Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Do pořadu K věci dnes přišla pražská radní pro oblast školství a evropské fondy Irena Ropková z ČSSD. Dobrý den.

Irena ROPKOVÁ, pražská radní pro oblast školství a evropské fondy /ČSSD/
--------------------
Dobrý den.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Vy jste, paní radní, staronová radní. Protože vy už jste v pražské radě seděla, oproti těm vašim teď novým kolegům, ale byla jste loni na podzim odvolána, když vypukla ta koaliční krize na magistrátu. Věřila jste, že se do rady vrátíte?

Irena ROPKOVÁ, pražská radní pro oblast školství a evropské fondy /ČSSD/
--------------------
Tak já musím trochu neskromně říct, že jsem o tom byla přesvědčená. Proto jsem se těm oblastem, jak sociální oblasti tak i oblasti školství nadále věnovala ve spolupráci s panem Dolínkem, protože si myslím, že jak koaliční tak i opoziční kolegové vlastně to moje odvolání vnímali jako trochu nespravedlivé, takže jsem ráda, že se podařilo znovu tu koalici obnovit.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
No já musím říct, že to, co říkáte, i potvrzuje, co mně říkal můj kolega. On říkal, že když vás odvolali loni na ten podzim, že jste byla nesmírně smutná, že to na vás bylo vidět a teď, když vás znovu zvolili, tak jste byla nesmírně veselá.

Irena ROPKOVÁ, pražská radní pro oblast školství a evropské fondy /ČSSD/
--------------------
Tak samozřejmě to odvolání mě nepotěšilo, protože to, tu práci mám ráda a chtěla jsem se jí nadále věnovat, jak říkám, proto jsem ráda, že se jí nyní můžu věnovat oficiálně opět.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Vy jste dostala úplně nejvíc hlasů, a to i od opozičních zastupitelů. Čím si to vysvětlujete?

Irena ROPKOVÁ, pražská radní pro oblast školství a evropské fondy /ČSSD/
--------------------
Já se snažím při té své práci vlastně komunikovat napříč politickým spektrem a hledat spíše řešení, která jsou ve prospěch Pražanů a celé Prahy. Takže si myslím, že někteří...

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Kamarádi pro vás tedy zvedli ruku.

Irena ROPKOVÁ, pražská radní pro oblast školství a evropské fondy /ČSSD/
--------------------
Že někteří kolegové, neřekla bych, že jsou to přímo kamarádi, nicméně někteří kolegové vlastně, kteří pracují i v sociálním a školském výboru, vlastně vidí moji práci a já jim velmi děkuji za to, že tu moji práci ocenili.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Jedna z vašich priorit, o kterých jste i teď mluvila, při tom znovuzvolení, je slučování některých středních škol v Praze. Proč se musí střední školy slučovat?

Irena ROPKOVÁ, pražská radní pro oblast školství a evropské fondy /ČSSD/
--------------------
Bohužel vzhledem k demografickým trendům některé střední školy nejsou zcela naplněny. Máme i střední školy, kde je naplněnost například i 50 %. My proto u některých škol budeme muset přistoupit k jejich sloučení s jinou školou. Nebude to nějaké masivní slučování. Já bych to slučování chtěla dělat velmi citlivě, aby se to co nejméně dotklo jak žáků, tak zejména i učitelů, aby pokud možno ty učitelé nepřišli o práci. Myslím si, že se nám to prozatím daří. Zatím jsme sloučili dvě školy a ta operace proběhla poměrně v klidu a jak žáci, tak i učitelé jsou nyní spokojeni.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Kolik dalších škol kromě těchto dvou sloučíte v tomto roce?

Irena ROPKOVÁ, pražská radní pro oblast školství a evropské fondy /ČSSD/
--------------------
V další vlně plánujeme, že by se slučování týkalo dalších 6 škol. Takže zaniknou...

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
A můžete být konkrétní?

Irena ROPKOVÁ, pražská radní pro oblast školství a evropské fondy /ČSSD/
--------------------
By měly tři školy. V tuto chvíli...

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Které školy zaniknou?

Irena ROPKOVÁ, pražská radní pro oblast školství a evropské fondy /ČSSD/
--------------------
Já v tuto chvíli nechci být příliš konkrétní, protože považuji za férové nejprve tuto věc projednat zejména s rodiči a žáky těch jednotlivých škol. Já už...

