Moderátorka:

Praha si chce pronajímat byty od soukromníků, a poté je nabízet lidem v nouzi. Hlavní město by do projektu mohlo dát letos 10 milionů korun. Kolik bytů za to chce pronajmout, říká radní pro bydlení Adam Zábranský.

Adam Zábranský, radní pro bydlení:

Chceme zajistit 50 bytů, abychom dosáhli vlastně co nejlepší ekonomických výsledků, tak se spíše budeme zaměřovat na byty, které nejsou úplně v centru, protože cílem je, aby ten nájemník potom si případně dokázal zaplatit ten nájem z dodávek na bydlení.

Moderátorka:

Byty by mohli využívat buď senioři, nebo lidé z azylových domů.