Veronika Sedláčková, moderátor: Teď v létě na špici turistické sezony se minimálně centrum Prahy a některé další historické klenoty Česka jako třeba Český Krumlov potýkají s davy turistů. S těmi rostou tržby obchodníků, hoteliérů či restauratérů i zisky v obecních pokladnách. Ale zároveň ubývá klidu i životního prostoru obyvatel turisticky nejpřitažlivějších městských částí. Měly by radnice reagovat, případně jak?

Naše pozvání přijali místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež a místostarosta Prahy 1 a také radní hlavního města Daniel Hodek z ČSSD. Pánové, prosím, první otázka – a krátká odpověď – pane Hodku, přibývá zejména v centrálních částech Prahy, v tom historickém centru, turistů tolik, že už to nedokážou místní zvládat – že to zkrátka jde proti sobě?

Daniel Hodek: Jestli chcete krátkou odpověď – tak ano – jde to v tuto chvíli velmi silně proti sobě, ale jde o to, o kterých turistech se bavíme.

Veronika Sedláčková, moderátor: Takže bez vnějšího zásahu se s tím nedokážou místní vyrovnat?

Daniel Hodek: Jak říkám, je velmi důležité oddělit ten segment těch turistů, kteří dělají ten zásadní problém. Není to jen o tom množství, je to o kvalitě těch turistů.

Veronika Sedláčková, moderátor: Pane Papeži, nedokážou se s tím podle vás místní vyrovnat (taky žijete de facto v centrální části Prahy) bez vnějšího zásahu?

Jan Papež: Já si myslím, že je to vždycky o tom poměru těch lidí, kteří se s tím dokáží vyrovnat a kteří ne. V tuto chvíli jsou holt hlasitější ti lidé, kteří se s tím nevyrovnávají, ale samozřejmě je to jejich vůle, bydlet v tak historickém městě, jako je Praha, a musejí počítat s tím, že sem turisté jezdit budou. Těch, dejme tomu, 90 % lidí, kteří s tím počítají a kteří jsou radši, že mají ty služby, které jsou s tím spojené, že si můžou posadit lidi do kaváren na ulici, a že to město žije, tak ti nekřičí, a proto si dneska myslíme, že je to nějaký velký problém. Já si myslím, že to je o tom, co tady říkal paní radní – o nějaké harmonizaci těch extrémů – a to je všechno.

Veronika Sedláčková, moderátor: Řekl byste, pane místostarosto, že je to tím, že lidé, kteří jsou nespokojeni, hlasitěji křičí, ale že to není takový problém v Praze 1, kde jste místostarostou, že turistů přibývá?

Daniel Hodek: No, oni někdy křičí – spíš už je to takové zoufalé volání o pomoc, protože opravdu jsou lokality, kde se v noci nevyspíte, v centru města. Jsou lokality okolo Dlouhé ulice, ulice V kolkovně, což byly dřív velmi příjemné rezidenční oblasti, a dnes tam přibylo tolik nočních podniků, a je to v podstatě jen zábavní centrum (není to nic jiného než právě tohle) a je s tím prostě spojen velký problém na běžné soužití. A většina lidí se tam nastěhovala ještě v době, kdy nemohli počítat s tím, že se tyto oblasti takto změní.

Veronika Sedláčková, moderátor: Jde to logicky dohromady – příjemná rezidenční čtvrť a čtvrť, kterou vyhledávají turisté?

Daniel Hodek: Já si myslím, že to jde dohromady. Máme příklady z jiných metropolí, kde to určitě jde, takže si myslím, že to jde i v Praze. Jde jen o tu koncentraci a o to, jestli město je schopno nějakým způsobem některé dílčí věci regulovat.

Veronika Sedláčková, moderátor: Já jsem zachytila, že pan Papež vrtěl hlavou během toho, kdy mluvil pan radní Hodek... Proč? Co se vám na tom nelíbilo? S čím nesouhlasíte?

Jan Papež: Já si myslím, že ta koncentrace zábavy není ten hlavní problém a že hlavní problém je to, že např. v tuto chvíli protikuřácký zákon vyhnal lidi z těch provozoven na ulici...

