Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
V Praze žije přes 300 tisíc seniorů. Jak jim Praha vychází vstříc například, co se vzdělávání týče? O tom budeme za chvíli mluvit s pražskou radní Irenou Ropkovou.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ve studiu se mnou dnes sedí pražská radní pro školství a sociální oblast Irena Ropková. Dobrý den.

Irena ROPKOVÁ, pražská radní pro školství a sociální oblast
--------------------
Dobrý den.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Já už jsem slíbila našim posluchačům, že budeme mimo jiné mluvit o vzdělávání seniorů, protože seniorů je v Praze čím dál víc. Teď už přes 300 tisíc a v blízké budoucnosti bude prý každý čtvrtý Pražan občanem starším 60 let a tak myslím, že to vzdělávání je pro ně na místě. Jaký, jak pracujete v téhle oblasti se seniory v Praze?

Irena ROPKOVÁ, pražská radní pro školství a sociální oblast
--------------------
Tak já jsem moc ráda, že Rada hlavního města Prahy podpořila můj návrh na zřízení Akademie umění a kultury pro pražské seniory. Já musím říct, že je to vlastně projekt úplně první v celé České republice, kdy budeme nabízet seniorům bezplatné vzdělávání v základních uměleckých školách. Senioři budou mít možnost vzdělávat se v hudebním, tanečním, nebo například výtvarném oboru podle svého uvážení.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
A v jakých základních uměleckých školách to bude? To je ve všech nebo jsou vybrané?

Irena ROPKOVÁ, pražská radní pro školství a sociální oblast
--------------------
Prozatím jsme vybrali 6 zkušebních základních uměleckých škol a já musím říct, že ten záměr je enormní nebo ten zájem, protože vlastně už v tuhle chvíli evidujeme naplněné kapacity, takže já do budoucna určitě uvažuju o rozšíření na další základní umělecké školy.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
A co tedy konkrétně ta akademie všechno nabízí?

Irena ROPKOVÁ, pražská radní pro školství a sociální oblast
--------------------
Akademie pro seniory nabízí seniorům možnost vlastně vzdělávat se, jak se již zmiňovala, ve výtvarném oboru, v hudebním, podle jejich uvážení. Ty kurzy budou tříleté.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
To znamená třeba, kdyby se chtěl senior začít učit hrát na housle, tak i tahle možnost je?

Irena ROPKOVÁ, pražská radní pro školství a sociální oblast
--------------------
Tak samozřejmě může. Ty základní umělecké školy jsou na to plně vybaveny, a to je právě je jeden z hlavních efektů kladných, které já tam vidím, protože ty základní umělecké školy v dopoledních hodinách vlastně nejsou využívány, protože děti většinou navštěvují základní umělecké školy po vyučování, takže ty prostory, nabízí se ty prostory využít v těch dopoledních hodinách, kdy je nenavštěvují děti, právě pro seniory a využít i to materiální vybavení, které ty základní umělecké školy mají, protože my pravidelně investujeme například do nákupů hudebních nástrojů, i těch pomůcek například pro výtvarnou výchovu, takže tady se nabízí takový efekt vlastně, jak využít ty prostory v době, kdy využívány nejsou a použít je pro dobrou věc, a to si myslím, že se nám podařilo.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Já jen řeknu naše telefonní čísla 221553926 nebo 604311313, pokud by se posluchači chtěli na něco zeptat. A pokud nás teď poslouchá někdo, kdo by chtěl nastoupit do takové akademie, jak má postupovat?

