Rozhovor s radní pro školství a Evropské fondy Irenou Ropkovou o Operačním programu Praha - pól růstu ČR

Znělka: Tento pořad vám přináší Evropská unie prostřednictvím evropských strukturálních a investičních fondů.

Moderátor: Vítáme u mikrofonu pražskou radní pro školství a evropské fondy paní Irenu Ropkovou, se kterou si tento týden povídáme o Operačním programu Praha - pól růstu ČR. Program nabízí žadatelům více než 10 miliard korun. Jak se daří finanční prostředky rozdělovat?

Irena Ropková: Hlavní město již vyhlásilo výzvy za více než 9 miliard korun. Já musím konstatovat, že tempo čerpání evropských peněz se v tomto roce výrazně zlepšilo. Přes dvě třetiny výzev už byly uzavřeny, žádosti se nyní kontrolují a hodnotí. Část projektu se už realizuje a zbývající část projektu bude schvalovat zastupitelstvo hlavního města Prahy v září a říjnu tohoto roku.

Moderátor: Kolik pražských projektů bylo reálně úspěšných?

Irena Ropková: Zatím evidujeme asi 600 žádostí, ze kterých jsme schválili již přes 190 projektů za přibližně 2 miliardy korun. U dalších projektů probíhá hodnocení a já doporučuji posluchačům sledovat naše webové stránky www.penizeproprahu.cz, kde se lidé mohou dozvědět více o aktuálních výzvách.


Moderátor: U mikrofonu je pražská radní pro školství a evropské fondy paní IrenaRopková, která nás seznámí s jednou z podporovaných oblastí Operačního programu Praha – pól růstu ČR. O jakou oblast se jedná?

Irena Ropková: Je to oblast energetických úspor a dopravy. Pražané se mohou těšit např. na nové energeticky úsporné eskalátory nebo nové osvětlení ve Strahovském a Zlíchovském tunelu. Aktuálně třeba také připravujeme projekt na přebudování šesti středních škol na tzv. inteligentní budovy. Ušetřené peníze za energie bychom potom mohli využít např. na rozvoj dopravy.

Moderátor: Když už jsme u dopravy, seznámíte nás i s touto oblastí?

Irena Ropková: Jedním z našich cílů je omezit emise v Praze, třeba tím, že občané budou více využívat MHD v centru. V dohledné době by z evropských fondů mohlo vzniknout nové velkokapacitní P+R parkoviště na Černém Mostě, kde bude možné pohodlně zaparkovat vůz a pokračovat městskou hromadnou dopravou, která je mnohdy rychlejší.

Moderátor: Více na webu penizeproprahu.cz.


Moderátor: S radní pro školství a evropské fondy paní Irenou Ropkovou si dnes povídáme o Operačním programu Praha - pól růstu České republiky, který žadatelům nabízí přes 10 miliard korun. Jaké projekty mohou být podpořeny?

Irena Ropková: V pražském operačním programu jsou celkem 4 oblasti, ve kterých mohou žadatelé získat peníze. Jedná se o oblast vývoje a inovací malých a středních podniků, o oblast energetických úspor nebo o zkvalitňování městské hromadné dopravy. Peníze máme vyčleněny také na projekty sociálního začleňování, vzdělávání a komunitních aktivit.

Moderátor: Na kterou ze zmiňovaných sfér je vyčleněno nejvíce peněz?

Irena Ropková: Primárně se jedná o oblast vědy, výzkumu a podpory podnikání. Chceme také posílit spolupráci mezi výzkumnými organizacemi a pražskými podniky, přičemž tato spolupráce by měla přinést expanzi a vylepšit hospodaření metropole. Nemalou část peněz investujeme i do oblasti energetických úspor, a to v městských objektech a v městské hromadné dopravě.

Moderátor: Více o podporovaných aktivitách na webu penizeproprahu.cz.


Moderátor: Vítáme u mikrofonu pražskou radní pro školství a evropské fondy paní IrenuRopkovou, která nás dnes seznámí s Operačním programem Praha - pól růstu České republiky. Co si pod tímto názvem mohou naši posluchači představit?

Irena Ropková: Pražský operační program představuje novou dotační příležitost pro ty oblasti, které potřebujeme rozvíjet. Investiční i neinvestiční prostředky dostupné v našem programu mohou výrazně ovlivnit jak prosperitu města, tak i zlepšit prostředí pro jeho občany.

Moderátor: Když se tu bavíme o výrazném zlepšení prosperity, máte k dispozici přesnou sumu, kterou Operační program Praha nabídne?

Irena Ropková: Nejen samotné hlavní město, ale i městské části nebo například pražské školy a podniky mohou v rámci našeho programu žádat o více než 10 miliard korun.

Moderátor: Více o pražském programu na webové stránce penizeproprahu.cz.


Moderátor: S radní pro školství a evropské fondy paní Irenou Ropkovou si dnes povídáme o Operačním programu Praha – pól růstu ČR, který je zaměřen na podporu v různých oblastech. Na které z těchto oblastí je vyčleněno nejvíce peněz?

Irena Ropková: Nejvíce peněz máme připraveno na podporu projektů výzkumu a vývoje a také na podporu podnikání. Praha chce aktivně posilovat spolupráci výzkumných organizací a podniků, chceme podporovat i inovační aktivity a rozvoj podnikatelského prostředí.

Moderátor: A daří se programu naplňovat tyto cíle?

Irena Ropková: Podle mého názoru se daří realizovat mnoho projektů. Některé jsou zaměřeny na ověřování životaschopnosti výsledků výzkumů v praxi, dále třeba modernizujeme podnikatelské inkubátory, kde si mohou začínající firmy přijít pro radu či administrativní výpomoc při zakládání a rozjíždění firmy. Doporučuji všem zájemcům sledovat webové stránky našeho programu www.penizeproprahu.cz.