Veronika Sedláčková, moderátor: ... a zase některé natáhl dovnitř...

Jan Papež: Moc ne – určitě ne ve večerních časech. Především vyhnal lidi na ulici a myslím si, že město, které má to právo udělovat souhlas s provozovnou, tak má ten regulativní nástroj už v ruce – to znamená, může povolit, jestli tam bude/nebude další bar. To znamená, není to úplně tak, že by tady mohla být jednoduchá anarchie, ale ti lidé na ulici v tuto chvíli jsou dáni tím, že některé provozovny prostě musely ty lidi vyhnat na ulici – a ta ulice na to není připravena.

Veronika Sedláčková, moderátor: Pane Hodku, hlásíte se o slovo – já to doplním otázkou, jestli radnice Prahy 1 sama nezadělává na ten problém tím, že povoluje stále nové bary, provozovny, a kdyby nepovolovala, tak by prostě nebyly?

Daniel Hodek: Já se nejdřív dotknu toho protikuřáckého zákona, kde si pan kolega Papež myslí, že tam je ten hlavní bod: Ten problém byl i před platností toho zákona a je pravda, že ten zákon to velmi zhoršil, a proto jsme reagovali i na Praze 1, tak jak jsme reagovali. Co se týče toho regulativu, já úplně nevím, pane Papeži, jaký regulativ máte na mysli...

Veronika Sedláčková, moderátor: Pardon – jak jste reagovali?

Daniel Hodek: Reagovali jsme různými těmi opatřeními, třeba...

Veronika Sedláčková, moderátor: ... zákazem prodeje alkoholu po 22. hodině ve večerkách?

Daniel Hodek: Zákaz prodeje alkoholu v našich provozovnách je jedna věc. Praha 1 nemá moc vyhlášky či něco jiného... Ale zajímalo by mě, jaký regulativní nástroj měl pan Papež na mysli? Protože my nemáme možnost v soukromých domech dát souhlas s tím, jestli tam provozovna bude nebo ne. V živnostenském zákoně tato možnost byla, ale podle mě z něj vypadla někdy na konci 90. let. Tam je pouze jedna jediná možnost: Pokud oni všechno splní, tak stavební úřad – jakožto orgán státní správy – buď zkolauduje provozovnu, nebo nezkolauduje.

Veronika Sedláčková, moderátor: Pane Papeži – vaše reakce?

Jan Papež: Samozřejmě hluk – a takové věci – které jsou v té normě už přes hranu, tak jsou věci, které má řešit městská policie a v tu chvíli je to otázka, která je jenom na město. A myslím si, že tak, jak městská policie dokáže být velmi aktivní (např. vůči zaparkovaným vozidlům, odtahovat je i v sobotu a v neděli z lokalit, které by mohli turisté využívat pro své cesty do Prahy), tak je v podstatě nedostatečná. A mělo by to město řešit.

Veronika Sedláčková, moderátor: A co by měla dělat víc podle vás?

Jan Papež: Městská policie by měla zasahovat tam, kde je hluk – takže proti tomu hluku – a pokutovat ty lidi.

Veronika Sedláčková, moderátor: Jak? Vyklidit tu provozovnu?

Jan Papež: Pokutovat. Samozřejmě vyklidit provozovnu je velmi problematické...

Veronika Sedláčková, moderátor: ... zvlášť na ulici...

Daniel Hodek: ... protože nemůžete prokázat, že provozovna má něco společného s těmi lidmi, kteří dělají hluk atd. Ale já si nedovedu představit, že to, co se děje v některých pražských ulicích, by se dělo na některých ulicích v Paříži, Londýně nebo někde jinde...

Daniel Hodek: Přesně tak.

Jan Papež: Ta městská policie by tam zasáhla tak tvrdě a ty pokuty by byly tak vysoké, že by si to nikdo nedovolil. To je prostě otázka té míry. A pokud tu míru někdo překročí, tak má dostat trest. – Je to jednoduché.

Veronika Sedláčková, moderátor: Vy jste, pane Hodku, i radní hlavního města, nejen místostarosta Prahy 1 – tedy můžete mluvit i za celý magistrát: Není městská policie v tomto málo aktivní, laxní, řekněme?

