Moderátorka:

Praha má hezkou myšlenku na pomoc lidem v nouzi. Chce si pronajímat byty od soukromníků a dále je nabízet potřebným. Šlo by o byty, které dříve sloužily například pro Airbnb. Hlavní město by letos do projektu mohl dát až 10 milionů korun. A kolik bytů za to chce pronajmout, říká radní pro bydlení Adam Zábranský.

Adam Zábranský, radní pro bydlení:

V tom pilotním projektu si takovýmto způsobem chceme zajistit 50 bytů, abychom dosáhli vlastně co nejlepších ekonomických výsledků, tak se spíše budeme zaměřovat na byty, které nejsou úplně v centru, protože cílem je, aby ten nájemník potom si případně dokázal zaplatit ten nájem z dávek na bydlení.

Moderátorka:

Byty by mohli využívat buď senioři nebo lidé z azylových domů.