Irena ROPKOVÁ, pražská radní pro školství a sociální oblast
--------------------
Tak my zveřejňujeme i na webových stránkách, případně v radničních novinách jednotlivých městských částí seznam základních uměleckých škol, kde vlastně ta výuka bude probíhat. V současné době to bude například na Praze 10 nebo na Praze 4 a tak dále. Senioři se můžou obrátit přímo na jednotlivé základní umělecké školy, kde jim budou poskytnuty informace. Jak jsem již říkala, ta kapacita začíná být už v tuhle chvíli naplněná, ale já plánuji jednat s městskými částmi o nějaké finanční podpoře toho projektu i ze strany městských částí, takže předpokládám, že by se nám mohlo podařit vlastně tu kapacitu rozšířit. V tuhle chvíli je na každou školu počítáno s 50 studenty v té individuální výuce, samozřejmě, pokud je to nějaký výtvarný kurz, tak tam vlastně může studovat víc seniorů během té hodiny najednou, takže tam ta kapacita se potom může tímhle i zvýšit.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Vy máte dneska večer slavnostní akci v souvislosti s akademií, jaká to je akce?

Irena ROPKOVÁ, pražská radní pro školství a sociální oblast
--------------------
Ano, dnes večer probíhá na Základní umělecké škole ve Štefánikově ulici slavnostní imatrikulace nových studentů, což jsou vlastně studenti z řad seniorů. Myslím si, že to bude velmi vydařená akce na těch základních uměleckých školách, kde už imatrikulace probíhaly, se to setkalo s velkým úspěchem.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Kolik je tam teď účastníků na takovéhle akci plus minus?

Irena ROPKOVÁ, pražská radní pro školství a sociální oblast
--------------------
Plus minus 50 seniorů a potom samozřejmě podle kapacity těch jednotlivých sálů na těch jednotlivých školách podle toho, kolik se, kolik lidí se vejde vlastně do toho sálu.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
A to je na jeden školní rok?

Irena ROPKOVÁ, pražská radní pro školství a sociální oblast
--------------------
Ta akademie bude probíhat celkem tři, tři roky, takže ten kurz v podstatě je počítán jako tříletý v té první fázi s tím, že samozřejmě já předpokládám ten projekt se setkává s velkým ohlasem, takže určitě potom bude možné i pokračovat, ale ten kurz jako takový je vždy tříletý.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Naším dnešním hostem je radní pro školství a sociální oblast Irena Ropková. Pokud se chcete na něco zeptat ohledně Akademie pro seniory, volejte 221553926 nebo 604311313.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ve studiu se mnou sedí radní pro školství a sociální oblast Irena Ropková. Bavíme se o vzdělávání seniorů a teď se posuňme do té sociální oblasti, kam se podle vás pohnuly za posledních třeba 10 let, sociální služby pro seniory v Praze?

Irena ROPKOVÁ, pražská radní pro školství a sociální oblast
--------------------
Tak já se domnívám, že ten posun byl poměrně výrazný, že se i politické reprezentace začaly uvědomovat vlastně význam tady té oblasti, protože je neoddiskutovatelným faktem, že populace v Praze stárne. Podle našich predikcí v roce 2020 tady bude 22 % seniorů v celé pražské populaci, takže ta populace dále poroste, a proto je důležité vlastně soustředit se jednak na rozšiřování kapacit například jednotlivých domovů pro seniory na specializace péče zejména, protože my dnes už v těch domovech pro seniory máme zcela jinou strukturu vlastně těch obyvatel, než tomu bylo například před 10 lety, kdy v domovech pro seniory tam byli více soběstační lidé a bylo to jakési spíše bydlení, ale v dnešní době už jsou tam skutečně lidé často velmi závislí na pomoci dalších osob s vysokým příspěvkem na péči a například s různými typy demencí, což ...

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Promiňte, to mě velmi překvapilo, protože jsme tady nedávno měli paní ředitelku jednoho domova pro seniory a ta přesně říkala toto, že už ty domovy pro seniory nejsou jako bydlení pro fit seniora, ale přesně pro seniora, který je, není soběstačný, že se to takto změnilo. Mě to velmi překvapilo.

