Jan VARGA, redaktor
Praha zpřísňuje podmínky pro udělování dotací. Nová pravidla posvětila rada hlavního města. Magistrát chce mít větší přehled o tom, jak jsou peníze města investovány. /nesrozumitelné/ tak budou muset se změnami počítat například příjemci dotací, které převýší 1 000 000 Kč.

Adam ZÁBRANSKÝ, radní hl. ml. Prahy /Piráti/
To bude primárně u těch jednak dotací na den 1 000 000 Kč, kde jsem říkal, tak ti úspěšní žadatelé budou muset zpětně doložit, jak vlastně ta dotace naplnila ten účel, pro který se o tu, o ty peníze žádaly, a ta další část se týká individuálních dotací, kde jsou stanovena nově pravidla, například to, že u těch, protože ty žádosti budou také nějak obodované na základě kritérií, jako jsou z těch nejblíže příbuzných grantových programů.

Jan VARGA, redaktor
Hodnotit individuální dotace pak budou nejméně dva magistrátem určení lidé. Metropole tak chce dát udělování systém, který doteď chyběl.

Adam ZÁBRANSKÝ, radní hl. ml. Prahy /Piráti/
Je to docela důležité téma, protože Praha ročně přiděluje dotaci, dotace ve výši, vyšší než dvě miliardy korun. My od počátku volebního období se snažíme postupně umenšovat objem peněz, které putují do těch individuálních dotací, které vlastně nemají žádná pravidla. Nebo jsou velmi volná, na rozdíl od těch, od těch grantových programů které, které jsou mnohem objektivnější, transparentnější, je tam nějaký jasný hodnotící proces a podobně.

Jan VARGA, redaktor
Žádosti o peníze pak bude magistrát také hodnotit a zveřejňovat, a to na portálu otevřených dat. Každý si tak /nesrozumitelné/ vedení Prahy bude moci snadno ověřit, že se jednotlivé granty udělují na základě objektivních kritérií. Jan Varga, televize Praha.