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Znamená to, že oni to ještě nevědí?

Irena ROPKOVÁ, pražská radní pro oblast školství a evropské fondy /ČSSD/
--------------------
Vedení škol to samozřejmě ví. Takže...

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ale neví to ti rodiče?

Irena ROPKOVÁ, pražská radní pro oblast školství a evropské fondy /ČSSD/
--------------------
Ti rodiče a ti žáci, s těmi teprve plánujeme schůzky. Já jsem, jak víte, teď zpátky ve funkci asi tři dny, takže plánujeme ještě v tomto měsíci schůzky vlastně s rodiči i s žáky těch škol, abysme jim to oznámili. A následně bych tu informaci i zveřejnila. Nicméně, jak jsem již řekla...

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Já jenom ještě, ještě k tomu, k těm číslům.

Irena ROPKOVÁ, pražská radní pro oblast školství a evropské fondy /ČSSD/
--------------------
Ano?

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Podle České školní inspekce ale co se zaplněnosti středních škol týče, je relativně nejlepší situace právě v Praze. Střední školy jsou naplněné ze skoro 67 %. Tak proč budete...

Irena ROPKOVÁ, pražská radní pro oblast školství a evropské fondy /ČSSD/
--------------------
Celkovém kontextu.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano, ano, tak proč budete tedy slučovat?

Irena ROPKOVÁ, pražská radní pro oblast školství a evropské fondy /ČSSD/
--------------------
Některé ty školy nejsou naplněny, jak jsem řekla, ani z 50 %, máme například školu, která je poměrně velká, asi čtyřpatrová budova, kde jsou pouze 4 třídy. Opravdu ta škola vypadá jako takové trochu město duchů a myslím si, že i té škole pomůže, když se sloučí se silnější školou, že to pomůže i těm učitelům i těm žákům, se trošku jakoby postavit na nohy a vlastně i více se možná potom zviditelnit v očích žáků i rodičů.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Na základních školách, kam jdou prvňáci, je totální přetlak. To mohu říct i z vlastní zkušenosti. Jak tedy víte, že když teďka ty školy zrušíte, těch 5, že za několik let zase se nestane situace, že bude středních škol málo v Praze?

Irena ROPKOVÁ, pražská radní pro oblast školství a evropské fondy /ČSSD/
--------------------
No tak k tomuto stavu určitě nedojde. Protože, jak jsem řekla, my těch středních škol máme zhruba necelých 200 a to slučování vlastně zánik se v tuto chvíli bude týkat pouze tří dalších škol. Takže není to nějaké...

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
No pět jich, pět jich zanikne...

Irena ROPKOVÁ, pražská radní pro oblast školství a evropské fondy /ČSSD/
--------------------
Ne, sloučí se celkem 6 škol, ale jakoby tři budou nástupnické, takže v podstatě zaniknou tři školy.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Tři školy.

Irena ROPKOVÁ, pražská radní pro oblast školství a evropské fondy /ČSSD/
--------------------
Ano.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak teď už tomu rozumím, tři školy zaniknou. Nepočítáte tedy s tím, že by byl nějaký přetlak v nejbližších letech na středních školách? S tím nepočítáte?

Irena ROPKOVÁ, pražská radní pro oblast školství a evropské fondy /ČSSD/
--------------------
Tu optimalizaci se snažíme dělat tak, aby nám ty místa potom stačily. Máme velmi podrobné demografické analýzy, ze kterých vidíme, že ty místa budou dostačující. Samozřejmě ty školské objekty, které by se případně opouštěly, nebudeme prodávat, my některé ty školské objekty chceme využít právě pro potřeby základních škol. Takže dvě z těch škol středních, které by se měly slučovat, by následně mohly použity pro potřebu základní školy v městské části.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Vy jste v rámci těch priorit mluvila i o, a to mě trochu zmátlo, optimalizaci skladby oborů. Co si pod tím mám představit?

