Audit Správy pražských hřbitovů odhalil netransparentní zadávání veřejných zakázek, neúplnou dokumentaci, zadávání zakázek v IT "z ruky", netransparentní výběr nájemců nebo stanovení ceny nájmu. "To jsem nemohl zamést pod koberec," zdůvodnil pražský radní Daniel Hodek (ČSSD) odvolání ředitele pražských hřbitovů Martina Červeného.

Radní v úterý odvolali ředitele pražských hřbitovů Martina Červeného. Jmenován byl v roce 2013 za vlády TOP 09, pokračujete ve vymetání lidí po předchozích radách?

V žádném případě nejde o to, kdo pana Červeného jmenoval. Město zadalo audit, který odhalil pochybení, která jsem nemohl zamést pod koberec.

Rada nedávno odvolala šéfa IPR, botanické zahrady nebo Dopravního podniku, co udělal šéf hřbitovů tak závažného, že se musel poroučet?

Audit odhalil netransparentní zadávání veřejných zakázek, neúplné dokumentace, například chyběly protokoly o otevírání obálek, nebo na nich místo nutných tří podpisů byly jen dva. Zpráva ukazuje i na zadávání zakázek v IT takzvaně "z ruky" místo oslovení alespoň několika firem. V případě vyřazování zahradní techniky posudky na starou techniku dělala stejná firma, která dodávala novou a podobně. Nemluvě o nedostatečné kontrole množství likvidovaných odpadů, netransparentním výběru nájemců a stanovení ceny nájmu, a tak dále.

Nejsou to věci, které jdou vysvětlit? Martin Červený se naopak brání, že rozbil klientelistickou síť a městské firmě ušetřil, například za úklid.

Pan ředitel některé závěry auditu zpochybnil jako formální, ale renomovaná auditorská firma Ernst and Young si za obsahem auditu stojí. I následný právní rozbor nedostatků ukázal, že pochybení jsou nejen v pracovně právní rovině, ale mohly by mít i trestní dopad. Přesto jsem nebyl do poslední chvíle nakloněn tomu odvolat pana Červeného z funkce, protože jsem si vědom, že za ním zůstalo mnoho kvalitní a dobře odvedené práce, od projektu adopce hrobů významných osobností až po digitalizaci.

Tak proč jste si s ním nepromluvil, neprobral problémy a neřešili je společně?

To bylo v plánu, původně jsme si měli nad auditem sednout a probrat problémy poté, až bude znám i právní posudek. Než ke schůzce došlo, začal pan ředitel Červený mluvit do médií, že bude odvolán, protože vadí ČSSD. To je nesmysl, jeho odvolání jsem navrhl, protože právníci konstatovali závažná pochybení a místo konstruktivního jednání pan ředitel rozvíjel spiklenecké teorie. Nezbylo mi nic jiného, navíc odvolání podpořilo devět radních.

Proti hlasitě protestovala náměstkyně primátorky Petra Kolínská (ST/Trojkoalice)...

To je politická hra, nejhlasitěji například vystupuje topka. Když jsme hlasovali o odvolání šéfa IPR Petra Hlaváčka, přes některé pochybnosti jsme tehdy paní náměstkyni také vyhověli a zvedli pro její návrh ruku. Respektovali jsme, že radní má odpovědnost za svou oblast.

Tvrdí, že nedostali včas podklady, proč jste je nedodali, aby si je mohli v pohodě prostudovat?

Všichni radní mají k dispozici audit i informace, evidentně to všem ostatním stačilo.

Kdo bude nový ředitel?

O tom rozhodne výběrové řízení, vyhlášeno by mělo být do konce března. Žádného favorita nemám, se změnou ředitele pražských hřbitovů jsem nepočítal. Předpokládám, že jestli se nestane nic mimořádného, nový ředitel by mohl být znám na jaře.

Takže městská firma bude do té doby bez šéfa?

Pověřený vedením je dosavadní vedoucí technického úseku hřbitovů Karel Kobliha.