moderátorka
--------------------
Hezké odpoledne. Praha spustila opatření na pomoc bezdomovcům. V mrazech mohou přečkat noc v noclehárnách v Michli nebo na Vackově. Spolupráce strážníků a sociálních organizací zajišťuje speciální dispečink. Jak to funguje, popisuje pražský radní Daniel Hodek.

Daniel HODEK, pražský radní
--------------------
Musíme říct, že 24 hodin je tam stálá služba, oni si předávají ty informace, někde více funguje třeba jedna organizace, jinde zase druhá, takže oni jsou velmi schopní si tyhle informace předat a rozložit.

moderátorka
--------------------
V terénu je několik týmů, které bezdomovce upozorňují na místa, kde mohou mrazy přečkat. Strážníci mohou například k nemocnému bezdomovci zavolat prostřednictvím dispečinku speciální sanitku.