Moderátor: Praha plánuje rozšířit akademii pro seniory také na střední školy. Dosud mohli senioři navštěvovat zdarma kurzy na 16 základních uměleckých školách. Pokud projekty odsouhlasí pražské zastupitelstvo, v první fázi se zapojí i 8 středních škol a Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy. Senioři by se mohli v kurzech vzdělávat např. ve finanční gramotnosti, práci s počítačem anebo v jazykových kurzech. A ve spojení jsme s pražskou radní pro školství a členkou Zastupitelstva hl. m. Prahy za ČSSD Irenou Ropkovou. Ještě dodám, že projekt, který funguje už tři roky, financuje právě hlavní město. Povězte, to rozšíření znamená, že se projekt osvědčil a že je o něj i velký zájem?

Irena Ropková, radní hl. m. Prahy, ČSSD: Po akademii kultury a umění pro seniory je obrovský zájem ze strany seniorů, již nyní evidujeme zhruba 850 studentů na 16 základních uměleckých školách, proto jsme se rozhodli tento projekt rozšiřovat i na běžné střední školy, které mohou seniorům nabídnout různé aktivity.

Moderátor: Jaké aktivity prozatím pražští senioři nejvíc vyhledávali? O co byl největší zájem?

Irena Ropková, radní hl. m. Prahy, ČSSD: Prozatím je ze strany seniorů největší zájem o hudební obor, kdy senioři hrají na klavír, na kytaru nebo na flétnu, a na druhém místě je to výtvarný obor, kdy se zúčastňují zejména kurzů malby.

Moderátor: A teďka k tomu rozšíření: Pokud jej schválí zastupitelstvo, pochopila jsem to správně, že vedle těch umělecky zaměřených kurzů se obohatí i o technické vzdělávací projekty?

Irena Ropková, radní hl. m. Prahy, ČSSD: Ano, my jsme se rozhodli rozšířit program pro seniory i na běžné střední školy, kdy podle jednotlivého typu školy budou seniorům nabízeny např. počítačové kurzy, na obchodních akademiích třeba kurzy finanční gramotnosti nebo některé školy budou nabízet třeba i poměrně zajímavé věci jako práci s 3D tiskárnou. Vedle těchto grantových projektů spolupracujeme i s Hospodářskou komorou hl. m. Prahy, kdy na určitých středních školách, řemeslně zaměřených, budou moci senioři navštěvovat tyto školy ve volném čase a se svými vnuky zažít společně řemesla.

Moderátor: Jak vůbec vypadá trh s kurzy pro seniory v hlavním městě? Je hodně subjektů – komerčních firem, neziskovek, státních škol – které nabízejí své služby a vy, resp. grantová komise máte pak z čeho vybírat?

Irena Ropková, radní hl. m. Prahy, ČSSD: Těch projektů je poměrně hodně. Kromě hl. m. Prahy vzdělávací kurzy pro seniory nabízejí např. i vysoké školy, potom samozřejmě i některé neziskové organizace. A my jsme se rozhodli rozšířit tu nabídku volnočasových aktivit pro seniory právě i na námi zřizované střední školy.

Moderátor: A může stát schválení zastupitelstvem něco v cestě, nebo očekáváte hladký průběh?

Irena Ropková, radní hl. m. Prahy, ČSSD: Předpokládám hladký průběh, protože grantová komise i rada se shodly na podpoře vzdělávacích aktivit pro seniory jednomyslně.

Moderátor: Ta komise už vlastně navrhla podporu v celkové výši 1 247 000 Kč. Je nějaký projekt, který je vašemu srdci blízký?

Irena Ropková, radní hl. m. Prahy, ČSSD: Mě velice zaujaly ty různé projekty s 3D tiskárnami nebo pracoviště virtuální reality, což třeba funguje na smíchovské průmyslovce, takže určitě tyto technicky zaměřené školy nabídnou velice zajímavé aktivity.