Moderátor: Vypadá to, že máme umělecky nadané děti. Třeba pražským základním uměleckým školám přibývá žáků. Za poslední čtyři roky se jejich počet zvednul skoro o tisícovku na necelých 25 tisíc. Které obory jsou mezi dětmi v hlavním městě nejoblíbenější?

Irena Ropková, radní hl. m. Prahy, ČSSD: Mezi dětmi a jejich rodiči je největší zájem tradičně o hudební obor, kde děti nejraději hrají na klavír, potom je oblíbená i kytara nebo zobcová flétna. Po hudebním oboru následuje obor výtvarný a taneční a nejméně studentů navštěvuje literárně-dramatický obor.

Moderátor: A kolik je vlastně v Praze základních uměleckých škol?

Irena Ropková, radní hl. m. Prahy, ČSSD: V Praze máme 36 základních uměleckých škol, z toho 26 zřizuje hl. m. Praha a zbytek jsou jiní zřizovatelé. Já jsem moc ráda, že tyto základní umělecké školy již navštěvuje bezmála 22 tisíc žáků, což je poměrně vysoké číslo, a jsem ráda, že máme tolik talentovaných dětí se zájmem o hudbu nebo výtvarné umění.