Daniel Hodek: Městská policie v první řadě má naprosto nedostatečný počet strážníků.

Veronika Sedláčková, moderátor: Proč? Je na ně málo peněz?

Daniel Hodek: Tabulkové peníze jsou, jaké jsou, já si myslím, že to není ten základní problém, ale dlouhodobě se nedaří naplnit ty počty, které před pár lety byly v daleko lepší kondici. Má to spoustu důvodů...

Veronika Sedláčková, moderátor: Možná i na straně hlavního města se nějaké najdou – že nedokážou nalákat nové lidi ke strážníkům... (?)

Daniel Hodek: Ta diskuze se tam vede, je to velké trápení, a já s tím naprosto souhlasím... Prostě městská policie je v tuto chvíli v těchto ohledech a v segmentu pořádkové funkce, kterou má plnit (a to naprosto souhlasím s panem kolegou), naprosto nedostatečná, nemá respekt (když už tam ti strážníci jsou), a samozřejmě jí to trošku ztěžuje i legislativa. Ale samozřejmě to, vymoct si ten pořádek, pakliže už uděláme nějakou vyhlášku, máme tam bezalkoholové zóny nebo samotné ty normy, které jsou hlukové, na té ulici, ty jsou samozřejmě čistě na městské policii. Státní policie řeší jiné věci. A když máte v noci v centru Prahy 30 strážníků, včetně těch, co jsou na služebnách, tak je to katastrofa. Třeba v té zóně, o které jsem mluvil...

Veronika Sedláčková, moderátor: A co s tím? Peníze na ty strážníky jsou, tak já se ptám, co s tím?

Daniel Hodek: Ten apel je neustálý. Teďka vznikl nějaký nový nápad, že budeme přijímat i městské strážníky, kteří budou jen 18letí... Mně to přijde jako zoufalý počin.

Veronika Sedláčková, moderátor: Tomu nerozumím...

Daniel Hodek: V tuto chvíli je ten limit na 21 letech.

Veronika Sedláčková, moderátor: Chcete snížit věkovou hranici?

Daniel Hodek: Ne „chceme snížit“ – to je diskuze, kterou já jsem zaznamenal.

Veronika Sedláčková, moderátor: Uvažujete o tom?

Daniel Hodek: Je to nový podnět. Já se k tomu v tuto chvíli nehlásím, protože mi to přijde jako zoufalý výkřik... Já si myslím, že městská policie je v tomto ohledu zásadní bolístkou. Myslím si, že jste zaznamenali i diskuze, které probíhaly v rámci městské policie v minulém měsíci (o tom dopise pana ředitele). My můžeme vymýšlet, co chceme, my se můžeme shodnout na veškerých úpravách, regulativech (a nechci strašit žádnými zásadními) ... Ale přesně, jak to pan Papež řekl – neumím si to představit v Paříži, neumím si to představit v Londýně...

Veronika Sedláčková, moderátor: Ale v Praze to tak je.

Daniel Hodek: My se tady bojíme nějakých omezení, ale ta omezení jsou přesně 200 km na západ od nás, ne na východ, jak nám to někdo předhazuje (tam většinou bývá spíš anarchie).

Veronika Sedláčková, moderátor: Pane Papeži, když si nejvíc stěžují lidé, kteří bydlí v těch historických částech, tedy na Praze 1, okolo Staroměstského náměstí, můžeme k tomu připočíst i Pražský hrad, Malou Stranu, není to možná i jistá pohodlnost cestovních kanceláří a jistota snadného a jistého výdělku, že vozí davy turistů pořád na ta stejná místa, když by se dalo v Praze vymyslet i více turistických taháků?

Jan Papež: Dneska už to není otázka úplně tak na cestovní kanceláře, protože pokud se podíváte na skladbu turistů, kteří přijíždějí a přilétají do Prahy, tak cestovní kanceláře jich obhospodařují 60 %, 40 % jich přijíždí samo prostřednictvím nějakých serverů, leteckých společností a v podstatě jsou tzv. samocestovateli nebo prostě...

Veronika Sedláčková, moderátor: ... ale nejenom – i cestovní kanceláře se podílejí...

