Hana TŘEŠTÍKOVÁ, radní pro kulturu Magistrátu hl. m. Prahy /Praha sobě/
Praha možná teď v očích lidí je jako bohaté město, ale zdaleka už není tak bohaté, jak bývalo.

Jiří SULŽENKO, ředitel odboru kultury a cestovního ruchu
Přesto, že by vůle byla, tak prostředky nejsou.

Veronika ŠTEFANOVÁ, moderátorka
Pražský magistrát už spočítal, jak dopadla pandemie koronaviru na kulturu v hlavním městě v loňském roce. V případě příspěvkových organizací dosahují ztráty za rok 2020 150 000 000 Kč. Jaký bude ten letošní kulturní rok, lze pouze odhadovat město i kulturní instituce doufají, že budou moci otevřít už na jaře, ale naděje se upínají spíše k letní kulturní sezóně. Dopadla pandemie na některou z kulturních pražských institucí fatálně? Jak ještě ovlivní granty v oblasti kultury a umění? Jak nalákat diváky a návštěvníky zpět do divadel, galerií a muzeí? Posloucháte Akcent, pořad Českého rozhlasu Vltava, dnes s Veronikou Štefanovou. V souvislosti s aktuální situací pandemie koronaviru a jejími dopady na ekonomiku předpokládají města i obce výrazné propady daňových příjmů. Jakým způsobem se tato situace odrazí na financování kultury v hlavním městě v roce 2021, to je otázka pro radní pro kulturu a cestovní ruch Hanu Třeštíkovou za hnutí Praha sobě.

Hana TŘEŠTÍKOVÁ, radní pro kulturu Magistrátu hl. m. Prahy /Praha sobě/
Musím říct, že oproti tomu, co jsme zažívali téměř před rokem, tedy na jaře 2020, kdy to bylo ze dne na den a tu situaci nikdo nečekal a museli jsme rychle se s tím poprat, tak teď už máme tři čtvrtě roku zkušenosti a už dokážeme možná lépe odhadnout, jak ten rok 2021 by mohl probíhat. Samozřejmě všechno to záleží na tom, jak ta opatření se budou postupně rozvolňovat a jak ta situace bude vypadat. Nicméně myslím si, že můžu mluvit za příspěvkové organizace, ale myslím si, že můžu mluvit i za nezávislou kulturu, že všichni se na ten rok 2021 už stačili lépe připravit, mění své dramaturgické plány, mění strategie, například my jsme se domluvili s příspěvkovými organizacemi, které jsou pod hlavní městem Praha, že ruší divadelní prázdniny, že budou hrát i v létě, protože jsme to viděli na minulém roce, že vlastně to léto ta situace vypadala nejlépe, takže měníme ten rok. A my si od toho slibujeme, nebo doufáme, že to zmírní ty výpadky v rozpočtech z příjmů ze vstupného. Doufáme, že na konci tohoto roku ten propad nebude tak velký, jak byl v minulým roce.

Veronika ŠTEFANOVÁ, moderátorka
Hovoříte o letní sezóně. Je tedy ten předpoklad, že se divadla, galerie, muzea otevřou spíš v létě, než na jaře?

Hana TŘEŠTÍKOVÁ, radní pro kulturu Magistrátu hl. m. Prahy /Praha sobě/
Tak já jsem věčný optimista a věřím v lepší variantu a doufám, že se ta opatření budou rozvolňovat už na jaře a podle "psa" bychom mohli začít otvírat kulturní scény už na jaře. Já pevně věřím, že tomu tak bude. Samozřejmě je to pořád nějakým omezením a tam budeme vždycky řešit ten konkrétní stupeň, a to konkrétně omezení, co to vlastně znamená pro divadla, pro kina, pro muzea a galerie, takže budeme muset být trošku kreativní a možná ke každému stupni nějak přistoupit jinak, ale myslím si, že naplno se ta sezóna by mohla rozjet v tom létě a na léto se upínají veškeré plány a naděje všech kulturních aktérů.