Irena ROPKOVÁ, pražská radní pro školství a sociální oblast
--------------------
Přesně tak. On ten trend tedy je správný, že my jako magistrát se snažíme posilovat takzvanou terénní péči vlastně v jednotlivých domácnostech seniorů, takže nabízet seniorů například různé dostupné bydlení, poskytovat osobní asistenci nebo i pečovatelskou službu, která je v Praze velmi dobře rozvinutá za ty roky seniorovi přímo do jeho domova, takže ten senior potom setrvává ve svém přirozeném prostředí, dokud je to možné a někdo mu pomáhá u něj doma, což je i levnější potom z hlediska toho systému, nicméně je důležité si uvědomit, že roste skutečně počet seniorů. Podle prognóz, které já mám k dispozici, v Praze je 19 tisíc seniorů, kteří mají nějaký typ demence a právě tohle je výzva pro město do dalších let, protože těch zařízení pro Alzheimerovu nemoc nebo například Parkinson je poměrně málo na tuto specializaci, takže my do těch dalších let se budeme snažit rozšiřovat kapacity právě tímto směrem. Mým cílem je navýšit počet lůžek specializovaných právě na tyto typy demence o 200 lůžek v zařízeních hlavního města Prahy.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Kolik teď těch zařízení v Praze je, které patří městu?

Irena ROPKOVÁ, pražská radní pro školství a sociální oblast
--------------------
My v tuhle chvíli máme 13 domovů pro seniory nebo domovů se zvláštním režimem, přičemž zhruba disponujeme 3 tisíci lůžky, což je poměrně málo a chtělo by postupně navyšovat.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
A když tedy mluvíme o těch sociálních službách, jak vidíte budoucnost českých seniorů? Není to příliš obecná otázka?

Irena ROPKOVÁ, pražská radní pro školství a sociální oblast
--------------------
Tak budoucnost seniorů bude taková, jakou budeme této oblast klást my všichni důraz, já se o to velmi snažím i na půdě Rady hlavního města Prahy. Já si myslím, že by si měl každý uvědomit, že i on bude jednou starý nebo bude seniorem a bude potřebovat pomoc ostatních a mně se zdálo, že někdy v minulosti tato oblast byla poměrně takovou popelkou i co se týče vlastně finančních prostředků v rozpočtu, což já se snažím v tuhle chvíli změnit, protože ...

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Myslíte vůbec seniory, nebo spíš ty sociální služby?

Irena ROPKOVÁ, pražská radní pro školství a sociální oblast
--------------------
Vůbec sociální oblast, ale ono je to hodně propojené, protože samozřejmě nejvíce se sociální služby dotýkají seniorů nebo lidí s nějakým typem postižení, ale ono často se to potom prolíná, že vlastně nějaké postižení začíná nebo nějaký forma demence začíná potom v tom starším věku, takže určitě bude potřeba soustředit se na rozvoj sociálních služeb, ale například i na ty volnočasové aktivity seniorů, které jim umožní taky setrvat v tom přirozeném prostředí a nějakým způsobem aktivně trávit volný čas, to si senioři velmi přejí.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
A já jsem si také všimla, že začíná se množit, začínají se množit hřiště pro seniory, taková ta s těmi cvičícími prvky. To je taky v rámci těch služeb?

Irena ROPKOVÁ, pražská radní pro školství a sociální oblast
--------------------
Ano, magistrát samozřejmě se snaží rozvíjet i sportovní aktivity seniorů, takže my budujeme jak hřiště vlastně určené pro seniory, tak například i formou grantových podpor financujeme některé aktivity zaměřené právě na aktivní trávení volného času seniorů. Samozřejmě zapojují se i městské části, které potom poskytují finanční spoluúčast například i na různé výlety a další aktivity, takže myslím si, že ze strany městských částí je v tomhle velká pomoc.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Naším dnešním hostem je radní pro školství a sociální oblast Irena Ropková.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
S Irenou Ropkovou, radní pro školství a sociální oblast, se dnes bavíme o Akademii umění, a teď jsem zapomněla ...

Irena ROPKOVÁ, pražská radní pro školství a sociální oblast
--------------------
Umění a kultury pro seniory.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano, umění a kultury pro seniory. Sice mi to paní radní asi před půl minutou řekla, já už jsem to zapomněla. A protože tato akademie se teď rozjíždí, to je vlastně nový školní, první školní rok?

