Pražské školství potvrzuje roli metropole jako tradičního centra vzdělanosti naší země, říká v rozhovoru radní hlavního města pro oblasti školství a evropské fondy Irena Ropková. Do školství v metropoli nikdy nemířilo tolik finančních prostředků a lidské energie, dodává.

V jaké kondici se nachází pražské školství?

Domnívám se, že ve velmi dobré, byť není na místě usínat na vavřínech. Faktem je, že ve všech relevantních ukazatelích se pražské školství posouvá kupředu a potvrzuje roli metropole jako tradičního centra vzdělanosti. Dá se říct, že školství v hlavním městězažívá nebývalý boom.

Jak se vámi zmiňovaný posun projevuje?

Díky rozumnému přístupu současného vedení metropole k potřebám pražského školstvíse nám daří navyšovat už tak vysokou kvalitu vzdělávacího systému jako základní veřejné služby, jež by měla být všeobecně dostupná všem obyvatelům hlavního města. Voblastech, kde je to potřeba, rozšiřujeme kapacity předškolní péče a základního vzdělávání, investujeme do modernizace učeben a rekonstruujeme školské budovy. Jsou ty prostředky využívány efektivně? V současné době ano. V mi- nulosti tomu tak vždy nebylo, peníze se mnohdy investovaly do projektů, které přinášely spíše politické body než skutečný přínos vzdělávacímu systému. Dnes je tomu jinak. Díky krajskému akčnímu plánu, který byl vrámci přípravy čerpání evropských fondů zpracován, a dalším aktualizovaným dokumentům včetně komplexní analýzy kapacit základních a mateřských škol víme přesně, co pražské školství potřebuje.

Daří se zapojovat i další zdroje vedle městského rozpočtu?

Ano. Díky evropským fondům například vznikají nová místa v mateřských a základních školách, modernizují se učebny a snižuje se energetická náročnost školských budov.

V loňském roce hýbala Českou republikou kampaň učitelů za lepší platové ohodnocení jejich práce. Jak jsou na tom učitelé v hlavním městě?

Do této kampaně jsem se tehdy aktivně zapojila, protože cítím, že učitelé musejí být za svoji obětavou a mnohdy nevděčnou práci adekvátně ocenění. Už bezmála čtyři roky se mi na úrovni Prahy daří soustavně navyšovat příspěvek z městského rozpočtu na posílení platů pedagogických i nepedagogických pracovníků. Oproti loňsku jsme letos trojnásobně navýšili příspěvek na platy v obecním školství na celkem 300 milionů korun, v případě krajského školství příspěvek činí dalších 300 milionů korun. Přispíváme i na platy asistentů pedagoga. Stále to ale nestačí a je zapotřebí v tomto trendu pokračovat.

Daří se městu podporovat učitele i jinými způsoby?

Učitelé pražských středních škol mohou například získat pronájem bytu za příznivých finančních podmínek. I to je významným podpůrným prostředkem pro stabilizaci kvalitních učitelů ve středních školách hlavního města.

Které další projekty město realizuje?

Vedle tradičních osvědčených projektů zaměřených například na podporu odborného vzdělávání či navracení lesku a prestiže řemeslným oborům rozvíjíme a podporujeme množství zcela nových projektů. Jedná se například o aktivity zaměřené na rozvoj manuálních, argumentačních i finančních kompetencí, které v dnešní době mladé generaci často chybějí. Dbáme rovněž na účinnou prevenci sociálně patologických jevů u mladé generace i v pracovních kolektivech škol. Z komplexního průzkumu pod názvem Bezpečná pražská škola vyšlo pražské školství jednoznačně dobře. Žáci a studenti ohodnotili klima na školách dobře, učitelé dokonce ještě o něco lépe. Z toho mám velkou radost.

Rozvíjí město i projekty zaměřené na jiné skupiny obyvatel, než je mladá generace?

Vzdělávací aktivity ve velkém rozsahu realizujeme i pro seniory. Příkladem je úspěšný projekt seniorské akademie, která úspěšně funguje v oblasti umění a kultury na základních uměleckých školách a nově se rozšiřuje i na střední školy, které bezplatně či za symbolický poplatek nabízejí seniorům různorodé vzdělávací aktivity. Nabízíme rovněž ve spolupráci s hospodářskou komorou vzdělávací aktivity pro celé rodiny i seniory s vnoučaty pod názvem Cesta za řemeslem.