Irena ROPKOVÁ, pražská radní pro oblast školství a evropské fondy /ČSSD/
--------------------
Tak ta optimalizace souvisí jednak i s tím slučováním škol a jednak vlastně i s lepším nastavením jednotlivých oborů na těch školách, potřebám trhu práce. My bysme si chtěli udělat podrobnější analýzu potřeb trhu práce, i ve spolupráci například s ministerstvem školství a na těch školách ty jednotlivé obory upravovat právě tak, aby to tomu trhu práce odpovídalo. Já musím říct, že v současné době nám řada škol žádá například o povolení takových oborů typu gymnázium, nebo typu ekonomika, podnikání, které potom nejsou na tom trhu práce tolik potřeba. A naopak ty potřebné obory nerozšiřují, takže bysme chtěli vlastně...

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Jaké třeba potřebné obory by tedy měly podle vás vzniknout?

Irena ROPKOVÁ, pražská radní pro oblast školství a evropské fondy /ČSSD/
--------------------
Nejde o vznik, protože ty obory existují, ale spíš o jejich posílení a rozšíření.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
A například je to co?

Irena ROPKOVÁ, pražská radní pro oblast školství a evropské fondy /ČSSD/
--------------------
Například konkrétně máme zeměměřičskou školu, kam se nehlásí tolik žáků, kolik by bylo potřeba vzhledem...

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
A přitom je potřeba hodně zeměměřičů?

Irena ROPKOVÁ, pražská radní pro oblast školství a evropské fondy /ČSSD/
--------------------
Přesně tak. Je potřeba hodně zeměmě..., více, nebo více zeměměřičů. A vlastně více lidí pro práci třeba na katastru nemovitostí, takže tenhle obor bysme například si představovali do budoucna, aby vlastně se podařilo nabírat více žáků, protože myslím si, že je to i velmi zajímavý obor.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Naším hostem je pražská radní pro oblast školství a evropské fondy Irena Ropková z ČSSD. Kauza šikany na Střední průmyslové škole v Třebešíně velmi otřásla veřejností. Máte vy nějaký recept, jak se dá takovým případům, kdy studenti týrají učitele, zabránit do budoucna?

Irena ROPKOVÁ, pražská radní pro oblast školství a evropské fondy /ČSSD/
--------------------
Tak já musím říct, že my jsme si provedli velmi podrobný průzkum, kde nám odpovídalo asi 2 tisíce učitelů a údaje jsou poměrně dobře vypovídající. A musím říct, že vlastně z těch 2 tisíc respondentů mezi učiteli zhruba 35 % se setkalo s nějakou formou šikany. Ovšem tato šikana samozřejmě byla spíše v rovině slovní. Takže nějaké mezi učiteli nebo mezi, mezi žáky a učiteli se spíše šíří nějaké slovní útoky, případně nějaké třeba schovávání věcí toho učitele. My tuhle situaci určitě chceme do budoucna řešit. I když...

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
No a řekněte, tedy ten konkrétní recept, jaký je konkrétní recept, aby nedocházelo na školách v Praze k šikaně, nebo nejenom v Praze, ale pojďme mluvit o Praze?

Irena ROPKOVÁ, pražská radní pro oblast školství a evropské fondy /ČSSD/
--------------------
Ono bohužel k té šikaně docházet v nějaké formě bude, protože musíme si uvědomit, že ona to není zodpovědnost pouze té školy a těch učitelů, ale je to zejména zodpovědnost rodičů, vlastně za výchovu těch dětí. Tam si myslím, že už to začíná, takže...

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
A souhlasíte s tímto, k šikaně jsou potřeba tři věci. To jsem se dočetla v jednom rozhovoru s jedním učitelem. Pár hajzlíků, někdo, kdo se nemůže bránit a degenerované prostředí školy, kde se příliš nepracuje.

Irena ROPKOVÁ, pražská radní pro oblast školství a evropské fondy /ČSSD/
--------------------
Ano s tímhle tvrzením bych souhlasila. Já si myslím, že to začíná vlastně v rodině, protože je řada dětí, která by k tomu nikdy nepřistoupila, kdyby vlastně to prostředí školy bylo jakékoliv. Nicméně to prostředí školy to velmi ovlivňuje. Já musím říct, že my máme grantový program právě na prevenci řešení šikany, kam dáváme ročně 9 milionů korun, to je nejvíce vlastně z ostatních krajů a musím říct, že řada škol se vlastně do tohoto programu hlásí, pravidelně...

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
A v čem to spočívá ta prevence šikany?

