Bývalá radní pro školství a sociální oblast Irena Ropková dostala ve staronové koalici na magistrátu na starost nově vytvořenou oblast evropských fondů. Proč je nedostatečný zájem o čerpání unijních dotací? Co může pro zlepšení situace udělat hlavní město? Jaké výzvy budou letos vypisovány? Tyto a další otázky položil političce sociální demokracie server Pražský patriot.

Hlavnímu městu se podařilo získat vlastní operační program, až do roku 2020 čerpá prostředky z Evropských strukturálních a investičních fondů prostřednictvím operačního programu. I přesto je zájem o čerpání evropských peněz nedostatečný. Čím si to vysvětlujete?
Zejména nastavením některých programů, ke kterému došlo v letech 2013 a 2014 a také nezájmem ze strany některých městských částí i dalších žadatelů naučit se evropské peníze čerpat. Některé oblasti, já mohu hovořit především za školství, nebyly vyjednány tak, jak by bylo pro žadatele o dotaci potřebné. Uvedu jednoduchý příklad. Z evropských fondů je možné zaplatit přístavbu mateřské školky, ale už ne školku na zelené louce. V některých městských částech, kde probíhala bytová výstavba, by byla přitom potřeba nová školka, protože tam žádná dřív nebyla. Ale to bohužel z programů podle současného nastavení nelze hradit. Tato dílčí kritéria bych chtěla změnit, aby bylo možné čerpat fondy na širší spektrum věcí.

Může udělat město víc, aby mezi potenciálními žadateli zvýšilo podvědomí o možnostech čerpat evropské peníze a případně je nějak motivovat k aktivitě?
Jsme v aktivním kontaktu s městskými částmi. Probíhají koordinační schůzky na úrovni radních, starostů, vedoucích odborů. Městským částem posíláme souhrny a prezentace, aby věděly, na co mohou čerpat a v jakých termínech. Mají od metropole veškerý informační servis. Věřím, že díky tomu budou v žádostech aktivnější. Například v oblasti komunitních center a sociálních bytů by mohly letos žádat až o 600 milionů korun, přitom zatím nepodaly ani jednu žádost.

Mám čisté svědomí, že postupuji apoliticky

V rámci odboru školství na magistrátu bylo zřízeno nové oddělení, které komunikuje s odbory školství na radnicích. Je to efektivní postup?
Ano. Informuje příslušné odbory na jednotlivých radnicích a odborně jim radí a doporučuje, kde mohou čerpat. Objíždí potenciální žadatele a pomáhá s vymýšlením projektů. A z této komunikaci také vyplývají požadavky na nastavení programů, podle kterých lze v budoucnu upravit výzvy tak, aby městské části při žádostech o dotace uspěly.

Jaká je komunikace s městskými částmi. Daří se ji držet v apolitické rovině?
Ano a jsem za to ráda. Projevuje se to například při rozdělování magistrátní rezervy. S kolegy se vždy díváme na potřebnost investice. Nejvíce peněz jde malým městským částem. I za sebe mohu s čistým svědomím říct, že postupuji striktně apoliticky.

Jaké výzvy budou letos vypisovány?
V rámci programu Praha – pól růstu budou vypisovány výzvy v hodnotě jedné miliardy korun na podporu inovací a využití moderních technologií v praxi. Tam se bude hlásit hlavně soukromý sektor, někde ve spolupráci s vysokými školami nebo vědeckými ústavy.

A další výzvy?
Výzvy na rozšiřování kapacit základních a mateřských škol, vyhrazené prostředky na sociální byty, komunitní centra, energeticky úsporná opatření a parkoviště P+R. Tam bude k dispozici do roku 2020 celkem přes tři miliardy, letos zhruba 300 milionů.

Koalice by mohla při troše dobré vůle vydržet

Jaké jsou vaše plány ve funkci do konce volebního období?
Za největší  prioritu ve školství považuji rozšiřování kapacit mateřských a základních škol. Chtěla bych dát brzy do Rady hl. m. Prahy materiál „Přehled strategických investic v oblasti školství do roku 2020“. Byly zahájeny přípravy na výstavbu základních škol například na Zličíně a v Kolovratech. Rádi bychom z větších investic také rozšířili kapacitu školy v Čakovicích. Budu se také zasazovat o to, aby Praha pomáhala a přispívala městským částem při rekonstrukcích škol.

Už jste se dostatečně stihla „rozkoukat“ ve své agendě radní pro školství a evropské fondy?
Zas tak jsem se rozkoukávat nemusela. Školství jsem se věnovala i před „nocí dlouhých nožů“, během které jsem byla loni v říjnu odvolána. I jako radní pro školství jsem musela řešit evropské fondy, takže v tom mám zkušenosti.

Věříte, že staronová koalice vydrží v tomto složení až do voleb v roce 2018?
Při troše dobré vůle by mohla vydržet. Já jsem nebyla a ani nebudu ten problematický článek.