Veronika ŠTEFANOVÁ, moderátorka
Budete pomáhat nějakým způsobem za město, můžete-li, nejen tedy vaším příspěvkovým organizacím, ale třeba i podnikatelům v kultuře, případně neziskovým organizacím v tom, že třeba poskytnete i nějaké prostory, zkrátka budete hledat nějaké cesty, jak podpořit i organizace, které přímo nezřizujete?

Hana TŘEŠTÍKOVÁ, radní pro kulturu Magistrátu hl. m. Prahy /Praha sobě/
Není to tak, že by za mnou houfně teďka chodily kulturní instituce s nějakým konkrétním problémem nebo s konkrétní žádostí . Myslím si, že všichni tak jakoby čekají, kdy se ta sezóna rozjede. Co se týče letních scén, tak vím, že většina, například divadel, už tu letní scénu nějak připravuje nebo snaží se to vymyslet, protože se bojí samozřejmě, že byť budou v létě hrát, takže přirozeně lidé budou radši chtít sedět venku, takže co já vím, tak hodně už divadelních scén připravuje letní režim, ale s Open Air letní scénou, samozřejmě pokud by za náma někdo vyloženě přišel a hledal prostory, tak my můžeme nakontaktovat kohokoliv přes naše různé akciovky, například Výstaviště Praha, ale i jiné místo, jako Vyšehrad, což je naše příspěvkovka.

Veronika ŠTEFANOVÁ, moderátorka
Máte nějakou strategii za město, že byste pomáhali motivovat diváky, návštěvníky k tomu, aby se vrátili do kulturních institucí?

Hana TŘEŠTÍKOVÁ, radní pro kulturu Magistrátu hl. m. Prahy /Praha sobě/
Ano, máme. My se chystáme ty kampaně koordinovat jenom v rámci našich příspěvkových organizací, ale budeme to chtít určitě koordinovat s různými asociacemi i jiných kulturních institucí, protože jedna věc je mít možnost hrát nebo mít otevřeno, co se týče galerií a muzeí. A druhá věc je ale opravdu nalákat diváky, kteří uvidíme, jak moc po tom téměř půlroce zavřených institucí, jak moc najdou zpátky cestu ke kultuře.

Veronika ŠTEFANOVÁ, moderátorka
Vraťme se tedy zpět do roku 2020. Teď už jsme v únoru 21, předpokládám, že už jste spočítali, jakým způsobem negativně dopadla pandemie koronaviru a různá opatření právě na vaše příspěvkové organizace.

Hana TŘEŠTÍKOVÁ, radní pro kulturu Magistrátu hl. m. Prahy /Praha sobě/
Pohybujeme se tedy v řádech ztráty ve výši 150 milionů. Dá se říct, že to, 80 % toho, co všechny příspěvkovky utržily ze vstupného za rok 2019, takže ten pokles je enormní. My jsme se to snažili sanovat všemi možnými způsoby, docílili jsme toho, že žádná naše příspěvková organizace, nikdo nemusel ve velkém propouštět.

Veronika ŠTEFANOVÁ, moderátorka
Čili nehrozí v roce 21, nebo minimálně do toho léta, že by se nějaká musela zavřít, nebo že by to na ní dopadlo opravdu fatálně?

Hana TŘEŠTÍKOVÁ, radní pro kulturu Magistrátu hl. m. Prahy /Praha sobě/
Fatální dopad to zatím na žádnou příspěvkovou organizaci nemá, vlastně už jenom díky tomu, že se jedná o příspěvkové organizace, tak je to možná v tuto chvíli výhodnější pozice, než být nezávislým subjektem. Nicméně my jsme opravdu se všemi řediteli a ředitelkami probírali letošní rok a žádali jsme je, aby uzpůsobili strategii tomu, že ta nemoc a omezení s náma budou, budou se pravděpodobně táhnout jako červená tenká linie celým rokem a je potřeba opravdu tomu uzpůsobit všechny strategický plány.

Veronika ŠTEFANOVÁ, moderátorka
Když bychom se podívali na vaši kulturní strategii, kterou jste měli dlouhodobou a třeba i krátkodobou na rok 2021, jak výrazně se musela kvůli pandemii změnit?

