip subsidiarity, že obec má právo si nějak rozhodnout, bylo prosazeno. Ale sama nevím, a to se přiznám, jestli jsme v koalici schopni se dohodnout na tom, jak by se to mělo regulovat, protože vnímám samozřejmě ty námitky, že třeba v těch světových metropolích ty zákazy nefungovaly, ale spíš nám jde o to prosadit větší pravomoce obce, aby vůbec o tom mohly diskutovat.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
Jste tedy v koalici za jedno, pane Zábranský?

Adam ZÁBRANSKÝ, radní hl. m. Prahy pro oblast bydlení a transparentnosti /Piráti/
tomhle jsme určitě zajedno. Ono vlastně se ukazuje, že i v těch zahraničních zemí, které se snažily omezit třeba právě na určitý počet dnů v roce, tak to je extrémně složitě vymahatelné, protože na jedné platformě sice to pronajmete na 60 dní, pak přejdete na druhou, a tak dále, a tak dále. Opravdu my myslím máme naprostou shodu v tom, že musíme rozlišit, když někdo chce vzít byt a udělat z něj hotelový pokoj a soustavně ho pronajímat prostě za účelem krátkodobých pronájmů, tak potom prostě

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
budete rozlišovat?

Adam ZÁBRANSKÝ, radní hl. m. Prahy pro oblast bydlení a transparentnosti /Piráti/
No tak asi, asi převážnou mírou využití toho, té jednotky.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
povinnosti?

Adam ZÁBRANSKÝ, radní hl. m. Prahy pro oblast bydlení a transparentnosti /Piráti/
Na, tak ta informační povinnost je nutná k tomu, abychom to mohli vůbec rozlišovat a nějakým způsobem kontrolovat, ale v obecné rovině ve chvíli, kdy územní plán říká, že někde má stát objekt pro bydlení, někde má stát objekt pro třeba poskytování hotelových ubytovacích služeb, tak je potřeba, aby se to v praxi dodržovalo. Dneska to tak bohužel není, a to Airbnb z velké části působí jako nějaký distribuovaný hotel v místech, které, kde se má bydlet, což prostě není, není v pořádku a působí to mnohé problémy.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
Jak to působí na pana Munzara?

Vojtěch MUNZAR, člen podvýboru pro bytovou politiku, PS /ODS/
Tak pro nás je také velice diskutabilní otázka toho, že by nařízením obce, rada obce rozhodovala o omezení krátkodobých pronájmů na určité období v roce 30, 60, 90 dnů.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
Ale to říkala paní Marvanová, že od toho jsou ochotni ustoupit, pokud jsem to správně

Hana KORDOVÁ MARVANOVÁ, radní hl. m. Prahy /nestr. za STAN/
otázka

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
Je to otázka diskuse.

Hana KORDOVÁ MARVANOVÁ, radní hl. m. Prahy /nestr. za STAN/
To já vidím jako největší ...

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
Není to jako absolutní priorita.

Hana KORDOVÁ MARVANOVÁ, radní hl. m. Prahy /nestr. za STAN/
Ano, není to absolutní priorita. Ty předchozí body prioritou jsou, protože souvisí s dodržováním stávajících povinností.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
ty předchozí body by pro vás byly akceptovatelné, pane Munzare?