Jan Papež: Těch 60 % turistů, které přivezou cestovní kanceláře, se z velké části rekrutuje z organizované turistiky pro střední a vyšší věkovou kategorii turistů, kteří určitě nepatří mezi ty, kteří by okupovali Novotného lávku nebo Dlouhou třídu. Druhá věc je samozřejmě to, co říkáte vy o těch památkách, jako je Pražský hrad... Já si velmi dobře pamatuju ten můj dialog v panem Ovčáčkem, že za všechny průšvihy, které jsou na Hradě, mohou vlastně cestovní kanceláře, které nedokážou rozložit turisty na celý den...

Veronika Sedláčková, moderátor: ... tak, aby se tam netvořily fronty...

Jan Papež: ... ano, aby se tam netvořily fronty...

Veronika Sedláčková, moderátor: Myslíte u těch bezpečnostních rámů?

Jan Papež: Ano (u těch bezpečnostních rámů). Je to velmi naivní představa. Cestovní kanceláře tu nejsou od toho, aby korigovaly tok turistů. Ten se samozřejmě koriguje všude na světě. Jsou památky, které jsou přelidněné a ty místní orgány to musejí řešit. Např. v tuto chvíli na památce Machu Picchu v Peru zavedli to, že turista si musí dopředu koupit vstupenku buď na dopoledne, nebo na odpoledne, a pokud tam zůstane déle anebo netrefí ten čas, tak je to jeho problém a musí tam být s pasem atd. Ty regulativy jsou na světě k dispozici a všichni to korigují, protože ten zájem především díky tomu, že začali cestovat Číňané, Indové – velké populace lidí na světě – kteří všichni chtějí vidět ty hlavní památky, a můžeme děkovat pánubohu za to, že Praha patří mezi ty cíle...

Daniel Hodek: Přesně tak!

Jan Papež: ... kam se ti turisté vydávají, tak to je jen o tom, aby nastala (a to nemohou regulovat cestovní kanceláře) taková regulace. Pokud by si musel turista na Pražský hrad koupit vstupenku dopředu, zaregistrovat se na internetu a koupil si ji dopředu na dopoledne nebo na odpoledne...

Veronika Sedláčková, moderátor: ... tak by tam nebyly takové fronty.

Jan Papež: Ano.

Veronika Sedláčková, moderátor: Uvažuje Praha, vedení hlavního města, pane radníHodku, o tom, že bychom podobné regulace zavedli i tady?

Daniel Hodek: Myslíte regulace vstupu na některé památky?

Veronika Sedláčková, moderátor: Třeba. Nebo o jiných regulativech.

Daniel Hodek: Myslím si, že ten problém, o kterém jsme mluvili, se týká Pražského hradu, jinde ty vstupy nijak omezeny nejsou. Je pravda, že jiné metropole se s tím umějí vypořádat... Byl jsem nedávno po letech v Athénách – šel jsem na Akropoli – a tam mají taky svůj režim... Já bych se chtěl vrátit k tomu začátku, co jsme si povídali.

Veronika Sedláčková, moderátor: Já bych se ale ještě ráda zeptala na to, jestli chystáte přeci jen nějaké regulace k omezení, resp. nemusíme to brát jako omezení, ale zlepšení podmínek života lidí žijících v Praze 1?

Daniel Hodek: A i zlepšení podmínek většiny těch turistů, o kterých mluvil pan Papež...

Veronika Sedláčková, moderátor: ... V pořádku...

Daniel Hodek: ... protože to je přesně to je přesně ta smyčka, kterou jsem chtěl udělat.

Veronika Sedláčková, moderátor: Chystáte nějaké takové regulace?

Daniel Hodek: V tuto chvíli určitě nemáme na stole žádné takové připravené věci. Praha 1 dlouhodobě žádala – měla nějaké návrhy vyhlášek, co se týče třeba omezování provozní doby v těch některých extrémně zatížených ulicích (bavili jsme se třeba o třetí ranní a něco podobného), ale to v tuto chvíli není úplně na stole.

Veronika Sedláčková, moderátor: Proč?

Daniel Hodek: Doufám, že se na to dostane... Já jen doufám, že teď, jak se o tom více mluví, a i díky vám, díky médiím...