Hana TŘEŠTÍKOVÁ, radní pro kulturu Magistrátu hl. m. Prahy /Praha sobě/
Co se týče kultury, tak si myslím, že i přesto, že nás zasáhla tahle složitá situace, tak si myslím, že některé body z toho, co jsme chtěli naplňovat, zůstaly a je to především jednak, že se chceme zaměřit na podporu kultury mimo centrum města, chceme se zaměřit na podporu dostupnosti kultury nebo kultury pro děti, mládež a pro seniory, pro takový ty skupiny, dejme tomu, na konci toho spektra věkovýho, a to jsou všechno aktivity, který se nám daří naplňovat vlastně i teďka v době, kdy je ta situace složitá nebo minimálně na ně nezapomínáme.

Veronika ŠTEFANOVÁ, moderátorka
Předpokládám, že ty větší ambiciózní plány třeba udělat z Prahy kulturní metropoli, třeba středoevropskou, tak ty asi musely jít v tuto chvíli stranou už jen proto, že cestování a pohyb přes hranice je o něco komplikovanější.

Hana TŘEŠTÍKOVÁ, radní pro kulturu Magistrátu hl. m. Prahy /Praha sobě/
Přesně tak. Ta vaše otázka, jak moc se změnila naše strategie, se nejvíc ukazuje v cestovním ruchu, protože já, když jsem nastupovala do pozice radní pro kulturu a cestovní ruch, tak naším největším problémem byl Over tourism a všechny negativní vlivy s tím spojené, takže jsme připravovali novou koncepci rozvoje cestovního ruchu, tak aby byl co nejvíce šetrný k Praze a obyvatelům města, aby reflektoval to, že Praha, především město, kde žijí lidé, a ne jenom kulisy pro fotky cizinců a snažili jsme se i bojovat se všemi negativními vlivy nočního turismu, pak přišel březen 2020 a vlastně ze dne na den tady prostě za statisíce turistů, kteří do Prahy přijížděli, tady nebylo ani živáčka, takže v tom se ta strategie samozřejmě absolutně přeformátovala. My jsme naopak rychle začali vymýšlet, jak to udělat, aby sem do Prahy aspoň někdo přijel, takže jsme udělali kampaň v Praze jako doma, která byla přes léto směrovaná nejenom na český turisty, ale postupně, jak se otvíraly hranice, tak i na turisty ze sousedních zemí, velice se povedla a podobnou kampaň chystáme opět na tento rok, takže budeme čekat jenom, až zase budou moct sem jezdit turisti, až se budou moct ubytovat v hotelích.

Veronika ŠTEFANOVÁ, moderátorka
V Akcentu se dnes věnujeme financování kultury v hlavním městě v době pandemie a také tomu, jak tato pandemie změnila plány a strategii pro rozvoj kultury v Praze. Na to, jak se hlavní město finančně připravilo na rok 2021 v kultuře, odpovídá ředitel odboru kultury a cestovního ruchu Jiří Sulženko.

