Jaké akce chystá magistrát pro seniory na letošní rok?

Nejbližší akcí je zítřejší 1. jarní setkání seniorů v Obecním domě. Našim seniorům zde zahrají k tanci i k poslechu například Václav Neckář a Bacily, Josef Zíma nebo Orchestr Karla Vlacha. V této tradici bychom chtěli pokračovat i v dalších letech, protože řada seniorů nemá jinou možnost na návštěvy akcí podobného typu. Krásný program nabídne také podzimní Galavečer proseniory, který se bude konat rovněž v Obecním domě 28. září. A 7. června nás čeká další významná akce, která je zaměřená mimo jiné i na seniory, Veletrh sociálních služeb HELPfair. HMP zároveň přispívá na řadu dalších akcí a aktivit pro seniory, od různých kurzů a vzdělávacích akcí po výlety a návštěvy koncertů či výstav. S naší podporou jsou organizována například různá mezigenerační setkávání, dílny („Sdílny“, módní přehlídky „Old’s cool“), koncerty (sbor Elpida), společná zpívání a divadelní představení („Vyprávění deštové hole“, LouDkové divadélko).

Rada HMP zároveň podpořila program „Sousedé plus“, realizovaný Mezigeneračním a dobrovolnickým centrem TOTEM, který je zacílen na vytvoření sítě komunitních mezigeneračních spolků nebo klubů s podporou dobrovolné mezigenerační výpomoci.

Magistrát připravuje již zmíněný Veletrh sociálních služeb. Co tato akce nabídne?

Už 2. ročník Veletrhu so-ciálních služeb HELPfair na Střeleckém ostrově chce především seznámit návštěvníky s co nejširší škálou poskytovatelů sociálních služeb v Praze. Všechny organizace na veletrhu nabídnou pestrý výběr svých volnočasových a vzdělávacích činností pro jakkoliv sociálně znevýhodněné skupiny: pro tělesně a mentálně handicapované, proosoby ohrožené domácím násilím, pro seniory, mládež a děti. Loni se nám podařilo představit přes sto organizací a i letos počítáme s podobným, nebo dokonce ještě vyšším číslem. Na návštěvníky čeká bohatý kulturní program na pódiu i mimo něj, různé soutěže a dílničky na celém ostrově a nabídka občerstvení za lidové ceny.

Pro seniory jsou důležité informace, aby věděli, na co či koho si dávat pozor. Mají možnost se vzdělávat či školit?

Rozhodně ano, toto téma považuji za jedno z těch prio-ritních. Navíc je potřeba si uvědomit, že téma prevence se v současnosti dělí na prevenci klasické kriminality a online kriminality, pro kterou mohou být senioři bohužel mnohdy snadným terčem. Díky podpoře HMP vznikla vzdělávací platforma www.seniori.bezpecne-online.cz a proběhla konference KyberMarket s doprovodnou osvětovou akcí KyberFest. Zrealizovali jsme projekt „Hl. m. Praha: Stáří v bezpečí“, v jehož rámci vznikl webový portál www.bezpeciproseniory.cz, který poskytuje praktická řešení pro krizové situace. Zároveň byla vytvořena edukativní videa na téma Obecná bezpečnost, Bezpečnost doma, Podvodní prodejci nebo Domácí násilí. Důležité jsou také semináře na téma finanční gramotnosti proseniory nebo prevence kriminality, které realizuje organizace Victoria Regia. Cílem je naučit seniory zábavnou formou odmítnout nevýhodné nabídky, odolat nátlakovému telefonátu, přečíst si předem, co podepisují. Přeji všem hezké Velikonoce!