Veronika Sedláčková, moderátor: ... a díky tomu, že je turistická sezona...

Daniel Hodek: Samozřejmě, ale ono v každé turistické sezoně v minulých letech, já si to pamatuju (na obou radnicích jsem 11 let), se Praha 1 nedovolala na magistrátě žádného většího zastání. Prostě to centrum bylo trochu tak jakoby hozeno napospas samo sobě. Ono už tam bydlí tak málo lidí, že možná jsem některé kolegy podezíral z toho, že to ani není voličsky zajímavá lokalita.

Veronika Sedláčková, moderátor: Teď jste ale na magistrátě, takže...

Daniel Hodek: Teď jsem dvojjediný, takže ano – mám tu větší možnost bojovat více za to centrum...

Veronika Sedláčková, moderátor: Ale stejně se nic nechystá...

Daniel Hodek: Paní redaktorko...

Veronika Sedláčková, moderátor: No, já se chci dobrat k tomu konkrétnímu...

Daniel Hodek: Já jsem naopak optimista v tuto chvíli – cítím, že se chystá... Určitě jste slyšeli výroky některých mých kolegů, některé individuální nápady... A teď je přesně ten čas – a jak říkám – i díky vám – si sednout k tomu stolu. Já jsem o tom mluvil tento týden s paní primátorkou a máme přislíbeno, že se na to významně sejdeme a budeme jednoznačně hledat ty kroky, které vám teďka nemůžu nijak specifikovat, ale prostě ty dveře jsou v tuto chvíli otevřeny, a cítíme to společně jako problém.

Veronika Sedláčková, moderátor: Chystají se cestovní kanceláře, pane Papeži (můžete samozřejmě mluvit za asociaci, kterou reprezentujete), k tomuto dialogu?

Jan Papež: My doufáme, že k tomu dialogu budeme pozváni. Často se nám stává, že k takovým dialogům pozváni nejsme anebo že ten náš hlas v podstatě není slyšet, ačkoliv bychom měli mít velké slovo v takovýchto případech, protože jsme ti, kteří pak přenáší ty věci dál... My třeba dlouhodobě žádáme jak Prahu 1, tak magistrát o to, aby právě na sobotu a neděli uvolnil modré pruhy, ty parkovací zóny, pro turisty z okolních zemí, kteří chtějí přijet vlastním autem (jsou to většinou rodiny a jsou to třeba i Slováci nebo i Češi, kteří chtějí jet podívat na Prahu) – ty zóny jsou v sobotu a neděli prázdné.

Veronika Sedláčková, moderátor: Takže to je jeden z návrhů, kterým byste přispěli...?

Jan Papež: Ano, jeden z návrhů, a tam by se změnila trochu ta struktura těch turistů, kteří by v Praze byli, především v tu sobotu a v neděli... Ale nejsme vyslyšeni.

Veronika Sedláčková, moderátor: A nějaký další návrh máte – třeba inspiraci ze zahraničí – co by se mohlo udělat?

Jan Papež: My si myslíme, že především by se měly vyřešit ty věci, které se týkají pronajímání soukromých bytů turistům, protože odtud se rekrutují především ti lidé, kteří dělají nepořádek. Myslím si, že ti Airbnb lidé nebo lidé z jiných serverů, které pronajímají byty v činžovních domech, tak je pronajímají lidem, kteří sem přijíždějí především za zábavou, a ti, kteří nemají téměř žádnou kontrolu. Nemáme jejich registraci, to znamená, ani nevíme, kdo v těch bytech bydlí, není to zdaněné... To znamená, my předpokládáme, že tady je ještě velký kus práce především magistrátu.

Veronika Sedláčková, moderátor: A není to jen konkurence pro hotely?

Jan Papež: My to necítíme jako konkurenci. Hotely jsou plné, my nepotřebujeme v tuto chvíli cítit je jako konkurenci. My jen vidíme, že ta struktura turistů, kteří v Praze dělají nepořádek, pochází především z těchhle těch ubytovacích zařízení.

Veronika Sedláčková, moderátor: Daniel Hodek se hlásí o slovo. – Chtěl jste poznamenat něco k Airbnb?

