Robin SOBEK, redaktor 
Hlavní město upraví pravidla pro přidělování městských bytů. Změny by měly pomoci například matkám samoživitelkám, které mnohdy kvůli přísným vstupním kritériím při podávání žádostí na pronájmy nedosáhnou. Na nutnou úpravu pravidel upozornily kontroly Ministerstva vnitra. 

David WILCZEK, redaktor 
Vedení hlavního města připravilo změnu pravidel, která musí splnit každý žadatel o byt nacházející se v sociální tísni. Nově bude například zrušena podmínka vyžadující trvalý pobyt v Praze po dobu pěti let nebo minimální výše příjmu. 

Adam ZÁBRANSKÝ, radní hl. m. Prahy 
Právě třeba pro matku samoživitelku se třemi dětmi byl požadavek na to, aby měla minimálně příjem 33 000 Kč čistého, což většina samoživitelek v takovémto stavu nemá. 

David WILCZEK, redaktor 
Zároveň budou žádosti vydávány na základě bodového hodnocení. Každý zájemce se tak konkrétně dozví, proč byla jeho žádost zamítnuta. 

Adam ZÁBRANSKÝ, radní hl. m. Prahy 
Ti žadatelé, kteří nebyli úspěšní v tom procesu, dostali dopis velmi stručný, kde jim bylo sděleno, že pracovní skupina je nedoporučila k pronájmu a proto rada odmítla jim pronajmout ten byt. Ale vlastně vůbec nevěděli z jakého důvodu. Takže nově tím, že tam bude to bodové ohodnocení, tak oni alespoň budou vědět, kolik získali bodů v rámci toho hodnocení a budou vědět, že tam prostě byli žadatelé, kteří těch bodů získali víc. 

David WILCZEK, redaktor 
Vedení pražského magistrátu chce taktéž posílit spolupráci mezi bytovým a sociálním odborem. To by se mělo projevit hlavně ve chvíli, kdy sociální pracovník zjistí, že se žadatel neobejde bez sociální podpory, ta mu bude nově zajištěna už před pronajmutím bytu. 

Adam ZÁBRANSKÝ, radní hl. m. Prahy 
Aby se nestávaly případy, že je pronajat byt někomu, kdo sám nezvládá se v tom bydlení udržet a potom zbytečně musíme řešit exekuce, vyklizení a tak. 

David WILCZEK, redaktor 
Podrobné informace týkající se žádostí, pravidel a bodového systému budou zveřejněny v nejbližší době na webových stránkách hlavního města Prahy.