Irena ROPKOVÁ, pražská radní pro školství a sociální oblast
--------------------
Ano, toto je první školní rok, vlastně ten ročník začíná, začal 1. října, probíhají ty slavnostní imatrikulace a následně bude probíhat výuka.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak a máte vy nějakou zpětnou vazbu od těch seniorů v tom, že se ..., dozvídáte se nějak ty jejich potřeby, děláte si třeba nějaké průzkumy?

Irena ROPKOVÁ, pražská radní pro školství a sociální oblast
--------------------
Tak já komunikaci se seniory považuji za velmi důležitou. Já jsem zřídila v rámci Rady hlavního města Prahy i komisi, která se zabývá otázkami seniorů, která se přímo jmenuje Komise pro otázky seniorů, kde jsou zástupci z řad seniorské veřejnosti, jak se ze strany organizací vlastně, kde sdružují seniory, různé kluby seniorů, taky odborníci například na Alzheimerovu pomoc, nebo i zástupci z řad domovů pro seniory, takže takhle zpětná vazba určitě probíhá. My už jsme se setkali a diskutovali jsme různá témata, jak právě tuto akademii pro seniory, tak například i výsledky konference Stáří spojuje, která proběhla pod záštitou organizace Život 90 v budově magistrátu, tak například i trendy v oblasti právě vývoje demence a jejího řešení. Tahle komise se bude scházet velmi pravidelně a já ji budu brát jako zpětnou vazbu pro řešení vlastně otázek, které seniory trápí. Jenom bych ráda uvedla, že například výsledkem této první, toho prvního setkání komise pro seniory bylo právě nastavení ještě rozšíření vzdělávání seniorů o oblast nejenom toho neformálního vzdělávání v základních uměleckých školách, ale i vzdělávání i toho tradičního, takže já jsem se rozhodla na základě tohoto podnětu rozšířit grantový program hlavního města Prahy v oblasti vzdělávání právě i o vzdělávací aktivity zaměřené na seniory, protože zatím se ty vzdělávací grantové programy zaměřovaly hlavně na děti.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Magistrát teď mimo jiné bude mapovat bezbariérovost veřejných prostor a úřadů a zdravotnických zařízení, což je pro seniory taky určitě velmi důležité. V čem to bude spočívat, co to má přinést?

Irena ROPKOVÁ, pražská radní pro školství a sociální oblast
--------------------
My jsme se rozhodli vytvořit interaktivní mapu, která vlastně umožní každému, nejen seniorům nebo lidem s postižením, ale i maminkám s kočárky, vlastně přehledně si najít například prostřednictvím mobilní aplikace, který objekt je bezbariérový, kde je problém s dostupností a jak nejlépe se do toho objektu dostat, například bezbariérovou veřejnou dopravou. Do tohoto projektu se nám podařilo zapojit i městské části, kterým poskytujeme spolufinancování v řádu desítek tisíc pro každou městskou část, která se do toho zapojí a která vlastně zmapuje bezbariérovost zejména veřejných prostor a různých zdravotnických zařízení, sportovišť a tak dále na svém území.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Kdyby se ta mapa mohla objevit?

Irena ROPKOVÁ, pražská radní pro školství a sociální oblast
--------------------
Předpokládám, že již v příštím roce, protože Rada hlavního města Prahy již schválila zmapování území pražské památkové rezervace, městské části již dostaly finanční podporu na mapování na svém území. Předpokládám, že koncem roku nebo začátkem roku příštího by se ta data jednotlivá potom mohla dát dohromady a v příštím roce by se mohla vzniknout tato mapa.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Naším dnešním hostem byla radní pro školství a sociální oblast Irena Ropková. Děkuji za to, že jste přišla do studie. Na shledanou.

Irena ROPKOVÁ, pražská radní pro školství a sociální oblast
--------------------
Děkuji. Na shledanou.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
A, milí posluchači, těším se na vás zase zítra ve Třináctce plus.