Daniel Hodek: Chtěl jsem to doplnit: Ty platformy sdíleného bydlení jsou samozřejmě problémem a rekrutují největší číslo těch problematických turistů. Praha je vyhlášená (já jsem byl svědkem jedné diskuze, na kterou jsem nebyl pyšný) v podstatě za levnou alkoholovou zábavní destinaci.

Veronika Sedláčková, moderátor: A kde?

Daniel Hodek: V Evropě.

Veronika Sedláčková, moderátor: Celkově lidé, když se na ni někdo zeptá, tak se řekne, „tam se pojedeme levně napít“?

Daniel Hodek: Já doufám, že takto to není... Samozřejmě, že tady jsme se bavili o velké části turistů, kteří sem jezdí za zážitky, za kulturou, za tím neuvěřitelným kouzlem, které Praha má... A takové turisty potřebujeme. My se prostě musíme snažit sem dostávat turisty kvalitní. Není to jen o bonitě; samozřejmě, že ta bonita nějakým způsobem rozhoduje, ale to neznamená, že by mladý člověk, který zrovna nevládne velkými finančními prostředky, si nemohl užít Prahu. Ať si ji užije se vším všudy, ale ať jeho hlavním cílem není to, sem přijet s partou kamarádů se čistě jen opít a užít si čistě tu noc... Ten Praze nic nepřináší a v podstatě ani od ní nechce nic jiného než toto. A to je ten zásadní problém. To je jedna věc. A já bych nechtěl – jak jsme se tady bavili o některých těch regulacích – „budeme omezovat nebo budeme zavádět“... My právě musíme jaksi udělat kvalitní podmínky pro ty turisty, o kterých se tu bavíme a které vozí cestovní kanceláře převážně, protože to jsou lidé, kteří mají nějaký...

Veronika Sedláčková, moderátor: ... zájem, i něco utratí...

Daniel Hodek: ... samozřejmě...

Veronika Sedláčková, moderátor: ... kromě alkoholu...

Daniel Hodek: Samozřejmě... Ale to neznamená, ať si nejdou k Flekům na pivo (i pivo je kultura českého národa) ...

Veronika Sedláčková, moderátor: ... Vůbec bych se neodvážila jim v tom bránit...

Daniel Hodek: Ale tam to samozřejmě končí v jedenáct hodin, v těch restauracích – a je klid... Takže je to hodně o té kvalitě. My se musíme snažit mít jim co nabídnout – jako jiné metropole. Co se týče sdíleného bydlení, je mnoho příkladů z evropských měst, které se s tím nějakým způsobem vypořádaly – dělaly tam nějaká omezení, třicetidenní, samozřejmě ty povinné daňové... a tak dále a tak dále.

Veronika Sedláčková, moderátor: A to bych se ráda zeptala pana Papeže (když už jste na to, pane Hodku, narazil) – co by se podle vás osvědčilo v Praze, když je několik receptů, jak omezit sdílené bydlení?

Jan Papež: Já si myslím, že se nemusí vymýšlet vůbec nic nového – že stačí aplikovat to, co už je. Každý, kdo poskytuje jakékoliv ubytování za peníze pro zahraničního turistu (nebo pro jakéhokoliv turistu), má povinnost nahlásit toho ubytovaného a odvést za něj městskou daň. A tahle ta povinnost není vymáhána. Je to zase o tom, že máme nějaké předpisy, máme něco, co není dostatečně vymáháno...

Veronika Sedláčková, moderátor: ... nefunguje to...

Jan Papež: ... a nefunguje to. To znamená, vymýšlet nějakou novou regulaci, která stejně nebude vymožená, je nesmysl, když stačí vymáhat to, co už je. A samozřejmě třeba ty platformy, o kterých mluví pan radní, tak ty jsou dneska už otevřeně ke spolupráci – oni jsou schopni poslat Praze veškerý seznam ubytovávajících, i s jejich obratem. To znamená, ta kontrola je v podstatě jednoduchá. Pokud by na to magistrát dal určitou skupinu lidí, kteří by se tomu věnovali – a je to jeho povinnost, že když už ty předpisy má, protože jsou to peníze, které městu utíkají, a i ta kontrola dneska z hlediska bezpečnosti... My máme to štěstí, že Praha je brána jako jedno z nejbezpečnějších míst na světě, ale stačí jeden průšvih a už to tak nemusí být. A v těchhle těch bytech bydlí všichni absolutně bez kontroly... To znamená, pokud by někdo měl záměr tady něco špatného učinit, tak určitě se nebude ubytovávat v Hiltonu, ale ubytuje se...

