Moderátor:

Dnešním hostem v dopoledním City je pražský radní pro bydlení Adam Zábranský. To už jsem tak trochu naznačoval. Tak dobrý den. Já vás tady vítám.

 

Adam Zábranský, pražský radní pro bydlení:

Dobrý den.

 

Moderátor:

Je to poměrně ožehavé téma, myslím to bydlení v našem hlavním městě, kterému se teď budeme spolu věnovat. Tedy dostupné bydlení pro každého. Co se tedy aktuálně v našem hlavním městě děje proto, aby tomu tak skutečně bylo, aby to bydlení skutečně bylo jako dostupné:

 

Adam Zábranský, pražský radní pro bydlení:

My na tom bydlení pracujeme na několika rovinách. Jednak se snažíme nastartovat ten soukromý trh, aby se více stavělo bytů, což je potřeba a město pro to nemůže udělat mnoho. Hodně z toho závisí na legislativě, kterou rozhodují v Poslanecké sněmovně. Nicméně taková klíčová věc, co město může dělat, je urychlit změny územního plánu. Protože často ta nová výstavba potřebuje změnit územní plán předtím, než se může začít stavět. A tam se nám podařilo zkrátit tu doby z průměrně asi šesti let na dva roky, takže na třetinu, což je docela významný pokrok. Nicméně to se projeví až spíše třeba v příštím volebním období, protože pak nastupují ty byrokraticky náročné procesy stavebního povolení a podobně. Zároveň se snažíme lépe pracovat s městským bytovým fondem. Já když jsem nastoupil do funkce, tak zhruba 10 % městských bytů bylo prázdných. Teďka už se blížíme k 5 %. Opravujeme mnohem vyšším tempem, než tomu bylo dříve. V tomto volebním období jsme opravili už asi 900 bytů. Snižujeme počet prázdných bytů rychleji než třeba městské části. A snažíme se pronajímat ty byty lidem, kteří to opravdu potřebují, rodiny s dětmi, matky samoživitelky a podobně. A zároveň taky se snažíme nastartovat znova městskou bytovou výstavbu. To je taky komplikovaný úkol na více než jedno volební období. My jsme zakládali Pražskou developerskou společnost, specializovanou instituci, která dostala pozemky, na kterých může vzniknout několik tisíc bytů. Ale musí tam vzniknout ty projekty a podobně, což prostě teď se děje, ale začne se stavět spíše až v příštím volebním období.

 

Moderátor.

K tomu se ještě možná dostaneme. Ale mě spíš zaujal jeden z vašich návrhů, aby se zatlačilo na developery a v nových projektech se myslelo i na to, že jako že by pár bytů z každé výstavby připadlo za náklady nebo za pár korun nebo to je blbý za pár korun, ale prostě za snížený asi ceny městu. Už je tohleto v nějaký fázi nebo už jste zatlačili na developery, případně jak oni na to reagují?

 

Adam Zábranský, pražský radní pro bydlení:

Tak vznikla metodika pro kontribuce developerů, kde se myslí na školky a podobnou vybavenost. Ale zároveň my jsme tam prosadili i tu možnost, aby si město říkalo o ty byty. Mně dává smysl u těch větších projektů. Je to praxe běžná ze zahraničí, takže proto se pokusíme to udělat i v Česku. Tady v Praze vlastně vůbec jako první. Zatím máme schválenou tu metodiku. To bylo schválené někde před pár měsíci, takže ještě není projekt, kde by si město řeklo o část těch bytů, určitě to plánujeme, protože to je jedna z cest, jak rozšiřovat ten městský bytový fond a pak ho pronajímat třeba učitelům, sestřičkám nebo těm matkám samoživitelkám.

 

Moderátor:

A už se alespoň zjišťovali, jako co by na to developeři říkali nebo jak se na to tvářil?

 

Adam Zábranský, pražský radní pro bydlení:

No, vlastně celý ten proces vzniku té metodiky byl konzultován mimo jiné s developery, takže oni o tom vědí, nějak to akceptovali a myslím si, že i třeba developeři, kteří mají zkušenosti ze zahraničí, tak vidí, že to je prostě běžná praxe. A vlastně my ve chvíli, kdy město mění územní plán, tak vlastně velmi zhodnocuje ten pozemek tohoto developera, takže mně přijde naprosto legitimní na oplátku za tu změnu územního plánu si říct o něco pro to město.

 

Moderátor:

Pražský radní pro bydlení Adam Zábranský je naším dopoledním hostem na Hitrádiu City. Za chvíli budeme pokračovat.