Jiří SULŽENKO, ředitel odboru kultury a cestovního ruchu
Na základě dopadů pandemie a zároveň na základě předpokladů ohledně dopadů daňového balíčku, rozpočet na rok 21 byl připravován s úkolem o 10 % snížit běžné výdaje a poté, co definitivně byl daňový balíček schválen na začátku roku, tak máme odhady, že to na Prahu bude mít další dopad ve výši přibližně 2 miliard, což je, řekněme, další 4 % rozpočtu, to znamená, že to je významný je obrovský dopad. Kultura v roce 2020 měla schválený rozpočet přibližně kolem miliardy 800 000 000 Kč, což je rozpočet příspěvkových organizací, grantů a dalších výdajů v té kapitole, takže jsme krátili ten rozpočet přibližně o 180 000 000 Kč. Ten další, pokud se bude upravovat rozpočet ještě v průběhu roku v závislosti teda na tom daňovém balíčku, tak se bavíme někde o dalších 60, 70 milionech korun. My jsme se snažili to rozprostřít ne úplně rovnoměrně, té kapitole kultura, proto příspěvkovky se krátily variabilně mezi 4 až třeba 10 % a granty se obecně celkově snížily o 8 %, ale větší dopad, bohužel to škrtání mělo na víceleté granty, kde se krátily plošně o 10 %, abychom právě nemuseli ty škrty dělat stejně všude, tak se o to víc třeba krátily finance právě na individuální účelové dotace nebo provozní náklady odboru, na některé další položky s ohledem na to, abysme vážili vlastně ty potřeby a tu situaci. Co se týče pražských příspěvkových organizací, tak ty vlastně jako jediné nedosáhly na žádnou státní kompenzaci, protože se nevešly ani do žádného Antivir programů, ani vlastně do jiných podpůrných programů. A já jsem moc rád, že ve spolupráci s Asociací profesionálních divadel nás čeká právě jednání s ministerstvem kultury o možnosti hledat prostředky pro sanaci pražských příspěvkovek nad rámec toho stávajícího programu podpory profesionálních divadel, v preambuli v programu podpory profesionálních divadel jsou příspěvkovky hlavního města Prahy z toho programu vyloučené, má to svůj historický důvod, který není třeba dneska ani rozebírat, ani na něj nějak útočit, ale důležité je, že dneska panuje shoda mezi hlavním městem Prahou a Asociací profesionálních divadel v tom, že budeme společně jednat s ministerstvem kultury, aby i ti členové asociace /nesrozumitelné/, kteří jsou vlastně z toho programu vyloučeni, pro alespoň roky 21 a 22 našli vyslyšení u ministerstva kultury. Zároveň si nemůžu já odpustit při pohledu na ekonomický dopad pražské kultury na státní pokladnu připomenout, že v roce 2019 odešlo jenom na daních a na daňových dopadech do státní pokladny téměř 14 miliard korun, které generovaly pražské kreativní a kulturní průmysly, a to si myslím, že jako natolik významná částka, že potom v době krize je dobré to reflektovat právě trošku tu kulturu a kreativní průmysl v Praze podpořit, protože zase na druhou stranu v té pokrizové době pak mají největší růstový potenciál.

Veronika ŠTEFANOVÁ, moderátorka
Já bych se chvíli zastavila u tématu grantů. Faktem je, že v Praze je velké množství žadatelů, ať už jednoletých nebo víceletých grantů na kulturní projekty. V roce 2020 se navyšovaly. Můžete říci, o kolik?

Jiří SULŽENKO, ředitel odboru kultury a cestovního ruchu
Mezi lety 2019 a 2020 tam byl nárůst 10 milionů z 350 na 360 milionů. A právě na ten rok 21 už jsme ten objem museli snížit bohužel na 330, to znamená 30 milionů oproti tomu roku 20, což je vlastně těch 8 %, o kterých jsem mluvil.

Veronika ŠTEFANOVÁ, moderátorka
Vy jste v prosinci uspořádali za odbor kultury debatu o tom, jak by se mohl upravit či změnit grantový systém. Jaké máte reakce ze strany žadatelů, jak by se měl změnit?

