David WILCZEK, redaktor
Žijete v městském bytě a nemůžete platit nájem? Poplatky z prodlení však rychle naskakují. Po několika měsících se vaše dluhy pohybují ve statisících a vy se dostáváte do nekonečného kolečka, ze kterého většinou není východiska. Pražský magistrát se proto rozhodl těmto lidem pomoci.

Adam ZÁBRANSKÝ, pražský radní pro oblast bydlení /Piráti/
V jednom případě třeba ta domácnost vytvořila dluh na nájemném 200 000 Kč, magistrát požadoval po ní zaplatit další 1 000 000 Kč, takže vzhledem k tomu, že ty domácnosti už splatily ty dluhy v plné výši, ty reálné dluhy, tak z mého pohledu je vlastně dost neetické požadovat po nich ještě několikanásobek té dlužné částky, a proto jsme ty dluhy odpouštěli.

David WILCZEK, redaktor
Při posuzování jednotlivých případů se úředníci zaměřili hlavně na kontext toho, jak jednotlivé dluhy vznikly s tím, že za neetické označili hlavně neuvěřitelně vysoké poplatky z prodlení, které vyměřovalo dřívější vedení města. Docházelo tak i k extrémním situacím.

Adam ZÁBRANSKÝ, pražský radní pro oblast bydlení /Piráti/
Případ ženy, která dříve bydlela se svým manželem v městském bytě, který na ní páchal domácí násilí, tudíž ona s dítětem odešla. Potom probíhalo nějaké rozvodové řízení a podobně, nicméně ta nájemní smlouva byla napsaná na ní. Její manžel neplatil ten nájem.

David WILCZEK, redaktor
Těmto situacím chce hlavní město zabránit, proto snížilo poplatek z prodlení. Zároveň připravuje strategii prevence vzniku dluhu a jejího efektivního řešení.

Adam ZÁBRANSKÝ, pražský radní pro oblast bydlení /Piráti/
Postupně bychom chtěli dojít k tomu, že opravdu když nájemník poprvé nezaplatí, tak se mu hnedka někdo ozve, aby zjistil, z jakého důvodu nezaplatil. Tak se často může stát, že třeba dávky z úřadu práce přijdou později těm nájemníkům, tím pádem tam pak ten dluh na nájemném vznikne, takže to je potom pro nás nějaká indicie, že to třeba máme řešit právě s tím úřadem práce.

David WILCZEK, redaktor
Dokument by měl být zpracován ještě letos. Podle radního Adama Zábranského bude předložen ke schválení zastupitelům hlavního města na začátku příštího roku.