Vojtěch MUNZAR, člen podvýboru pro bytovou politiku, PS /ODS/
Některé po určité diskusi, my tam také vidíme v některých nějaká rizika, jak jsem řekl, my se shodneme v tom, aby byla informační povinnost jako první krok. My se shodneme na tom, aby byla vymahatelnost práva, a dokonce i stávajících povinností, které zákony obsahují, například zákon o pobytu cizinců dává, ukládá těm ubytovatelům povinnost, aby nahlašovali cizince podle tohoto zákona a nevím, myslím si, že se to moc často neděje a oni to nedodržují, takže pro nás je toto priorita, protože potom se můžeme bavit o dalších, o dalších opatřeních a musíme z našeho pohledu vyvažovat velmi na lékárnických vahách, jak práva těch ostatních vlastníků, protože samozřejmě svoboda jednotlivce končí tam, kde začíná svoboda druhého, ale samozřejmě musíme být opatrní, abysme nedopustili erozi i vlastnických práv těch, těch vlastníků těch bytů.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
Pojďme se teď podívat na to, jak funguje služba Airbnb v Česku. Jakube, prosím.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
Ano, rád. Ta nejdiskutovanější služba Airbnb funguje u nás od roku 2009. Počet hostů ubytovaných v celém Česku prostřednictvím této online aplikace pořád roste. Pojďme se podívat na mapu. To aktuální mapa aktivních nabídek, krátkodobých pronájmů prostřednictvím Airbnb v krajských městech. Nejvíc jich je pochopitelně v Praze, je to víc než 13 000 možností. Následují Karlovy Vary zmíněné se zhruba 780 nabídkami, naopak nejméně nabídek je v Ústí nad Labem, v Hradci Králové a v Pardubicích. Údaje za Jihlavu nemáme k dispozici. Krátkodobé pronájmy s sebou nesou celou řadu problémů. Nejvíc zatím celkem logicky pociťuje Praha. V hlavním městě je asi 700 000 bytových jednotek, z toho je 94 % v soukromém vlastnictví. Nedostatek nemovitostí v bytovém fondu pak žene nahoru prodejní ceny i nájmy, to se ale týká i dalších turisticky oblíbených lokalit.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
Pane Zábranský, vy jste psal téma, diplomovou práci na téma sdílené ekonomiky, to znamená i na službu Airbnb, já bych předpokládala, že člověk ve vašem věku bude k tomu tématu tolerantnější, přece jenom sdílená ekonomika je fenoménem dnešní doby. Nepřistupuje k tomu trošku přísněji?

Adam ZÁBRANSKÝ, radní hl. m. Prahy pro oblast bydlení a transparentnosti /Piráti/
Já určitě, mně nevadí ten segment toho opravdu sdíleného ubytování ve chvíli, kdy si někdo pár dní v roce nebo na některé víkendy v roce pronajme svůj byt někomu, někomu, nějakému turistovi nebo kde si vezme do pokoje nějakého hosta a podobně, ale ve chvíli, kdy řešíme jako extrémní bytovou krizi v Praze, tak určitě jako nemůžeme brát jako nějakou, nějaké pozitivum pro město, že jsou tu přes 10 000 bytů, které nejsou využívány jako byty, ale slouží jako hotelové pokoje, protože tyto aktivity samozřejmě odebírají ty byty z těch účelů, ke kterým jsou určené.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
A do jaké míry by tvrdší postup vůči sdíleného bydlení vyřešil nedostatek bytů na trhu, paní Marvanová?

Adam ZÁBRANSKÝ, radní hl. m. Prahy pro oblast bydlení a transparentnosti /Piráti/
Můžu jenom poprosit, neříkejme tomu sdílené bydlení ve chvíli, kdy to opravdu tam není nic společného se sdílením. Jsou, opravdu je sdílené bydlení, ale potom je poskytování ubytovacích služeb, což je velká část toho segmentu.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
Každopádně víme, o čem mluvíme, takže nakolik to vyřeší opravdu to zpřísnění podmínek pro poskytování takového druhu bydlení?