Jiří SULŽENKO, ředitel odboru kultury a cestovního ruchu
Ten stávající systém byl schválený do roku 21, to znamená, od roku 21 vlastně je potřeba nějak revidovat ten stávající a vlastně schválit dokument na dalších 5 let dopředu. My jsme si někdy v roce 2019 nechali udělat analýzu toho systému, která doporučila například zlepšit podporu excelence, vymyslet podporu talentů, provázat ten grantový systém víc se strategickými dokumenty hlavního města a třeba zaměřit se i na mezinárodní spolupráci nebo kreativní průmysl, takže to byla taková analýza, která doporučila samozřejmě věci, které v době tý tvorby před 7 lety nebyly aktuální, nebo nebyly tak vlastně vidět. My jsme s těmi doporučeními pracovali. Zároveň dalším motivem ke změně bylo sjednocení pravidel udělování dotací v rámci celého hlavního města Prahy, kde došlo vlastně ke sjednocení těch základních podmínek a terminologie pro všechna grantová pracoviště, takže to byl další takový, řekněme, technický motiv v té úpravě. Pak samozřejmě jsme dali prostor k tomu, aby se i asociace a odborná veřejnost a ti žadatelé vlastně vyjádřili k tomu, jak ten proces žádostí, vyhodnocování a těch vlastně okruhů, které ty granty podporují, jim vyhovuje, nebo jaké k tomu mají připomínky. V tom prosinci se té debaty zúčastnilo spousta lidí, bylo to asi 65 lidí nebo zástupců organizací připojených do online diskuze, myslím si, že spíš bude zajímavý říct vlastně, v čem se tam systém proměňuje. Doposud bylo zvykem žádat o jednoleté nebo víceleté granty v rámci jednotlivých oborů, ty obory pak byly prezentované vždycky grantovou dvojicí, grantové komisi, 7 oborů. A ten nový společný koncept grantů hlavního města Prahy vlastně pracuje s pojmem opatření, které trošku jinak definuje vlastně ten pohled na tu dotaci, protože právě to opatření lépe ukazuje na nějakou prioritu politiky města a v tom, co chce podporovat. My jsme navrhli těch opatření 6. V tuhle chvíli na právě takzvaně jako velké granty, kde samozřejmě napříč těmi obory budeme chtít podporovat projekty, které mají větší rozpočet s požadovanou částkou začínající na 500 tisících korun, kde jsou jednoleté i víceleté granty, potom jednoleté granty pro menší kulturní projekty mezi 100 a 500 tisíci korunami, potom komunitní projekty nebo neprofesionální aktivity v rozmezí od 30 do 100 tisíc korun. Pak jsme právě na základě i té analýzy přidali tématickou výzvu tak, aby každý rok mohla Praha nějak definovat třeba téma spojené jednou s předsednictvím České republiky v Evropské unii nebo třeba s rokem české hudby. Potom je jedno opatření zaměřené na investiční podporu a v souvislosti s koronavirovou krizí a se zkušeností, vlastně s dopadem na kulturní infrastrukturu vzniklo ještě šesté opatření, které má za cíl podpořit rozmanitost právě kulturní infrastruktury, to znamená, podpořit ta místa, kde se kultura odehrává bez ohledu na to, jakou mají třeba právní formu, ale spíš s ohledem na to, aby se podařilo zachovat hudební kluby, divadla i přes tohle to krizové období.

Veronika ŠTEFANOVÁ, moderátorka
Jak zasáhla pandemie koronaviru do grantové politiky města v loňském roce?

Jiří SULŽENKO, ředitel odboru kultury a cestovního ruchu
Po dohodě napříč úřadem města vznikla jako velká vstřícnost určitým žadatelům jednak v tom smyslu, že se navyšovaly provozní granty v průběhu roku 20, abysme pomohli těm subjektům, které přišly o zdroje příjmů, což samozřejmě se dělo v době, kdy byl nějaký optimismus toho, že koronavirová krize třeba během jara skončí a léto a podzim už budou standardní. Potom se projevila ta vstřícnost v ochotě uzavírat dodatky ke smlouvám, které právě měnily třeba termín splnění toho projektu nebo realizace nebo i formu právě, aby ti žadatelé nemuseli vracet tu grantovou podporu, ale právě mohli udělat ten projekt, zrealizovat ho v podmínkách, v jakých zrovna umožňovaly ty restrikce. Tam je jedna podmínka, která samozřejmě bude klást i při vyúčtování velký břemeno na ty žadatele, a to je podmínka povinnosti z 20 % ten projekt financovat jinak, než z veřejných peněz. My předpokládáme, bohužel se už zkušeností i z vyúčtování /nesrozumitelné/, že s tím řada žadatelů bude mít problém, tak jsme umístili na náš web takovou informaci, která říká, jaké budou následující kroky a pak vlastně bude na politickém rozhodnutí, jaký bude výsledek.

