Kristýna DUŠÁK, moderátorka
Hlavní město se v posledních letech snaží řešit problém s bytovou krizí. Ta je způsobena jak malou výstavbu nových bytů, tak i vysokými cenami za bydlení. Pražský magistrát proto chce vytvořit sociální realitní agenturu. My teď ve vysílání máme radního pro bydlení Adama Zábranského. Já vás vítám a rovnou se ptám, co by tato agentura měla mít na starosti?

Adam ZÁBRANSKÝ, radní hl. m. Prahy pro bydlení a transparentnost /Piráti/
Dobrý den. Tak sociální realitní agentura v podstatě funguje tak, že tuto činnost dělají buď města, například v Česku je to město Most, nebo nějaké neziskové organizace. Ta činnost sociální realitní agentury spočívá v tom, že hledá soukromé majitele bytů a uzavírá s nima nějaké smlouvy o spolupráci nebo memoranda, kde vlastně to město garantuje vůči tomu pronajímateli například nějaký výběr toho nájemného nebo třeba že ve chvíli, kdy by vznikaly spory s tím nájemníkem, tak tam město bude vstupovat jako mediátor. Vlastně je to nějaký takový garant pro toho pronajímatele, který potom by byl ochotný pronajmout byt třeba nějaké domácnosti, kterou jinak by spíše odmítl, ať už to může být vícečetná domácnost nebo senior, u kterého neví, jestli bude mít dostatek peněz na placení nájemného a podobně.

Kristýna DUŠÁK, moderátorka
Vy jste zmínil, že jste se inspirovali v Mostě, a zároveň jste vyjmenoval teda úskalí. Jakou mají zkušenost v Mostě? Dá se už hodnotit?

Adam ZÁBRANSKÝ, radní hl. m. Prahy pro bydlení a transparentnost /Piráti/
Pokud vím, tak vlastně, co jsem slyšel, oni si to velmi pochvalují, protože vlastně Most nemá vlastní městské byty, a tím pádem jediné, co mu zbývá, je snažit se dohodnout s pronajímateli soukromých bytů, což se taky v nějakých případech podařilo a ten projekt normálně funguje a je to docela vychvalovaný projekt jako případ dobré praxe.

Kristýna DUŠÁK, moderátorka
Tolik Adam Zábranský, pražský radní pro bydlení. My vám děkujeme za rozhovor.

Adam ZÁBRANSKÝ, radní hl. m. Prahy pro bydlení a transparentnost /Piráti/
Díky, nashle.