Hana KORDOVÁ MARVANOVÁ, radní hl. m. Prahy /nestr. za STAN/
Myslím si, že ten nedostatek bytů a vysoké ceny nevyřeší regulace Airbnb, protože primárně my to potřebujeme řešit kvůli tomu, aby nedošlo k vylidnění centra úplně, aby v centru se dalo bydlet a žít, aby tam mohli normálně bydlet rezidenti a ti jsou extrémně rušení. Mají pocit, že tam není dostatečně bezpečno, že tam je hluk, nepořádek, a tak dále. A vlastně hrozí to vylidnění centra, takže já si myslím, že to je ten fenomén, který my potřebujeme řešit. Jinak nedostatek bytů a nedostatek nabídky bytů a extrémně rostoucí ceny chceme řešit primárně jinými nástroji, toto je jenom jaksi drobný nástroj a ty jiné nástroje jsou, musím a snažíme se urychlit povolování staveb. Teď se nám podařilo za poslední rok zvýšit počet povolených staveb na skoro 5000, předtím to byly necelé 3000, čili toto je jeden z nástrojů. Chceme podporovat třeba dohody města s developery, chceme uvolnit brownfieldy, kde můžou vznikat desetitisíce bytů, chceme podpořit družstevní bytovou výstavbu, chceme uvolnit prázdné dosud nevyužívané městské byty pro lidi, kteří nemají, kde bydlet, čili to jsou všechno nástroje, jak zlepšit dostupnost bydlení v Praze.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
Vy jste, pane Munzare, velkým kritikem nedostatku, nedostatečného počtu nájemního bydlení v Praze, pomůžou tyto kroky?

Vojtěch MUNZAR, člen podvýboru pro bytovou politiku, PS /ODS/
Tak tyhle kroky můžou pomoct v Praze, já jsem hlavně velkým kritikem toho, co dělá poslední dobou vláda a vládní koalice ve sněmovně, která dělá samé legislativní opatření, aby omezila poptávku po vlastnickém bydlení a přesouvá tu poptávku do segmentu nájemního bydlení, kde je stejný problém, a to je nedostatek bytů. A Airbnb a digitální platformy nejsou tou hlavní příčinu té nabídky. Tou hlavní příčinou je, že se mění celkově styl společnosti. Lidé žijí déle sami, je větší rozvodovosti, je větší migrace za prací, a to všechno způsobuje tlak na více bytů, jak ve vlastnické, tak nájemním bydlení.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
To popisujete, jaká je momentálně situace v České republice, ale co s tím? Paní Marvanová tady mluvila o některých opatřeních, a vy jste se k nim nevyjádřil, tak já bych vás o to poprosila.

Vojtěch MUNZAR, člen podvýboru pro bytovou politiku, PS /ODS/
Ano, my třeba prosazuje ve sněmovně zrušení daně z nabytí nemovitosti, které by zlevnilo vlastnické bydlení, jeho pořízení okamžitě o 4 %, protože dneska tuto daň platí kupující a musí kromě spoluúčasti na hypotéku a ceny bytů mít naspořeno i na tuto absurdní daň. Prosazujeme zejména ze strany parlamentu zjednodušení a zrychlení stavebního práva, stavebních předpisů, protože tam je podle nás velmi zakopaný pes, protože od ideového záměru projektu do realizace stavby bytů je, ubíhá velký čas. Další věc kterou, kterou my chceme se podívat, to jsou vůbec stavební předpisy jako takové a normy, protože některé samozřejmě věci prodražují výstavbu, výstavbu

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
Paní Marvanová.

Hana KORDOVÁ MARVANOVÁ, radní hl. m. Prahy /nestr. za STAN/
Já jsem jenom chtěla zdůraznit vlastně, že tady souhlasím a my jsme jako Praha schválili daňový balíček pro dostupné bydlení. Jeho součástí jsou návrhy změn daňových zákonů, například tedy osvobození od daně z nabytí nemovitosti, snížení DPH u pořízení bytu, protože dnes, a nebylo tomu tak vždycky, z nového bytu v Praze Pražan zaplatí státu 1 000 000 Kč, to znamená, kdyby stát ulevil lidem na daních, nechal jim víc peněz, tak bydlení bude dostupnější, takže já jsem ráda, že se v tom shodneme a že třeba aspoň u některých stran tento náš návrh daňového balíčku bude mít šanci.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
Nebývalá shoda ve studiu Událostí, komentářů. Děkuju vám za návštěvu. Na shledanou.

Vojtěch MUNZAR, člen podvýboru pro bytovou politiku, PS /ODS/
Na shledanou.

Adam ZÁBRANSKÝ, radní hl. m. Prahy pro oblast bydlení a transparentnosti /Piráti/
Díky za pozvání.

Hana KORDOVÁ MARVANOVÁ, radní hl. m. Prahy /nestr. za STAN/
Na shledanou.