Irena ROPKOVÁ, pražská radní pro oblast školství a evropské fondy /ČSSD/
--------------------
Pravidelně aktualizují vlastně svoje programy, zúčastňují se školení například ty školy potom, zúčastňují se školení, kde vlastně probíhá i praktický nácvik těch situací. Takže ty školy, které to opravdu chtějí řešit, ty se s tou šikanou potom tolik nesetkávají, nebo pokud se s ní setkají, tak vlastně ji minimalizují hnedka v těch počátcích. Když to třeba začíná právě těmi teprve slovními útoky nebo nedojde to ještě k té fyzické agresi, tak ty školy, které jsou opravdu aktivní a zúčastňují se třeba těchto programů, tak potom s tím ten problém nemají. Jsou ale potom školy, které vlastně tohle tak trochu ignorují, ty možnosti, které nabízí jak ministerstvo školství tak kraj a to byl právě třeba i příklad Třebešína, kteří vlastně podle mého názoru do teď vlastně neuznali, že udělali nějakou chybu. Tam ta chyba nebyla v tom, že ta šikana se tam vyskytla, ta se může vyskytnout všude a vlastně nemůžete to úplně vyloučit, jaké dítě vám o té školy přijde, nicméně ta chyba byla v tom, že ji vlastně vedení školy vůbec neřešilo a nad to vlastně se snažilo tu věc zametat pod koberec, neinformovala například vůbec zřizovatele, a to ani radního, ani například odbor školství, který mohl poskytnout metodickou pomoc. My máme metodiky prevence v pedagogicko-psychologických poradnách a vlastně ta škola se vůbec neobrátila ven o pomoc a snažila se to spíše schovat. A proto to vygradovalo až do tohoto velmi nepříjemného závěru.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Naším dnešním hostem je pražská radní pro oblast školství a evropské fondy Irena Ropková z ČSSD. Paní radní, blíží se konec školního roku. Když já vím, že je tedy začátek května, ale vy už plánujete nějaké akce ke konci školního roku. Prosím, na co se můžeme těšit, na co nás pozvete?

Irena ROPKOVÁ, pražská radní pro oblast školství a evropské fondy /ČSSD/
--------------------
Tak já bych velmi ráda rodiče s dětmi pozvala na několik akcí, které se budou konat u příležitosti Dne dětí. Například v sobotu 28. května, se bude na Praze 3 v ulici Na Balkáně konat tradiční festival Ulitafest. Kde vlastně si děti můžou vyzkoušet různé netradiční sporty, čekají je zajímavá představení a také hodně muziky. Kousek dál na Karlínském náměstí bude probíhat Devatero pohádek, což budou různá pohádková stanoviště a pohádkový program zejména pro menší děti. A v neposlední řadě potom 2. června s Domem dětí a mládeže na Praze 12 chystáme velice zajímavý program u lodní restaurace Port 62, kde bude mnoho zajímavých atrakcí jako aquazorbing, horolezecká stěna a bude tam také tombola o velmi zajímavé ceny.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
A kde naši posluchači dostanou podrobnější informace, kde si je mohou najít?

Irena ROPKOVÁ, pražská radní pro oblast školství a evropské fondy /ČSSD/
--------------------
Informace mohou určitě hledat na stránkách jednotlivých Domů a dětí mládeže, které působí v jednotlivých městských částech. Já bych možná v neposlední řadě ještě ráda pozvala rodiče, děti i širokou veřejnost na další velmi zajímavou akci, která bude probíhat pod širým nebem na Staroměstském náměstí 1. června, to je také u příležitosti Dne dětí a bude to hudební maraton Základních uměleckých škol, který bude probíhat od 10 hodin od rána až do 10 hodin do večera. A během tohoto celého dne se na Staroměstském náměstí představí vlastně všechny Základní umělecké školy v Praze, vystoupí zhruba 400 žáků. Takže myslím si, že lidé by si tuhle akci určitě neměli nechat ujít.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
A na toto vše vás právě v tuto chvíli pozvala pražská radní pro oblast školství a evropské fondy Irena Ropková z ČSSD. Děkuji za rozhovor. Na shledanou.

Irena ROPKOVÁ, pražská radní pro oblast školství a evropské fondy /ČSSD/
--------------------
Děkuji.