Veronika ŠTEFANOVÁ, moderátorka
Granty byly za rok 2020 kvůli pandemii koronaviru navýšeny o 40 000 000 Kč pro ty žadatele, kteří zajišťují celoroční provoz. A jak už bylo řečeno, příspěvkovým organizacím musela Praha pomoci 150 000 000 Kč. Pokračuje ředitel odboru kultury a cestovního ruchu Jiří Sulženko.

Jiří SULŽENKO, ředitel odboru kultury a cestovního ruchu
My bohužel očekáváme, že v podobný výši ty ztráty budou i v roce 2021, protože vidíme, že ta situace se skutečně jako nelepší tak, že bychom začali do konce letošní sezóny nějak hrát, nikdo dneska nemůže přesně říct, jak bude vypadat září, říjen. Divadla už dopředu řekla, že zruší divadelní prázdniny, protože se očekává, že ta sezónnost toho viru jako nějaká je. A už koncentrujou svoje síly na přípravu letních scén. Samozřejmě zkouší. Samozřejmě připravujou podcasty, připravujou online přenosy, ale hraní pro živé diváky v podstatě nepředpokládáme, protože, pokud se včera objevila někde informace, že i ve třetím stupni bude maximální dovolená kapacita 30 % diváků, tak to je spíš prohloubení tý ztráty, než že by to pomohlo ekonomický situaci těch divadel.

Veronika ŠTEFANOVÁ, moderátorka
I když je velmi těžké říci, kdy tahle situace pomine, zda pomine, jak to pomine, jestli už přemýšlíte o nějakých strategických krocích aspoň rámcově, jak vrátit diváky a návštěvníky do kulturních institucí a případně, jak vrátit turisty zpátky do Prahy?

Jiří SULŽENKO, ředitel odboru kultury a cestovního ruchu
Co se týče cestovního ruchu, tak tam právě /nesrozumitelné/ už v roce 20 realizoval velmi úspěšnou kampaň v Praze Jako doma, která původně měla alokaci až 120 000 000 Kč a fungovala na principu bodů za přespání v hotelích, body se pak čerpaly v kulturních místech, v galeriích, v muzeích, včetně třeba Národního muzea nebo Pražského hradu, to znamená nejenom v příspěvkovkách nebo v organizacích Prahy. Podobná kampaň je připravená i na rok 21, kdy samozřejmě ale je jasné, že nemá smysl jí spouštět 1. dubna, takže teď se plánuje její spuštění až v červnu.

Veronika ŠTEFANOVÁ, moderátorka
Zpět k té kultuře, podpoříte to i nějakými konkrétními kroky, třeba místo na propagaci, nebo nějaký prostor tohoto typu?

Jiří SULŽENKO, ředitel odboru kultury a cestovního ruchu
Město obecně dalo třeba zahrádky zdarma, respektive zrušilo vlastně nájem. Podobně my hledáme cesty, jak spolupracovat třeba s Kongresovým centrem Praha nebo s pražským výstavištěm nebo s tržnicí, to znamená s organizacemi, které Praha ovládá, tak abychom právě vytvořili třeba prostor po letní scénu. A samozřejmě odbor marketingu je připravený taky pomoct, protože logicky ty kulturní informace jsou vždycky pozitivní a atraktivní. A bohužel už skoro rok neměly v tomhle smyslu co komunikovat, takže jsou připraveni taky pomoct.

Veronika ŠTEFANOVÁ, moderátorka
Schází se třeba více těch žádostí kulturní obce pořádat akce právě venku v těch jarních a letních měsících?

