Jaroslav ŠETLÍK, redaktor
Hotel Opatov se zatím rekonstruovat nebude, tak zní stanovisko Rady hlavního města, která na svém jednání neschválila výběr zhotovitele. Důvodů na odložení rekonstrukce je ale více.

Adam ZÁBRANSKÝ, radní hl. m. Prahy
První z nich je, že ta zakázka, která byla zahájena už vlastně v minulém volebním období někdy v září roku 2018, tak měla stanovenou předpokládanou hodnotou 550 000 000 Kč, nicméně ta nejlepší nabídka, co přišla do té soutěže, byla o 25 % vyšší, což je dost výrazný rozdíl, což vlastně v praxi by znamenalo, že rekonstrukce jedné ubytovací jednotky, která v tom objektu je, by vyšla na 3 000 000 Kč, což je vysoká částka.

Jaroslav ŠETLÍK, redaktor
Podle původního projektu, který byl schválený předchozím vedením Prahy v roce 2018, mělo v objektu vzniknout 323 ubytovacích jednotek.

Adam ZÁBRANSKÝ, radní hl. m. Prahy
Což by znamenalo velkou koncentraci strašně malinkých bytečků, když to takhle řeknu, což nepovažujeme za vhodné, ani vlastně Praha 11, se kterou jsme v této věci komunikovali. A proto vlastně vznikla potřeba celkem významné změny projektu tak, aby tam vzniklo co nejvíce větších ubytovacích jednotek.

Jaroslav ŠETLÍK, redaktor
Ve hře je podle radního Adama Zábranského také varianta zbourání budovy a její nahrazení novou menší stavbou. Vedení hlavního města proto zadá vypracování studie proveditelnosti. Proti tomuto kroku se ostře ohradila Praha 11.

Ondřej PROKOP, místostarosta Praha 11 /ANO/
Myslím si, že to je nějaká rychlá myšlenka pana Zábranského, ne úplně prozkoumaná, protože si myslím, že to není šťastné řešení z mnoha důvodů. Za prvé samotné to bourání by stálo několik desítek milionů korun, my jsme si to nechávali zjišťovat tehdy u Sandry, bylo by to hodně prašné, hodně hlučné, takže velmi nezodpovědné vůči těm lidem v okolí, kde jsou velmi blízko sousedi.

Jaroslav ŠETLÍK, redaktor
Budoucnost této 21 patrové budově je zatím tedy nejistá. I přesto, že je bývalý hotel léta prázdný, neznamená to, že by nebyl využívaný. Slouží totiž složkám integrovaného záchranného systému pro nácvik krizových situací.