Veronika Sedláčková, moderátor: ... přes Airbnb?

Jan Papež: Třeba.

Veronika Sedláčková, moderátor: Pane Hodku, připravuje magistrát třeba nějakou skupinu lidí, kteří by kontrolovali, o čem mluví pan Papež?

Daniel Hodek: Diskuse o Airbnb už probíhá – a to na několika úrovních – na komisi cestovního ruchu, kde jsou přizváni zástupci z vnějšku, asociací, a myslím, že i vy tam máte nějakého zástupce...

Jan Papež: ... ano, máme, pana předsedu...

Daniel Hodek: ... takže ta diskuze tam probíhá. Není vedena (a to musím potvrdit) jako boj konkurence hotelů nebo těch tradičních oproti těm individuálním... Jde o to, aby měli všichni nějaká stejná pravidla a bylo to vymáháno. Je pravda, že ta nízká vymožitelnost je docela zásadní problém. Ale já bych, jestli můžu, chtěl poznamenat ještě jednu věc: Já jsem si nedávno přečetl v Respektu (a doufám, že to bylo trošku s nadsázkou od pana redaktora Vitvara) ...

Veronika Sedláčková, moderátor: ... kterého tu nemáme, takže...

Daniel Hodek: ... ano, kterého tu nemáme – ale já jen, aby to bylo adresné – který, když tam hovořil o této problematice v Praze, asi nebydlí v centru – to nevím, ale jen to předpokládám, tak doufám, že hovořil s nadsázkou, že by Praha nějakým způsobem rezignovala a vyřešila to tak, že by vytvořila nějakou zónu, nad kterou by zlomila hůl a kde by ta zábava byla volná...

Veronika Sedláčková, moderátor: Já jsem ten článek nečetla – těžko to něm budu diskutovat...

Daniel Hodek: Já se moc omlouvám, ale jen jsem chtěl říct, že to by byla ta nejhorší cesta, kterou bychom mohli povolit.

Jan Papež: Pražská Stodolní...

Veronika Sedláčková, moderátor: A, pane Papeži, vám by se to nelíbilo, ten nápad?

Jan Papež: Já si myslím, že v některých městech takové řešení pomohlo, protože se vybrala správná ulice, která nebyla obydlená místními obyvateli, a v podstatě ten hluk a ta zábava se tam odvedla. My to všichni známe – kdo létáme po světě – že jsou prostě takové ulice v Hongkongu, jsou v Tokiu, jsou v Bangkoku...

Veronika Sedláčková, moderátor: ... kde radši opravdu nikdo nebydlí...

Jan Papež: ... kde nikdo nebydlí, protože si netroufne tam bydlet, a na druhou stranu pro všechny ty, kteří to mají regulovat, je to jednodušší, protože celý ten tlak je soustředěný na jedno místo. Je to jednodušší pro policii, je to jednodušší pro všechny, kteří se zaobírají třeba distribucí drog atd. Myslím si, že to není úplně špatný nápad, ale je samozřejmě otázka, zda Praha by měla k něčemu takovému vůbec odvahu a zda taková lokalita by se v Praze vůbec dala najít.

Veronika Sedláčková, moderátor: ... odkud by se lidé vystěhovali...

Daniel Hodek: A tady s vámi nemohu souhlasit – nechci ani připustit, že bychom takový pokus dělali, protože jsem přesvědčen o tom, že Praha nemá takto vhodnou lokalitu – pokud bychom se opravdu nebavili o nějaké vyčleněné části města, která by byla někde okrajová, ale...

Veronika Sedláčková, moderátor: ... ale tam by asi turisté nechtěli...

Daniel Hodek: Bylo by to jen utopistické...