Rozhovor s radní pro školství a evropské fondy Irenou Ropkovou o Operačním programu Praha - pól růstu ČR

Znělka: Tento pořad vám přináší Evropská unie prostřednictvím evropských strukturálních a investičních fondů.

Moderátor: Dnes si s radní pro školství a evropské fondy paní Irenou Ropkovoupovídáme o Operačním programu Praha - pól růstu České republiky, který je zaměřen také na podporu sociálního začleňování a boji proti chudobě. Můžete nám tuto oblast více představit?

Irena Ropková: Sociální oblast je jednou z priorit hlavního města. V rámci evropských fondů se kombinací výzev na investiční a neinvestiční projekty snažíme podporovat například komunitní život nebo sociální podnikání. To jsou oblasti, kde spatřujeme velké možnosti pro zlepšení kvality života všech obyvatel Prahy.

Moderátor: Jak se vám toto úsilí daří?

Irena Ropková: Prozatím velmi dobře. Na některých městských částech již vznikají nová komunitní centra. Podpořili jsme i nové sociální podniky, což přináší zcela nový rozměr do oblasti podpory sociálních projektů.

Moderátor: Seznam schválených projektů a další informace naleznete na webu penizeproprahu.cz


Moderátor: O Operačním programu Praha - pól růstu České republiky si dnes povídáme s pražskou radní pro školství a evropské fondy paní Irenou Ropkovou. Školství se věnujete intenzivně. O co v této oblasti usilujete především?

Irena Ropková: V oblasti školství má náš program opravdu široký záběr. V neinvestičních projektech podporujeme například zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků, rozvíjíme podmínky pro inkluzi a multikulturní výchovu nebo pomáháme rozvíjet zařízení pro děti.

Moderátor: Mluvila jste o neinvestičních projektech. Co je pak obsahem těch investičních projektů?

Irena Ropková: V investičních projektech se zabýváme vytvářením nových míst pro péči o děti do 3 let věku, podporou dětských skupin nebo integrací žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Zaměřujeme se i na výstavbu nových tříd ve školkách a školách.

Moderátor: Více o programu na webu penizeproprahu.cz


Moderátor: O Operačním programu Praha – pól růstu ČR si dnes povídáme s radní pro školství a evropské fondy paní Irenou Ropkovou. Praha může získat přes 10 miliard korun. Na co se jako Pražan můžu díky této finanční injekci těšit?

Irena Ropková: Vzhledem k tematické šíři programu věřím, že obyvatelé i návštěvníci Prahy budou dopady Operačního programu Praha – pól růstu ČR pociťovat skutečně každodenně. Rodiny s dětmi se například budou moci těšit na nová místa v mateřských a základních školách. Prostřednictvím operačního programu chceme i modernizovat učebny ve středních školách nebo vybudovat nová komunitní centra na městských částech. Pražané se také mohou dočkat bezpečnější veřejné a silniční dopravy nebo lepších možností k zaparkování.

Moderátor: Informace o projektech a plánovaných výzvách najdou posluchači na webu penizeproprahu.cz.


Moderátor: S paní Irenou Ropkovou, pražskou radní pro školství a evropské fondy, si dnes povídáme o Operačním programu Praha – pól růstu ČR. Některé žadatele o dotace prý drtí byrokracie. Je to ve vašem programu stejné?

Irena Ropková: Já doufám, že není. My se od začátku snažíme komunikovat se žadateli i s příjemci a na základě jejich podnětů podmínky neustále zjednodušujeme. Podařilo se nám například vyřadit nadbytečné přílohy a také přemýšlíme, jestli daný dokument k žádosti skutečně potřebujeme. Posledním úspěchem bylo například odbourání dlouho kritizovaných pracovních výkazů členů realizačního týmu.

Moderátor: To žadatelům jistě usnadňuje práci. Lze očekávat ještě nějaká další zjednodušení?

Irena Ropková: V nejbližší době nás čeká v oblasti školství velká novinka v podobě zjednodušených metod vykazování, takzvaných jednotek, které budou znamenat výrazné snížení administrativní zátěže zejména pro školy.

Moderátor: Více na webových stránkách penizeproprahu.cz.


Moderátor: Operační program Praha – pól růstu ČR je téma, o kterém dnes hovořím s radní pro školství a evropské fondy paní Irenou Ropkovou. Které ze čtyř témat programu je prozatím nejvíce úspěšné?

Irena Ropková: Já jsem velice pyšná, že je to téma školství, které spadá do mojí působnosti. V této oblasti bylo již předloženo a schváleno nejvíce projektů z celého programu. Naposledy jsme například schvalovali projekty dětských skupin, které považuji nejen za moderní, ale především za velmi přínosné.

Moderátor: Když je sféra školství tak úspěšná, budete vyhlašovat další výzvy?

Irena Ropková: Ano, ještě letos se chystáme vyhlásit celkem čtyři školské výzvy. Jejich zaměření a data vyhlášení je možné nalézt na webových stránkách www.penizeproprahu.cz. Zároveň i zvažujeme, že do oblasti školství přesuneme peníze i z jiných témat, po kterých není tak vysoká poptávka.