Jiří SULŽENKO, ředitel odboru kultury a cestovního ruchu
Já si myslím, že v tom létě bude skutečně velký přetlak, pokud se ta opatření uvolní a všichni si od toho slibujou hodně, to znamená, že bude zároveň velká konkurence. A už takhle, řekněme, unavení a frustrovaní kulturní pořadatelé se budou mít o něco těžší se poprat o místo na slunci, takže já bych byl hrozně rád optimista, k tomu létu se upínal, ale myslím si, že bude o trošku větší nabídka možná, než i poptávka, takže zase přežijou jenom ti, nebo uspějou jenom ti, kteří budou asi nejlepší, myslím si, že teď je každým dnem tak nejistý se k čemukoliv v tomhle smyslu vyjadřovat, že pro i organizátory je strašně těžký cokoliv plánovat. Dobře to všichni vědí, že pokud chtějí v létě mít sezónu, tak už jí musí v lednu prodávat, to teď dělat nemůžou a další možná měsíc dělat nebudou moci. A nikdo už nemá tolik volných prostředků, aby třeba riskoval na kampaň bez toho, aniž by potom se mohla skutečně realizovat, takže přestože se i město snažilo dělat v tom loňském roce, co mohlo, tak například opravdu dopady toho daňového balíčku jsou takové, že už ani přesto, že by vůle byla, tak ty prostředky nejsou.

Veronika ŠTEFANOVÁ, moderátorka
Zpět k radní pro kulturu a cestovní ruch Haně Třeštíkové. Blíží se volby, jak by se podle ní měla nová vláda postavit ke kultuře? Co by se mělo změnit, zvláště ve vztahu státu k obcím a městům?

Hana TŘEŠTÍKOVÁ, radní pro kulturu Magistrátu hl. m. Prahy /Praha sobě/
Jednak by určitě vláda nebo ministerstvo kultury už měly udělat dokument o státní kulturní politice, který by byl jasným fair plánem pro nejenom města a obce, ale i pro kulturní instituce a obyvatele, to je myslím to, co celkem chybí a možná i teďka se to ukazuje právě, že v době krize jsme takoví ztracení v tom, co stát, jak nám může pomoct. My jako město Praha bychom velice ocenili, kdyby se stát víc orientoval na investice do kulturní infrastruktury, protože i my, Praha potřebuje pomoct, čeká nás velice nákladná rekonstrukce Divadla na Vinohradech, chceme rozšířit divadlo pro děti a mládež Minor, jsou plány na výstavbu filharmonie na Vltavské, což by měl být opravdu projekt, který si stát vezme za své. Máme Městskou knihovnu v Praze, která potřebuje rekonstrukci budovy, tak ale jsou tam různé technologie, které by potřebovaly aktualizovat, čili v tomhle, kdyby se stát stal lepším partnerem pro města a obce, co se týče investice do infrastruktury, tak to by nám velice pomohlo. A co jsme si ještě tak říkali, že bychom potřebovali nějakou jasnou státní strategii na podporu kreativního průmyslu, což je dynamicky se rozvíjející odvětví, které tedy samozřejmě na pomezí kultury a průmyslu, dejme tomu, a myslíme si, že stát v tomhle zatím ještě nehraje tak aktivní roli, řekla bych, že je to apel na to, aby se stát zapojoval do některých akcích, které jinak má na bedrech město. Samozřejmě asi nemusím zmiňovat, že situace Prahy je v tomhle ještě složitější, protože Praha je, jak hlavní město, tak kraj v jednom, čili my nemáme ještě ten mezistupeň zdrojů financování, co mají třeba některé jiné města, které se můžou obrátit jak na kraji, tak nás stát. A Praha, byť je motorem ekonomiky, je centrem kultury, tak příjmy má omezené, teď ještě bohužel došlo k politickému rozhodnutí, že sníží se příjmy ze superhrubé mzdy, což je pro nás velkým problémem. A ty ekonomické dopady budou na všechny odvětví v Praze, bohužel, včetně kultury Praha, možná teď v očích lidí je jako bohaté město, ale zdaleka už není tak bohaté, jak bývalo.

Veronika ŠTEFANOVÁ, moderátorka
Uzavírá Akcent pražská radní pro kulturu a cestovní ruch Hana Třeštíková za hnutí Praha sobě. Tento díl Akcentu i všechny ostatní si můžete poslechnout na webu Českého rozhlasu Vltava v aplikaci Můj rozhlas, nebo v dalších podcastových aplikacích. Vaše názory a komentáře nám můžete psát na akcent@rozhlas.cz. Loučí se s vámi Veronika Štefanová.